Home / Zarządzanie / Nowoczesne sposoby zarządzania zespołem

Nowoczesne sposoby zarządzania zespołem

Zamiast kontrolować, warto zaufać i wyzwolić u pracowników kreatywność. – Dziś istotne jest, aby menedżer bardzo dobrze znał swojego pracownika oraz jego mocne strony i wspierał jego talenty – mówi Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademii. Na czym polega nowoczesne zarządzanie zespołem?

  • Badanie „Indeks Doceniania” z 2019 r. wykazało, że respondenci, którzy czują się doceniani, są znacznie bardziej zadowoleni ze swojej pracy
  • Empatia wpływa na wzrost efektywności. Nowoczesny szef musi rozumieć pracownika
  • Większość pracowników deklaruje zamiar zmiany pracy, w której czują się źle – wynika z Badania HRM Institute i AmRest

Praca zdalna i hybrydowa postawiła nowe wyzwania przed osobami na stanowiskach kierowniczych. Jak zarządzać zespołem, z którym na co dzień się nie spotykamy? Szczególnie ważne dzisiaj jest zrozumienie i poznanie pracownika, na co pracodawcy muszą zarezerwować dodatkowy czas. Tego typu wsparcie okazuje się sposobem na zwiększenie efektywności pracy całego zespołu.

Zarządzanie poprzez mocne strony

Tradycyjnie pojmowany rozwój oparty jest na naprawianiu słabości oraz wyrównywaniu niedoborów kompetencyjnych. Niestety, takie rozłożenie akcentów może sprawić, że pracownik poczuje się przemęczony ciągłą walką o bycie lepszym we wszystkim. Dziś ważne jest, żeby menedżer wiedział, co pomaga pracownikowi i które z jego talentów należy rozwijać. W jaki sposób może je poznać? Pomocny może okazać się tzw. test Gallupa, najważniejsze jednak są relacje, dobre poznanie swojego pracownika, jak również wspieranie go w rozwijaniu samoświadomości oraz w wiedzy o tym, w czym jest dobry, co sprawia mu satysfakcję, daje radość i chęć do pracy.

Oczywiście, można założyć, że pracodawca nie musi interesować się dobrym samopoczuciem pracownika, ale może jednak warto? Przeprowadzone przez HRM Institute i AmRest badanie „Międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019”, pokazało, że prawie 100 proc. ankietowanych twierdzi, że radość w pracy jest dla nich bardzo ważna. Co więcej, większość z respondentów wyraziła również gotowość do opuszczenia obecnego pracodawcy w momencie, w którym przestaliby czuć się szczęśliwi.

Współczesny lider powinien również być empatyczny. W dotyczących rynku pracy badaniach takich jak np. raport OLX Praca „Prognozy przyszłości. Know-how 2021” empatia wskazywana jest jako kompetencja przyszłości, m.in. dlatego, że jako jedna z nielicznych nie może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Z kolei “Businessolver, State of Workplace Empathy, Executive Summary 2017-2021” pokazuje, że zdaniem 82 proc. CEO empatia w organizacji prowadzi do lepszych wyników biznesowych, a ponad 90 proc. pracowników, CEO oraz specjalistów HR uważa, że w organizacji ważne jest okazywanie empatii.

Nowoczesny styl zarządzania

Pytania, jakie współczesny menedżer powinien sobie zadać, to m.in.: jak często radzisz i wskazujesz rozwiązania, zamiast zapytać o to, jak pracownik sam rozwiązałby daną sytuację? Czy pytasz swojego pracownika, czy chciałby usłyszeć Twoją radę? Wolisz delegować zadania, czy rozmawiać z pracownikiem o tym, w jakich projektach odnajduje się najlepiej?

Coaching w zarządzaniu opiera się przede wszystkim na zaufaniu kompetencjom pracownika. Ważne jest ukierunkowanie na cele firmy przy jednoczesnym zapewnieniu autonomii w szukaniu drogi do ich realizacji. – Szef-coach to osoba, która zapewnia pracownikowi swój czas – przestrzeń do rozwoju i  wzmacniania kompetencji. Inspiruje, zadaje pytania otwarte, które pomagają pracownikowi odkrywać najlepsze dla niego sposoby na osiągnięcie założonych wyników

– mówi Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademii.

Jakie są kluczowe cechy coachingowego stylu zarządzania?

  • Zadawanie pytań otwartych – uruchamiają one kreatywność i potencjał, dając szanse na szukanie wniosków i wymyślanie rozwiązań.
  • Słuchanie – co naprawdę mówi pracownik, a nie filtrowanie przez własne doświadczenia.
  • Partnerstwo w relacji opierające się na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
  • Dawanie szansy na samodzielne wyciąganie wniosków przez pracownika.

Nowoczesny styl zarządzania to także umiejętne przekazywanie feedbacku. BadanieIndeks Doceniania” z 2019 r., przeprowadzone przez Preeshare we współpracy z AmRest, Allegro, HRM Institute i EB Institute, wykazało, że respondenci, którzy czują się doceniani, są znacznie bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Co ważne, 98 proc. badanych chciałoby otrzymać informację o tym, co konkretnie zrobili dobrze. Warto więc pamiętać o ćwiczeniach w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej.

Jakie szkolenia mogą przydać się szefowi?

Zarządzanie w zwinnej organizacji – szkolenie skierowane jest do menedżerów oraz liderów zespołów. Celem szkolenia jest poznanie i rozwijanie fundamentów skutecznego przywództwa w czasach niepewności. Szkolenie  pokazuje, jak rozwijać   kompetencje własne oraz swoich pracowników.

Management 3.0 – szkolenie skierowane jest do liderów zespołów i  dotyczy nowoczesnego podejścia do zarządzania  oraz przywództwa w organizacji.  Kurs pomoże wzmocnić kompetencje  w zakresie wyznaczania celów, delegowania zadań, monitorowania pracy podwładnych i feedbacku.

Trzeci wymiar komunikacji – moc empatii w biznesie – szkoleniedla Liderów i członków zespołów pracujących w branżach: HR, IT, R&D, UX -wszystkich, dla których efektywność współpracy z innymi przekłada się jednocześnie na sukces firmy oraz ich indywidualne sukcesy i satysfakcję z pracy. Celem szkolenia jest m.in. poznanie i doświadczenie modelu  czterech kroków – głównego narzędzae konstruktywnej Komunikacji opartej na empatii.