Home / Zarządzanie / PRACA PROJEKTOWA POMAGA FIRMOM POZYSKAĆ NIEZBĘDNE KOMPETENCJE W OBLICZU WYZWAŃ BIZNESOWYCH
PRACA PROJEKTOWA POMAGA FIRMOM RAPORT

PRACA PROJEKTOWA POMAGA FIRMOM POZYSKAĆ NIEZBĘDNE KOMPETENCJE W OBLICZU WYZWAŃ BIZNESOWYCH

Miniony rok dla rynku umysłowej pracy projektowej, czyli współpracy specjalistów i firm w oparciu o pracę tymczasową, kontrakty B2B i outsourcing usług, pod wieloma względami był okresem przełomowym. W poszukiwaniu coraz to nowszych sposobów na bardziej elastyczne i responsywne zarządzanie w niepewnych czasach, organizacje częściej na stałe włączały takie rozwiązania do swoich strategii HR. Jak wynika z raportu Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”, zwiększyć zakres współpracy z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi podwykonawcami planuje co piąta organizacja w Polsce.

Praca projektowa, czyli współpraca specjalistów i firm w oparciu o pracę tymczasową, kontrakt B2B lub outsourcing usług, zyskuje na popularności zarówno wśród organizacji poszukujących rozwiązań na niepewne czasy, jak i profesjonalistów chcących budować ciekawe portfolio i tym samym zwiększać swoje zarobki. Takie wnioski płyną z raportu Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024” zrealizowanego we współpracy z kancelarią Dentons.

Jak zauważa Bartosz Dąbkowski, CEE Executive Director – External Workforce Solutions w Hays, gospodarcze skutki pandemii, napięcia geopolityczne, zerwane łańcuchy dostaw i napięte budżety państw doprowadziły do sytuacji, która jest niekorzystna dla wielu firm.

Wiele organizacji wstrzymało zaplanowane projekty inwestycyjne, przyjmując postawę wyczekującą. To z kolei ma ogromny wpływ na rynek pracy projektowej. Wyniki naszego raportu pokazują jednak, że blisko co druga organizacja oczekuje, że tegoroczne zapotrzebowanie na pracę tymczasową, outsourcing usług oraz B2B będzie większe niż to odnotowane w minionym roku. Może to oznaczać, że firmy w nadchodzących miesiącach spodziewają się ożywienia na rynku.

wyjaśnia Bartosz Dąbkowski.

Jak wynika z raportu „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”, w tym roku zwiększyć zakres współpracy z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi podwykonawcami planuje co piąta organizacja (20 proc.). Jednocześnie aż 48 proc. firm deklaruje, że w roku 2024 przeprowadzi więcej rekrutacji na role realizowane w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę w porównaniu z rokiem 2023.

POPYT NA PRACĘ PROJEKTOWĄ WCIĄŻ WYSOKI, LECZ POWODY SĄ NIECO INNE

Dlaczego firmy decydują się na współpracę z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi podwykonawcami, m.in. kontraktorami B2B? Główne powody od lat są niezmienne, natomiast w tegorocznej edycji badania, na pierwszy plan wybija się zwiększony popyt na produkty i usługi firmy (48 proc.). Konieczność elastycznego zarządzania kosztami zatrudnienia spadła natomiast na drugie miejsce z 29 proc. wskazań, tracąc aż 13 pkt proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Organizacje równie często powoływały się też na tzw. blokadę etatów i brak możliwości utworzenia miejsca pracy pomimo występowania w firmie zapotrzebowania na dodatkowe kompetencje.

W jakim celu firma planuje podjąć współpracę z pracownikami tymczasowymi i/lub zewnętrznymi wykonawcami (praca tymczasowa, outsourcing usług, B2B)?

Perspektywa firm

48%W odpowiedzi na zwiększony popyt na produkty lub usługi firmy
29%Dla zapewnienia elastyczności w zarządzaniu kosztami zatrudnienia
29%W związku z blokadą etatów w firmie (tzw. „headcount freeze”)
24%W celu pozyskania kompetencji niezbędnych dla konkretnych projektów
14%Z powodu trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów
Źródło: Raport Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”

Pięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Możliwe było zaznaczenie kilku opcji.

Firmy mogą zatem przewidywać, że rok 2024 będzie okresem ożywienia, które będzie szło w parze z większym zapotrzebowaniem na usługi i produkty oraz nowymi inwestycjami. Wiele z nich będzie wymagać pozyskania specjalistycznych kompetencji do realizacji określonych projektów lub większej elastyczności na początkowym etapie inwestycji.

Każdy projekt typu greenfield, czyli nowa inwestycja powstająca od podstaw, potrzebuje od 24 do nawet 48 miesięcy, aby zbudować struktury, wdrożyć procesy i osiągnąć planowaną efektywność. Stąd też w początkowych fazach tych inwestycji firmy bardzo często wykazują duże zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych pracowników projektowych .

– wyjaśnia Bartosz Dąbkowski z Hays.

PRACA PROJEKTOWA NIE TYLKO NA POCZĄTEK KARIERY

Badanie Hays wykazało, że praca projektowa przestaje być rozwiązaniem zarezerwowanym głównie dla młodszych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Chociaż w populacji pracowników tymczasowych i zewnętrznych podwykonawców nadal występują kandydaci chcący zdobyć pierwsze praktyczne doświadczenie, to rośnie odsetek osób pełniących role o poziomie eksperckim (22 proc., o 18 pkt proc. więcej niż przed rokiem) oraz menedżerskim (8 proc.). Praca projektowa coraz częściej jest bowiem świadomym wyborem profesjonalistów, stając się domeną osób od „zadań specjalnych”.

Z roku na rok rośnie odsetek specjalistów, którzy w pracy projektowej dostrzegają korzyści płynące z ekspozycji na wiele firm, projektów i doświadczeń. Zauważają bowiem – co potwierdza nasze tegoroczne badanie – że taki model współpracy nie tylko ułatwia im start kariery zawodowej, ale też przyspiesza tempo jej dalszego rozwoju i dynamikę wzrostu wynagrodzenia .

– komentuje Bartosz Dąbkowski z Hays.

SPECJALISTÓW KUSZĄ PRZEDE WSZYSTKIM ZAROBKI

Zmiana profilu zewnętrznego podwykonawcy idzie w parze z odpowiedziami na pytanie o motywację do podejmowania pracy projektowej. W tegorocznej edycji badania na pierwszym miejscu uplasowało się atrakcyjne wynagrodzenie (50 proc.). Jest to szczególnie adekwatne w przypadku wysoko wyspecjalizowanych kontraktorów B2B, którzy na taką formę współpracy decydują się m.in. ze względów podatkowych, pozwalających zwiększyć przychód netto.

Motywacja natury finansowej nie ogranicza się jednak tylko do najlepiej wynagradzanych ekspertów. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że oferty pracy tymczasowej uwzględniają atrakcyjne wynagrodzenie, które ma niejako wynagrodzić specjalistom krótki czas trwania projektu. Ponadto zdobywanie różnorodnego doświadczenia w licznych firmach buduje atrakcyjne portfolio, dzięki któremu specjalista może z powodzeniem negocjować atrakcyjniejsze stawki.

Warto podkreślić, że zaledwie 17 proc. respondentów pracuje projektowo z uwagi na trudności ze znalezieniem pracy na stałe. Zdecydowana większość nie decyduje się zatem na taką współpracę, ponieważ nie ma innego wyboru, lecz z uwagi na wymierne korzyści.

Motywacja do podjęcia współpracy w ramach pracy tymczasowej, outsourcingu usług lub B2B

Perspektywa specjalistów

50%Atrakcyjniejsze wynagrodzenie
47%Możliwość zdobycia doświadczenia
45%Większa elastyczność
33%Możliwość współpracy z wybranymi firmami
25%Możliwość udziału w interesujących projektach
17%Trudności w znalezieniu pracy na stałe
7%Inne
Źródło: Raport Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”

Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.

PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE BARDZIEJ ELASTYCZNA

Rozwój współpracy ze specjalistami w oparciu o pracę tymczasową, outsourcing usług i B2B będzie wspierał zmieniający się rynek. Firmy funkcjonują w środowisku, które ulega ciągłym transformacjom. W związku z tym rozwiązania, które działały jeszcze kilka lat temu, teraz często stają się nieskuteczne. Aby zachować konkurencyjność, organizacje muszą być szybsze i bardziej responsywne, również w zakresie dopasowywania zasobów kompetencyjnych do zmieniających się potrzeb.

Nowoczesne formy zatrudnienia 2023 (hays.pl)


O RAPORCIE
Raport „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu na temat rynku pracy, przeprowadzonym w okresie od lutego do marca 2024 r. wśród firm korzystających z nowoczesnych form zatrudnienia oraz pracowników tymczasowych i zewnętrznych podwykonawców (white collar). Raport powstał we współpracy z kancelarią Dentons. W raporcie uwzględniona jest perspektywa firm – blisko 200 organizacji działających w Polsce – oraz perspektywę pracowników umysłowych, współpracujących z firmami na podstawie umów innych niż umowa o pracę – ponad 300 osób. Raport jest dostępny tutaj.