Home / Zarządzanie / Pracownicy decydują, jak i gdzie chcą pracować

Pracownicy decydują, jak i gdzie chcą pracować

3M wprowadza globalnie nowy model pracy. „Work Your Way” umożliwia elastyczny wybór sposobu i miejsca pracy nie tylko w biurach, ale także w zakładach produkcyjnych. Pracownicy biurowi zgodnie z pełnioną rolą oraz indywidualnymi preferencjami mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji – stacjonarną, hybrydową lub zdalną. Natomiast, pracownicy produkcyjni mogą skorzystać z elastycznej organizacji pracy.

3M zatrudnia w Polsce ponad 4200 osób, z czego blisko połowę stanowią pracownicy biurowi. Centrala firmy i jednocześnie część marketingowo-sprzedażowa mieści się w Kajetanach k. Warszawy. We Wrocławiu zlokalizowane są z kolei Global Service Center – centrum wewnętrznych usług dla biznesu oraz największe w Europie centrum produkcyjne 3M, przy którym mieszczą się: Centrum Innowacji i Centrum Szkoleniowe. To nowoczesne obiekty, w których firma prezentuje klientom i partnerom swoje technologie i rozwiązania.  3M posiada również produkcję w Janinowie k. Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. Unikalność modelu 3M polega na uwzględnieniu potrzeb wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Nowe wyzwania, nowe możliwości

Doświadczenia związane z pandemią zmieniły wzorce zachowań i zmusiły do przedefiniowania sposobu działania firm oraz koncepcji pracy. Z perspektywy 3M głównym wyzwaniem stało się zaprojektowanie globalnego elastycznego ekosystemu pracy, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pracowników oraz do pracy zespołowej. Firma 3M testowała elastyczny model pracy już od dłuższego czasu. Na podstawie badania przeprowadzonego we wszystkich swoich lokalizacjach w 75 krajach, zebranych wniosków, oczekiwań pracowników, a także podążając za światowymi trendami na rynku pracy opracowała nowy model „Work Your Way”.

W procesie zarządzania organizacją model „Work Your Way” zakłada wzmocnienie kultury opartej na zaufaniu, stawiając w centrum pracownika, który samodzielnie dokonuje wyboru czasu i sposobu realizacji zadań wyznaczonych przez pracodawcę.

Jesteśmy świadomi, że nie ma uniwersalnego modelu pracy. To, jak, gdzie i kiedy pracujemy, zależy w dużej mierze od stanowiska pracy, lokalizacji, ale przede wszystkim od indywidualnej sytuacji każdego pracownika i jego potrzeb. W 3M wierzymy, że praca i życie osobiste mogą iść w parze. Dzięki wdrożeniu nowej koncepcji Work Your Way tworzymy atrakcyjne środowisko pracy, angażujące pracownika w optymalny dla niego sposób i które jednocześnie sprzyja innowacyjności, kreatywności i produktywności. A poprzez ciągłe doskonalenie wszystkich funkcji i obszarów organizacji prowadzi do dalszego rozwoju firmy 3M

– mówi Piotr Skaldawski, dyrektor ds. Personalnych 3M w Polsce i Europie Wschodniej.

Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym

W ramach „Work Your Way” pracownicy wybierają spośród trzech opcji model pracy najlepiej dostosowany do swojej sytuacji życiowej. W przypadku opcji stacjonarnej pracownik pracuje w siedzibie 3M przez 5 dni w tygodniu. Opcja hybrydowa zakłada od 1 do 4 dni w biurze. Natomiast opcja zdalna wiąże się z pracą bez potrzeby obecności w siedzibie firmy. Dodatkowo 3M wprowadza możliwość swobodniejszej niż dotychczas organizacji czasu pracy. Pracownicy mogą wykonywać  obowiązki zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania, w tym za granicą do 30 dni roboczych w roku kalendarzowym.  

Wszyscy pracownicy 3M, zarówno zatrudnieni w biurach jak i w obszarze produkcyjnym mogą korzystać z udogodnień dla rodziców, a także rozwiązań w sferze hobby i odpoczynku. Firma 3M umożliwia skrócony, w pełni płatny czas pracy bezpośrednio po powrocie z urlopu związanego z urodzeniem dziecka, opiekę wakacyjną dla dzieci pracowników czy dodatkowe dni wolne związane ze stażem pracy. Ponadto rodzic zatrudniony w obszarze produkcyjnym w trybie zmianowym może wybrać dogodną dla siebie zmianę, na której chce pracować przez pierwszy miesiąc po powrocie z urlopu rodzicielskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że największym wyzwaniem jest wdrożenie rozwiązań pracy elastycznej w firmie produkcyjnej. Postanowiliśmy jako 3M zrobić krok w tym kierunku i wprowadzić program, który będzie dostosowany do potrzeb nie tylko specjalistów pracujących w naszych biurach, ale także inżynierów czy operatorów z ośrodków produkcyjnych. Jesteśmy przekonani, że w zaproponowanym pakiecie rozwiązań każdy znajdzie coś dla siebie. Wiemy, jak ważna w życiu jest możliwość harmonijnego połączenia pracy, obowiązków rodzinnych i życia prywatnego.

– wyjaśnia Katarzyna Paszkiewicz, dyrektorka ds. personalnych obszaru produkcji w 3M w Polsce.

Nowa koncepcja biur sprzyjająca współpracy

Rezultatem nowego podejścia „Work Your Way” jest zmiana funkcji przestrzeni biurowej. Biura nadal pozostaną ważną częścią kultury firmy, umożliwiając budowanie zespołu i bezpośrednie interakcje. Jednakże konieczność dostosowania do nowego modelu pracy jest dzisiaj priorytetem. Przykładem jest nowo otwarta siedziba 3M Global Service Center Poland w ekologicznym biurowcu we Wrocławiu. Została ona nowocześnie i ergonomicznie zaprojektowana zgodnie z zasadami nowatorskiej koncepcji pracy w 3M – duża powierzchnia co-workingowa podzielona została na mniejsze wyspy i sale spotkań, audytoria, pokoje do wideokonferencji i przestrzenie szkoleniowe. W biurze nie brakuje zielonych, relaksujących stref wyciszenia, a także pokoi do gier oraz pomieszczeń, w których można się zregenerować np. z fotelami do masażu.

Również podwarszawskie biuro 3M w Kajetanach przeszło gruntowną modernizację, gdzie części wspólne mają wiele wydzielonych przestrzeni do pracy w zespołach i strefy relaksu.

Elastyczność zgodna z prawem

Priorytetem dla 3M było dostosowanie nowej koncepcji „Work Your Way” do lokalnych przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Obecnie w Polsce jest finalizowany projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie pracy zdalnej do porządku prawnego. Opracowany przez 3M model „Work Your Way” wpisuje się w planowane zmiany elastycznej organizacji pracy oraz uwzględnia zasady bezpieczeństwa pracy, informacji i ochrony danych.