Home / Technologie IT / Czas na poznanie przyszłości pracy
Man using camera to take close-up shot of notes

Czas na poznanie przyszłości pracy

Wskutek pandemii zmieniła się definicja pracy – przestało być istotne miejsce wykonywania służbowych obowiązków, a na wartości zyskał indywidualny wkład pracowników w prawidłowe funkcjonowanie i rozwój biznesu. W bardzo krótkim czasie nasze domy i mieszkania przeszły transformację i z dnia na dzień zaczęły pełnić również rolę biur oraz sal lekcyjnych i gimnastycznych. Każdy z nas liczy, że zbliżamy się do końca pandemii, jednak myślenie, że wszystko wróci do poprzedniego stanu rzeczy, jest dużym błędem.

Jako liderzy rynku telekomunikacyjnego musimy przyznać, że sposób i miejsce pracy zmieniły się na zawsze. Nawet intensywny proces szczepień nie wpłynie na przywrócenie stanu wyjściowego, ponieważ dawna definicja „normalności” zmieniła znaczenie. Wpłynęły na to dynamiczne zmiany w infrastrukturze danych, trwająca transformacja cyfrowa przedsiębiorstw oraz odpowiadający jej wzrostowi poziom zaawansowania komunikacji – zwłaszcza wysokiej jakości obrazu i dźwięku.

Mimo szeregu negatywnych skutków wirusa Covid-19 na gospodarkę światową należy przyznać, że był on katalizatorem zmiany nawyków pracy i wywołał znaczne przyspieszenie transformacji cyfrowej, która już przed pandemią stopniowo przekształcała świat pracy. Aż 74% firm na stałe przejdzie na bardziej zdalną pracę do 2024 r., a zdalni pracownicy będą stanowić 30% wszystkich zatrudnionych na całym świecie, łącznie około 600 milionów osób – wynika z badań Gartnera. Analiza Frost & Sullivan również obrazuje, że po pandemii liczba pracowników zdalnych będzie aż sześć do siedmiu razy większa, tworząc trwały popyt na spotkania online.

Na podstawie rozmów z naszymi klientami udało nam się określić trzy trendy pracy przyszłości. Firmy już teraz wychodzą z założenia, że wszystkie spotkania prowadzone przez organizacje będą miały co najmniej jednego zdalnego uczestnika. Dodatkowo przedsiębiorcy i managerowie zdają sobie sprawę, że znaczna większość interakcji, zarówno na linii klient-firma, jak i pracownik-pracownik, będzie w formie wideo. Już teraz znaczna większość naszych klientów jest w pełni świadoma, że wszystkie dotychczasowe spotkania w salach konferencyjnych będą musiały być na wyższym poziomie technologicznym niż wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że hybrydowa przyszłość pracy będzie wymagać od nas innego spojrzenia na oczekiwania i wymagania dotyczące współpracy. Jako leaderzy w obszarze komunikacji, chcemy zaoferować naszym klientom kompleksowe podejście do ich infrastruktury biznesowej: w pełni kompatybilny sprzęt, oprogramowanie i usługi, które usprawnią przepływy pracy bez względu na lokalizacje pracowników i bez straty jakości interakcji.

Kiedyś w spotkaniach biznesowych mogliśmy brać udział tylko w siedzibach firm – teraz wszyscy rozumieją, jak to jest pracować zdalnie. Jednak, aby zachować odpowiednią jakość wideo i audio podczas spotkania każdy pracownik potrzebuje dedykowanych narzędzi ułatwiających telekomunikacje, a nie „zabawek”. Członkowie zespołów powinni posiadać rozwiązania do współpracy, które pozwolą im się skoncentrować podczas wykonywania służbowych obowiązków, ale również zagwarantują najwyższą jakość audio i wideo. W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele innowacyjnych rozwiązań, które wpływają na podniesienie poziomu spotkań online. Użycie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) znacznie poprawiło wrażenia ze spotkań oraz uprościło ich organizacje. Nie trzeba już podnosić pilota ani zmieniać ustawień urządzenia, aby rozpocząć spotkanie lub dostosować obraz. Kamery są teraz wystarczająco inteligentne, aby samodzielnie skalibrować obraz (w jakości niemal telewizyjnej) i automatycznie śledzić mówce w sali. Skończyła się już epoka spotkań z malutkimi zdjęciami twarzy ludzi, teraz wszyscy uczestnicy podczas wideo rozmowy są widziani wyraźnie. Co więcej, teraz może się to zdarzyć przy użyciu bardzo wysokiej jakości małych kamer umieszczonych w pomieszczeniu, które nie poruszają się już za pomocą hałaśliwych i rozpraszających silników. Wszystko odbywa się automatycznie. Ta sama technologia, która automatycznie tworzy te doskonałe obrazy, działa również „łagodząc” wszelkie problemy z dźwiękiem. To tylko dwa z wielu przykładów. W najbliższym czasie dostępnych będzie wiele innych funkcji, w tym indeksowanie i analizowanie spotkań wideo, automatyczne transkrypcje i wyróżnienia, upraszczanie inicjowania spotkań oraz analiza nastrojów podczas rozmowy. Misja naszej branży jest jasna: łączenie ludzi, technologii i przestrzeni w celu zapewnienia najlepszych interakcji hybrydowych, aby zapewnić bezproblemowe wykonywanie służbowych obowiązków z dowolnego miejsca. W ten sposób zapewnimy najlepsze rozwiązania przygotowane na przyszłość pracy – jesteśmy na dobrej drodze.

Paul Clark, SVP & EMEA Managing Director w Poly