Home / Zarządzanie / Dwa lata pracy zdalnej. Jak liderzy w Polsce i Europie zarządzają zespołami pracując na odległość? [WYNIKI BADAŃ]

Dwa lata pracy zdalnej. Jak liderzy w Polsce i Europie zarządzają zespołami pracując na odległość? [WYNIKI BADAŃ]

1 na 4 polskich pracowników twierdzi, że ich manager nie ma kompetencji do zarządzania zespołem na odległość i hybrydowo. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez GoodHabitz wraz z agencją badawczą Markteffect dowiadujemy się, jak pracownicy z największych krajów europejskich oceniają ostatnie dwa lata pracy zdalnej oraz swoich liderów.

Jak pokazują badania, wielu polskich pracowników (44%) czuje, że praca zdalna nie miała wpływu na relację, jaką mają ze swoimi menedżerami. Co więcej, jedna trzecia pracowników uważa, że wyzwania związane z pracą na odległość pomogły im zacieśnić relację z szefem lub nawet ją poprawić. Jednak z drugiej strony, więcej niż co czwarty pracownik w Polsce (26%) był zaniepokojonych stanem swojej relacji z przełożonym, a 21% wskazało, że uległa ona pogorszeniu lub nawet znacznemu pogorszeniu (5%) w okresie pełnej lub częściowej pracy zdalnej. Warto również zwrócić uwagę, że ocena umiejętności polskich liderów do zdalnego zarządzania zespołem jest nieco niższa niż w innych krajach europejskich, gdzie na pogorszenie relacji z szefem wskazało 20% ankietowanych.

Wyniki naszych badań pokazują jednoznacznie, że polscy menedżerowie mają wiele do nadrobienia w zakresie skutecznego zarządzania zespołami w sposób hybrydowy. Wymagania związane z takim trybem pracy wyraźnie pokazały, że dzisiejsi liderzy muszą rozwinąć pełne zaufania relacje poprzez otwartą komunikację, zbudować poczucie wspólnoty w swoim zespole, zadbać o emocje pracowników. W nowoczesnych organizacjach koniecznością staje się dbałość o dobrostan pracowników oraz ich rozwój osobisty.

– Daniel Idźkowski, country director z GoodHabitz, europejskiej platformy oferującej szkolenia online

Na braki w umiejętnym zarządzaniu hybrydowym wskazują dodatkowo statystyki, z których wynika, że połowa pracowników nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od swoich przełożonych podczas pracy zdalnej. Tyle samo osób wskazało również, że ich menedżer nie wie, jak ich zmotywować w przypadku pracy na odległość. Ponadto jedynie połowa pracowników zgodziła się ze stwierdzeniem, że ich menedżerom udało się zbudować ducha zespołu w sytuacji, gdy oni sami pracowali częściowo zdalnie.

Liderzy pod lupą – statystyki

Zgadzam się/całkowicie się zgadzam ze stwierdzeniem, że mój menedżer jest w stanie zapewnić mi wsparcie w wykonywaniu moich obowiązków w czasie pracy zdalnej:

Dania    Wielka Brytania    Szwecja    Portugalia    Niemcy    Włochy   Polska    
80% 71% 69% 67% 61% 56% 51% 

Zgadzam się/całkowicie się zgadzam, że mój menedżer skutecznie motywuje mniew przypadku pracy na odległość:

Dania    Wielka Brytania    Szwecja    Portugalia    Niemcy    Włochy   Polska    
79% 70% 63% 66% 58% 60% 49% 

Zgadzam się/całkowicie się zgadzam, że mojemu menedżerowi udało się zbudować ducha zespołu w sytuacji, gdy praca odbywała się częściowo zdalnie, a częściowo z biura:

Dania    Wielka Brytania    Szwecja    Portugalia    Niemcy    Włochy   Polska    
78% 67% 63% 62% 56% 57% 50% 

Praca hybrydowa wpłynęła silnie na menadżerów. Część z nich rezygnuje z zarządzania zespołem i koncentruje się na obszarach, które nie wymagają zdolności liderskich. Pandemia dowiodła, że do bycia liderem hybrydowym potrzebne są silne kompetencje miękkie i solidne podstawy techniczne, które pozwolą zarządzać wirtualną kulturą organizacyjną.

– Anna Berczyńska, Vice-president Talent, ABSL, Managing Director, Board Member, Schaeffler Global Services Europe

Spoglądając w przyszłość, 36% pracowników w Polsce uważa, że ich przełożeni mają odpowiednie umiejętności i możliwości, by zaprowadzić ich i cały zespół ku lepszym czasom, ale 40% nie ma co do tego pewności. 23% zatrudnionych martwi fakt, że ich menedżerom brakuje odpowiednich kompetencji, aby dobrze zarządzać zespołem, który w coraz większym stopniu pracuje zdalnie.

Umiejętność zarządzania zespołem na odległość stała się koniecznością, bowiem 80% badanych z Polski zakłada, że będzie przynajmniej częściowo pracować zdalnie, zaś zgodnie z prognozami Forbesa, do roku 2025 około 70% wszystkich pracowników na świecie będzie pracować zdalnie przynajmniej 5 dni w miesiącu. Kompetencje miękkie odgrywają więc dziś często bardziej istotną rolę niż te twarde, a ich nauka stanowi wyzwanie na przyszłość – nie tylko dla liderów zarządzających zespołami, ale i dla wszystkich pracowników, którzy chcą podnieść swoją efektywność i skuteczność w działaniu.


Opis badania

Wraz z agencją badawczą Markteffect, firma GoodHabitz zapytała 1045 pracowników z Polski i 13 615 pracowników z dwunastu innych europejskich krajów o doświadczenia związane z zarządzaniem zespołem przez ich przełożonych podczas pracy zdalnej. Pracownicy, którzy wypełnili kwestionariusz, mieli pomiędzy 25 a 55 lat i pracowali na różnych stanowiskach, w różnych branżach i w firmach o różnej wielkości. Wyniki zostały zważone zgodnie z reprezentatywnym rozkładem dla Polski. Na bazie danej próby, wynik można rozciągnąć na całą populację z poziomem ufności wynoszącym 95%.