Home / Office Design / Wpływ hałasu w przestrzeni biurowej na produktywność pracowników

Wpływ hałasu w przestrzeni biurowej na produktywność pracowników

Firma Plantronics, globalny lider w komunikacji audio dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, przeprowadziła badania dotyczące produktywności osób narażonych na hałas w przestrzeni biurowej. Z danych zebranych w tym badaniu wynika, że dyskomfort w tym zakresie odczuwa 89.9% respondentów w Wielkiej Brytanii, 96.5% badanych Niemców i 93.5% Francuzów.

 

Współczesna organizacja biura, gdzie na dużej przestrzeni przebywa wiele osób mających w danym momencie różne zadania powoduje, że są oni narażeni na odgłosy zakłócające ich rytm pracy i mogące pogorszyć jakość pracy. Respondenci we wszystkich trzech krajach objętych badaniem przyznali, że spadek produktywności jest efektem hałasu w biurze, jednocześnie sugerując, że byliby znacznie bardziej wydajni w przestrzeni o zredukowanym nasileniu zakłócających odgłosów (Wielka Brytania 54.1%, Niemcy 65.1%, Francja 65.5%).

Szacuje się, że roczne straty wynikające ze spadku wydajności spowodowanego przez hałas mogą sięgać nawet 15 000 funtów w odniesieniu do każdego senior managera. Nadmiar hałasu może skutkować bólami głowy i migrenami, a obie te przypadłości wskazywane były przez respondentów w krajach objętych badaniem. Jednocześnie trzy czwarte pytanych pracowników przyznało, ze ich pracodawcy ignorowali zgłoszenia dotyczące zbyt dużego hałasu w biurze.

Nowy standard pracy

 

Dynamika pracy w przestrzeni biurowej stale wzrasta, a średni tydzień pracy w siedzibie firmy dla 47.7% badanych Brytyjczyków, 51.4% Niemców i 51.3% Francuzów nadal obejmuje pięć dni roboczych. Wraz ze wspomnianym wzrostem dynamiki pracy zmienia się też sam design i rozplanowanie powierzchni biurowych na wzór otwartej przestrzeni z wieloma osobami siedzącymi obok siebie biurko w biurko. Taka organizacja pracy może mieć poważne konsekwencje w zakresie nakładania się na siebie różnych odgłosów identyfikowanych przez ogół pracowników jako hałas. Respondenci we wszystkich krajach objętych badaniem wskazali hałaśliwych kolegów jako czynnik przeszkadzający w wykonywaniu obowiązków służbowych.

– Odpowiednia akustyka ma ogromny wpływ na skupienie i produktywność pracowników. Kluczowym jest zatem uświadomienie pracodawcom, jak istotne jest odpowiednie zorganizowanie środowiska pracy, aby ten szkodliwy czynnik zminimalizować. Z pasją wdrażamy rozwiązania, dzięki którym pracownicy mogą komfortowo realizować swoje zadania, niezależnie od tego czy ich miejscem pracy jest biurowy open space, lotnisko, kawiarnia czy własne mieszkanie – mówi Philip Vanhoutte, Senior Vice President i Dyrektor Zarządzający w regionie Europy i Afryki, Plantronics.