Home / Zarządzanie / 6 sposobów korzystania z mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy

6 sposobów korzystania z mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy

40% osób poszukujących pracy przyznaje, że korzysta w tym celu z mediów społecznościowych.

Ożywienie na rynku pracy i rozwijający się w coraz większej ilości branż rynek kandydata sprawiają, że pracodawcy muszą być otwarci na nowe kanały komunikacji z potencjalnymi pracownikami. Poszukujący nowych ofert pracy oczekują szybkiego, bezpośredniego kontaktu, łatwego dostępu do informacji o firmie, ale jednocześnie sami powinni dbać o swój wizerunek profesjonalisty w sieci. O tym,jakich serwisów w mediach społecznościowych używają do poszukiwania pracy oraz w jaki sposób z nich korzystają wypowiadali się respondenci tegorocznej edycji badania Randstad Award.

Najczęściej wymienianym przez badanych serwisem – wskazanym aż przez 2/3 badanych jest Facebook. Co ciekawe specjalistyczne serwisy o charakterze biznesowym były wskazywane zdecydowanie rzadziej – 1/4 zadeklarowała korzystanie z GoldenLine, a LinkedIn wymieniło 17% badanych.

Tymczasem, jak zauważa Beata Romanowska, Starszy Konsultant firmy doradztwa personalnego Randstad posiadanie profilu zawodowego w rekrutacyjnych mediach społecznościowych potrafi zasadniczo skrócić drogę kandydata do pracodawcy. – Dlatego warto korzystać z biznesowych portali społecznościowych adresowanych do profesjonalistów. Istotne jest, aby osoby otwarte na zmianę pracy w prezentowały swoje pełne profile zawodowe, chwaliły się sukcesami, czy zdobytymi referencjami. Te informacje zwiększają szansę otrzymania ciekawej propozycji pracy. – radzi ekspertka.

 

W jaki sposób korzystamy z mediów społecznościowych?

Jak pokazuje raport Randstad Award, uczestnicy badania w Polsce wykorzystują media społecznościowe do poszukiwaniu pracy na kilka sposobów.

wykres 1

Dla blisko 3/4 badanych najważniejszy jest bezpośredni kontakt z pracodawcą. Media społecznościowe to ich „naturalne środowisko”, w którym są niemal cały czas aktywni, traktują je, jako szybszą i wygodniejszą alternatywę dla telefonu, czy wysyłania wiadomości e-mailowych. 2/3 badanych poszukuje informacji o potencjalnych pracodawcach na ich firmowych profilach, w szczególności dotyczących ścieżek kariery, etapów procesów rekrutacyjnych, a często także samych ofert pracy. Połowa badanych śledzi w ten sposób trendy i wydarzenia w swojej branży lub regularnie aktualizuje i uzupełnia swój profesjonalny profil. Takie „bycie na bieżąco” jest bardzo pozytywnie odbierane przez rekruterów, którzy widzą zaangażowanie kandydata, a także otrzymują pełne informacje na temat potencjalnego przyszłego pracownika. 30% respondentów zwiększa swoje szanse na otrzymanie atrakcyjnych propozycji pracy rozszerzając sieć swoich profesjonalnych kontaktów. Nie są one jednak przez uczestników badania w pełni wykorzystywane, gdyż jedynie 16% badanych aktywnie zabiera głos w grupach dyskusyjnych i publikuje swoje opinie, co mogłoby im pomóc w zaprezentowaniu swojej branżowej wiedzy, a także tzw. umiejętności miękkich argumentowania czy negocjowania.

Wśród poszukujących za pomocą mediów społecznościowych bezpośredniego kontaktu z pracodawców dominują osoby z najstarszej grupy badanych 45-65 lat. Ta grupa częściej niż inne poszukuje również informacji o potencjalnych pracodawcach na ich firmowych profilach i śledzi w ten sposób trendy i wydarzenia w swojej branży. Najmłodsi badani – w wieku 18-24 lat – aktywniej za to angażują się w dyskusje w mediach społecznościowych i publikują swoje opinie. Osoby z wyższym wykształceniem o wiele bardziej intensywnie niż pozostali badani rozbudowują swoją sieć profesjonalnych kontaktów.

 

Z mediów społecznościowych korzystają także rekruterzy. W codziennej pracy bardzo chętnie poszukujemy kandydatów do prowadzonych procesów rekrutacyjnych poprzez media społecznościowe. Dlaczego? Jest to narzędzie, które, przyspiesza proces dotarcia do specjalistów na rynku, jak również daje szansę dotarcia do nieaktywnej grupy kandydatów, którzy nie przesyłają swoich aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenia – wyjaśnia Beata Romanowska.

 

Obecnie niemal wszyscy uczestnicy rynku pracy, zarówno kandydaci, jak i rekruterzy, podczas procesów rekrutacyjnych korzystają z mediów społecznościowych. Jest to istotna wskazówka dla firm, że warto dbać o wizerunek w sieci, zapewniając łatwy i szybki dostęp do podstawowych informacji dotyczących rekrutacji i kariery oraz możliwość kontaktu poprzez oficjalne profile firmy w serwisach społecznościowych.

Informacje o badaniu:

Randstad Award to największy na świecie projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawcy i czynników atrakcyjności pracodawców. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii. Dziś obecne jest już w 23 krajach i obejmuje 225 000 respondentów. W tym roku ma piątą edycję w Polsce. W naszym kraju badanie objęło 150 największych pracodawców oraz 9000 respondentów, reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa (pod względem wieku, płci, wykształcenia, regionu), zdolnych do pracy Polaków, w wieku od 18 do 65 lat, zarówno uczących się, pracujących, jak i poszukujących pracy. Badanie było przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2014 r. za pomocą ankiet on-line przez międzynarodowy instytut badawczy ICMA.