Home / Zarządzanie / Zjawisko zdalnego feminizmu – nowy wymiar równości w świecie pracy?
ZJAWISKO ZDALNEGO FEMINIZMU
Young attractive woman in eyeglasses dreamily working on laptop with cup of coffee in modern office

Zjawisko zdalnego feminizmu – nowy wymiar równości w świecie pracy?

W czasach postępującej cyfryzacji i zmieniającego się krajobrazu zawodowego praca zdalna i hybrydowa stały się szansą na większą równość płci. Wykluczenie komunikacyjne, sztywne godziny w firmach, wpływają na obniżenie aktywności zawodowej, a szczególnie matek oraz osób z obowiązkami rodzinnymi. Mężczyźni i kobiety w różny sposób patrzą na niestacjonarne formy pracy – nawet 80 proc. uczestniczek badania uważa możliwość wykonywania jej zdalnie lub hybrydowo za największy benefit, jaki może zaproponować pracodawca. Z kolei 68 proc. respondentek preferuje taki model zatrudnienia.


Zdalny feminizm to pojęcie odnoszące się do wykorzystania technologii jako narzędzia promującego równość płci w kwestii kariery. Pracę zdalną i hybrydową możemy dzisiaj łączyć również z feminizmem, ponieważ są one szansą zawodową na równouprawnienie dla kobiet mieszkających w miejscach, do których w niewystarczającym stopniu dojeżdża komunikacja miejska oraz transport zbiorowy. Elastyczny czas i miejsce wypełniania obowiązków służbowych są również ważnymi elementami w wyrównywaniu możliwości rozwoju karier Polek, które opiekują się członkami swojej rodziny. Mężczyźni oraz kobiety w różny sposób postrzegają pracę niestacjonarną. Jak wynika z badania, niemal 70 proc. respondentek preferuje ją w formie zdalnej, a jedynie 57 proc. ankietowanych płci męskiej najchętniej wybrałoby taki rodzaj wykonywania obowiązków.

Praca zdalna i hybrydowa jako klucz do równości

Obecnie aż 67 proc. Polek uważa, że nie ma równych mężczyznom szans w karierze zawodowej. Wyniki badań wskazują, że jeżeli nie zaczniemy angażować się na rzecz równouprawnienia w możliwości wykonywania obowiązków zawodowych, to kobiety osiągną na nim ten sam status co mężczyźni za 131 lat. Wykluczenie kobiet na rynku pracy to zjawisko, któremu możemy jednak przeciwdziałać. Ponad ¾ kobiet uważa pracę zdalną/hybrydową za największy możliwy pracowniczy benefit. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez polski ClickMeeting, nawet 26 proc. Polaków chce, aby ich pracodawca, jeśli jeszcze tego nie zrobił, zapewnił im większą równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Równy rynek pracy dla matek z dziećmi

Rozwiązaniem mogą być niestacjonarne formy wykonywania obowiązków zawodowych, które oferują nam dzisiaj większą szansę na lepszy work-life balance. To szczególne udogodnienie dla kobiet godzących pracę zawodową z zadaniami rodzinnymi. Badania wskazują, że brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem stanowi dla młodych matek istotną przeszkodę w powrocie na rynek pracy. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że większość kobiet nie wykonuje pracy zarobkowej w pierwszym roku życia dziecka. Wśród matek, których dzieci mają rok lub dwa, niemal 40 proc. nie wykonuje zarobkowego zajęcia. Z kolei nawet 38 proc. mam z małymi dziećmi twierdzi, że bez elastyczności w organizacji, w której pracują, musiałyby odejść z firmy lub skrócić godziny wypełniania obowiązków służbowych. I faktycznie, tak się dzieje – aż 42 proc. niepracujących kobiet, które mają dziecko w wieku 1-9 lat, samodzielnie podjęło decyzję o zrezygnowaniu z pracy.

Eliminowanie negatywnych skuatków wykluczenia komunikacyjnego

Brak równości na rynku pracy wynika nie tylko z pełnienia ról opiekuńczych, ale również z problemu, jakim jest wykluczenie komunikacyjne. Szacuje się, że w Polsce dotyka ono nawet 15 milionów naszych rodaków.Z raportów wynika, że niemal 26 proc. sołectw jest pozbawionych bezpośredniego połączenia z miejscowością gminną poprzez transport publiczny. Wśród kobiet w wieku powyżej 50 lat jedynie jedna trzecia posiada prawo jazdy. To znacząco wpływa na ich wolność w kwestii wybierania pracodawcy. Rozwiązaniem, które pozwala pokonać barierę wykluczenia komunikacyjnego, może być praca niestacjonarna, która zwiększa dostępność pracowników dla pracodawców oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia osobom z mniejszych miejscowości.

Zdalny feminizm jest dzisiaj nie tylko kwestią równości płci w miejscach pracy, ale również szansą na zbudowanie bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Dzięki narzędziom cyfrowym możemy teraz łamać bariery nie tylko geograficzne, ale i społeczne, otwierając drzwi do bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia zawodowego i osobistego kobiet. Technologia staje się dzisiaj siłą napędową pozytywnych przemian społecznych.

Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting, polskiej platformy do pracy zdalnej/hybrydowej, prowadzenia webinarów, spotkań online oraz interaktywnych lekcji.


Metodologia badania
Badanie przeprowadzono w lipcu 2023 na grupie 500 osób. Ankietowani to osoby zatrudnione na umowach o pracę. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 procent) oraz powyżej 55 roku życia (39 procent). 52 procent wszystkich osób to kobiety, a 48 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (39 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).