Home / Flota / Zrównoważony rozwój sposobem na oszczędności dla flot samochodowych?

Zrównoważony rozwój sposobem na oszczędności dla flot samochodowych?

Dla aż 93% polskich operatorów flotowych zrównoważony rozwój jest ważnym czynnikiem, wpływającym na funkcjonowanie firmy.

Co drugie polskie przedsiębiorstwo transportowe wskazuje, że pomaga on obniżyć ich koszty operacyjne, a dla 29% jest to czynnik kształtujący wartości korporacyjne. Aby uczynić swoją działalność bardziej przyjazną dla środowiska większość flot modernizuje swój tabor. Najczęściej stosowanymi środkami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju jest zmiana opon na modele o podwyższonej efektywności paliwowej.

W badaniu Goodyear Sustainable Reality Survey wzięło udział ponad 1400 operatorów flot z 31 krajów europejskich, w tym ponad 320 przedstawicieli firm transportowych z Polski. W ankiecie zapytano o ich wysiłki, cele i strategie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pełny raport prezentujący wyniki badania można pobrać ze strony https://www.goodyear.eu/pl_pl/truck/knowledge-centre/Sustainable-Reality.html.

Przeważająca większość badanych podkreślała znaczenie zrównoważonego rozwoju dla firm, przy czym większe floty (liczące sto lub więcej pojazdów) częściej wdrażają strategie i środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2 i ilości odpadów. W badaniu odnotowano wzrost liczby europejskich flot o 28% w stosunku do ubiegłego roku, które stwierdziły, że działania z obszaru sustainability są nie tylko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również stanowią czynnik zwiększający ich rentowność. W Polsce aż połowa ankietowanych przedsiębiorstw transportowych twierdzi, że zrównoważony rozwój pomaga im obniżyć koszty operacyjne, a 29% zauważa, że jest to czynnik kształtujący ich wartości korporacyjne i wyraz troski o zmiany klimatyczne.

Wyniki badania potwierdzają, że branża jest na właściwej drodze do zrównoważonej przyszłości. Większość flot zwiększa swoje wysiłki w tym obszarze, szczególnie te o największym wpływie na środowisko. Od czasu zeszłorocznego badania krajobraz ekonomiczny uległ znacznej zmianie, więc wysiłki flot w tym okresie świadczą o nich jeszcze lepiej, zwłaszcza że obecny temat rozmów branży zmienia się z kwestii czysto środowiskowych na wyzwania związane z sytuacją gospodarczą  i utrzymywaniem rentowności.

– skomentował Maciej Szymański, dyrektor marketingu Goodyear ds. opon użytkowych w Europie.

Opony nadal odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Wśród europejskich flot, które wzięły udział w badaniu, 54% stwierdziło, że stosuje paliwooszczędne opony aby poprawić ekologiczność operacji flotowych. Drugim często stosowanym rozwiązaniem jest wprowadzanie do eksploatacji bardziej wydajnych pojazdów. Polskie floty wpisują się w ten trend, a stosowane rozwiązania różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Dla przykładu największe polskie floty, czyli liczące ponad 500 pojazdów, najchętniej stosują opony bieżnikowane (88%) oraz wykorzystują pojazdy z alternatywnymi układami napędowymi, tj. elektrycznym, hybrydowym, LNG (75%), podczas gdy średnie firmy, liczące od 51 do 100 pojazdów, chętniej sięgają po rozwiązania telematyczne do monitorowania i zmniejszania zużycia paliwa.

Koszty paliwa to obecnie jedna z największych bolączek firm transportowych w całej Europie, co też wyjaśnia determinację menagerów flot w poszukiwaniu rozwiązań, które pomogą im w obniżeniu oporów toczenia. Od tego zależy nie tylko zużycie paliwa, ale też emisja CO2 i ogólna wydajność pojazdu.

Do niedawna operatorzy flot byli zmuszeni wybierać między trwałością, przyczepnością, oszczędnością paliwa a przebiegiem, ale najnowsze technologie Goodyeara pozwalają na rezygnację z tego typu kompromisów. Na przykład wyposażenie floty w opony Goodyear z serii FUELMAX ENDURANCE może przynieść zmniejszenie emisji CO2 o 2%, co w przypadku floty składającej się ze 100 pojazdów co oznacza oszczędność aż 40 000 litrów paliwa rocznie [1].

W związku z wysokimi cenami paliw nie jest zaskoczeniem, że floty zwracają coraz większą uwagę na parametry opon i inne różnice materiałowe, które mogą pomóc w zwiększeniu ich wydajności. Zmiana opon we flocie na bardziej efektywne paliwowo może przełożyć się na znaczące oszczędności. Przykładowo linia opon Goodyear FUELMAX ENDURANCE zapewnia wysoką efektywność paliwową przy zwiększonych przebiegach i lepszej trakcji. To doskonały wybór szczególnie dla flot regionalnych, które koncentrują się na oszczędzaniu paliwa, ale równocześnie wymagają wszechstronności i wytrzymałości.

– dodał Maciej Szymański

Bariery kosztowe i złożoność wciąż istotnymi czynnikami dla wielu operatorów

Mimo że ogólny obraz jest pozytywny, pozostaje kilka kluczowych barier stojących na drodze do wdrożenia zrównoważonych rozwiązań. W szczególności w przypadku mniejszych flot badanie wykazało, że zwroty z inwestycji nie uzasadniają poniesionych kosztów, przy czym 59% europejskich flot określiło koszt jako najważniejszą barierę zastosowania niektórych rozwiązań, dla porównania w Polsce to przeszkoda dla 52% badanych. Nie dziwi więc fakt, że jako najbardziej wpływową zachętę do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju 74% europejskich flot wymienia zachęty finansowe – w  Polsce na ten czynnik wskazało 76% ankietowanych (71% w 2021 roku), co potwierdza, że floty mocno odczuwają wpływ obecnej sytuacji gospodarczej. Badanie pokazało też, że dużo rozwiązań ułatwiających mierzenie i ograniczających wpływ przedsiębiorstw na środowisko pozostaje poza zasięgiem wielu małych i średnich flot ze względu na złożoność związaną z instalacją odpowiednich narzędzi.

Odpowiedzią na wyzwania przedstawione w badaniu jest Goodyear Total Mobility, zintegrowana oferta zarządzania flotą, która łączy w sobie opony do pojazdów ciężarowych oraz rozwiązania i usługi wspierające ten sam cel: ograniczenie przestojów i poprawę wydajności, co pomaga obniżyć koszty paliwa i osiągnąć unijne cele związane z emisją CO2.

Coraz lepsza znajomość przepisów regionalnych

Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w poszczególnych krajach poprawiła się od czasu ubiegłorocznego badania. 89% europejskich flot stwierdziło, że zna przepisy prawne, które mają zastosowanie do ich lokalnego rynku transportowego, co oznacza, że floty są w znacznie silniejszej pozycji strategicznej, aby podejmować decyzje w oparciu o obowiązujące normy prawne. Polskie przedsiębiorstwa również cechują się wysoką świadomością w tym zakresie –  blisko 85% flot jest przynajmniej w niewielkim stopniu zaznajomionych z nadchodzącym ustawodawstwem środowiskowym. Tak wysokie wyniki sugerują, że floty aktywnie współgrają z rządami poszczególnych krajów na rzecz wzmocnienia zrównoważonego rozwoju.

Jakość naszego życia zależy od wydajnego i dostępnego systemu transportu. Jednocześnie transport jest uznawany za główne źródło negatywnych wpływów na środowisko w Unii Europejskiej i przyczyniających się do zmian klimatycznych. Wyniki badania wskazują, że branża transportowa jest świadoma, przygotowana i zdeterminowana do podejmowania kolejnych kroków w celu poprawy swojej wydajności i zminimalizowania wpływu środowisko.


[1] Na podstawie obliczeń VECTO, różnica między unijną etykietą C a etykietą B pod względem efektywności paliwowej. Zmiana opony z oznaczeniem C na paliwooszczędną oponę z oznaczeniem B oznacza redukcję emisji CO2 o 2%.   Przekłada się to na oszczędność około 1 tony emisji CO2 i 400 l paliwa na ciężarówkę, rocznie.