Home / Flota / MŚP już wie, że lepiej wynająć niż posiadać

MŚP już wie, że lepiej wynająć niż posiadać

Niemal co piąty przedsiębiorca z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego samochodów, a trzy czwarte z nich ma świadomość dostępności takiej usługi na rynku. Za co przedsiębiorcy doceniają outsourcing flot? Liczą się przede wszystkim korzyści finansowe, przewidywalność kosztów i oszczędność czasu – wynika z kolejnego badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A.

Jak wynika z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizację reprezentującą w Polsce branże CFM i Rent a Car, w trzecim kwartale 2015 r. rynek wynajmu długoterminowego samochodów urósł aż o 14 proc. w ujęciu rocznym. Usługa ta konsekwentnie zastępuje pozostałe formy finansowania samochodów w przedsiębiorstwach – przede wszystkim zwykły leasing finansowy, ale także kredyt czy zakup aut służbowych ze środków własnych. Dziś pojęcie outsourcingu flot dobrze znane jest nie tylko wielkim, międzynarodowym koncernom, ale również małym i średnim przedsiębiorstwom. Dla branży CFM firmy te są jedną z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych grup klientów. Według danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce działa już 2,1 mln przedsiębiorstw, z czego zdecydowaną większość stanowi właśnie segment MŚP.

Rys. Znajomość wynajmu długoterminowego

Większość przedsiębiorców zna usługę wynajmu długoterminowego aut

Z najnowszej edycji badania Instytutu Keralla Research dla Carefleet S.A. wynika, że aktualnie ponad trzy czwarte właścicieli firm z sektora MŚP (76,8 proc.) ma świadomość dostępności wynajmu długoterminowego pojazdów służbowych. Najwięcej przedsiębiorców deklarujących znajomość tej usługi reprezentuje branżę transport i telekomunikacja (93,8 proc.) i ulokowanych jest we wschodniej (45,9 proc.) oraz północno-zachodniej części Polski (31 proc.). Mimo, że od 2009 roku liczba firm, które nie znają usługi spadła o ponad sto procent, wciąż jednak pozostaje grupa przedsiębiorców, którzy w ogóle nie wiedzą, że mogą rozważać skorzystanie z tej usługi (22,5 proc.). Firmy, które wykazują najniższy poziom znajomości wynajmu reprezentują głównie branżę usługową (65,8 proc.) i mają siedzibę w Regionie Północnym (11,1 proc).

Najważniejsze są korzyści finansowe

Obecnie niemal co piąty badany przedsiębiorca deklaruje, że korzysta z wynajmu długoterminowego, natomiast co czwarty rozważa skorzystanie z tej usługi. Ze wskazaniem potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z outsourcingiem firmowej floty przedsiębiorcy nie mają problemów. Blisko 64 proc. spośród tych, którzy mają świadomość dostępności takiej usługi, potrafi jednocześnie wskazać jej potencjalne zalety. Kluczowe są korzyści finansowe. Aż 44,7 proc. przedsiębiorców uważa, że stałe, comiesięczne raty stanowiące dla firmy koszty uzyskania przychodu nie obciążają bilansu firmy i zwiększają płynność finansową. Kolejnymi korzyściami wymienianymi przez respondentów były: przewidywalność kosztów (36,6 proc.) oraz oszczędność kosztów i czasu poświęconego na obsługę serwisową, likwidację szkód czy wymianę opon w samochodach (23,7 proc.). W dalszej części rankingu znalazły się takie zalety jak: możliwość wymiany samochodów na nowe bez angażowania się w sprzedaż dotąd używanego samochodu, udogodnieniawynikające z usług towarzyszących, większy dostęp do nowości oraz mniej formalności w procesie finansowania niż w przypadku kredytu.

Rys.2. Postrzeganie korzyści wynajmu długoterminowego

Cena za wynajem nie taka straszna

Ponad połowa badanych, którzy otrzymali ofertę cenową na usługę wynajmu wskazuje, że była ona zbieżna z ich oczekiwaniami (52,3%). Najczęściej taką opinię wyrażają firmy transportowe, w przeciwieństwie do firm budowlanych, które zdecydowanie gorzej oceniają dopasowanie ceny usługi do swoich oczekiwań. Najkorzystniej formę dopasowania ceny oceniają firmy mające od 21 do 50 aut. Co trzeci badany wskazał jednak odpowiedź „Nie wiem”, co prawdopodobnie oznacza, że przedsiębiorcy mają kłopot z prawidłowym odczytaniem oferty – nie potrafią odnieść, porównać lub przeanalizować poszczególnych składowych w relacji do obecnie ponoszonych kosztów.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Carefleet S.A. przez Instytut Keralla Research i stanowi kompleksową próbę sprawdzenia percepcji usługi wynajmu długoterminowego wśród firm z sektora MŚP. Badanie przeprowadzone zostało na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 600 osób metodą CATI (Computer Aided Personal Interview), czyli wspomaganych komputerowo wywiadów. Jego uczestnicy, osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zrządzanie firmą, wylosowani zostali z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Wzięto pod uwagę nie tyle ich formalne miejsce w strukturze organizacyjnej, co możliwości rzeczywistego oddziaływania na proces decyzyjny. Najczęściej był to właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, ewentualnie inna osoba decyzyjna, odpowiedzialna za rozwój, zakupy, inwestycje w firmie. W badaniu wzięły udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.