Home / Zarządzanie / SAVILLS BADA NASTROJE WOKÓŁ PRACY HYBRYDOWEJ PO 18 MIESIĄCACH PANDEMII

SAVILLS BADA NASTROJE WOKÓŁ PRACY HYBRYDOWEJ PO 18 MIESIĄCACH PANDEMII

W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą Savills, 87% ankietowanych wskazało posiadanie fizycznego biura jako niezbędny element prowadzenia biznesu. 54% respondentów uważa, że najlepsza dla ich zdrowia i samopoczucia jest praca hybrydowa, łącząca pracę z domu i z biura.

W ramach badania „Office FiT” firma Savills przebadała ponad 100 000 osób z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Grupę respondentów stanowili pracownicy biurowi oraz przedstawiciele właścicieli i najemców budynków biurowych.

Ponad połowa respondentów chciałaby pracować z biura przynajmniej trzy dni w tygodniu. Wśród osób powyżej 55 roku życia znajdowało się najwięcej zwolenników pracy zdalnej w pełnym wymiarze. Z kolei mniejszą chęć do pracy z domu obserwowano wśród najmłodszych respondentów (24-35 lat). Według autorów raportu może to wynikać m.in. z trudności w zdobywaniu wiedzy na początkowym etapie kariery, z jakimi wiąże się praca zdalna.

Tegoroczna edycja badania „Office FiT” jest już drugą z kolei. W porównaniu do wyników sprzed roku, mniej osób ocenia pracę zdalną jako bardziej efektywną od pracy z biura (48% w 2020 r. w porównaniu do 40% w 2021 r.). Znacznie więcej osób chciałby za to pracować w biurach elastycznych (z 3% w 2020 r. do 12% w 2021 r.).

Po 18 miesiącach pandemii, firmy wyniosły już całkiem spory bagaż doświadczeń z pracy zdalnej, podobnie z resztą jak i sami pracownicy. Mieliśmy okazję przekonać się o jej wielu zaletach, ale i wadach. Jedno jest pewne, biura muszą się zmienić, bo inne są już potrzeby ich użytkowników. Spodziewamy się, że pracodawcy będą obecnie jeszcze bardziej stawiać na jakość przestrzeni do pracy, tak by mogła być ona ich wyróżnikiem i czynnikiem, który pomoże im zatrzymać i przyciągnąć najlepszych pracowników

– mówi Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills.

74% respondentów chciałoby, by po powrocie do biura zredukowany został w nim poziom hałasu. Według analityków Savills, wideokonferencje zostaną z nami również po pandemii i coraz częściej będą w nich uczestniczyć zarówno osoby przebywające w domu jak i w biurze. Może to powodować dyskomfort u współpracowników, w przypadku braku wystarczającej liczby pomieszczeń przeznaczonych do rozmów.

Blisko 80% respondentów wskazuje bezpieczeństwo jako najbardziej istotną cechę środowiska pracy. W budynkach biurowych może się to przekładać np. na minimalizację ekspozycji na wirusy i bakterie poprzez zastosowanie rozwiązań bezdotykowych. Wobec perspektywy upowszechnienia się hybrydowego modelu pracy, Savills przewiduje również wzrost znaczenia przestrzeni biurowej przeznaczonej do współpracy.

Praca hybrydowa w pewnym zakresie zostanie z nami na dłużej, niezależnie od dalszego przebiegu pandemii. W wielkiej metamorfozie środowiska pracy, jaka dzieje się na naszych oczach, kluczowe będzie zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy preferencjami pracowników i potrzebami biznesowymi przedsiębiorstw. Biuro w najbliższych miesiącach, w trakcie stopniowego powrotu części pracowników do biur, będzie odgrywać bardzo ważną rolę, zapewniając ponownie przestrzeń do integracji i współpracy. To pozwoli zaspokoić naturalne potrzeby dużej części pracowników, z których na długo musieli oni zrezygnować. Jestem przekonany, że zmiany, jakie w wyniku pandemii zostaną wdrożone w biurach i modelach pracy w poszczególnych organizacjach, pozytywnie wpłyną na doświadczenie pracy biurowej

– podsumowuje Jarosław Pilch z Savills.