Home / Zarządzanie / Nowe realia zmuszają firmy do zmian. Podsumowanie 2022 roku.

Nowe realia zmuszają firmy do zmian. Podsumowanie 2022 roku.

W ciągu ostatniego roku zaszły tak znaczące zmiany dla polskich firm, że dostosowanie się do nich to nie wybór, a konieczność. Są one pokłosiem dwuletniej pandemii, wojny w Ukrainie, nowych zagrożeń, w tym również cybernetycznych.

Żyjemy w czasach niepewności. To, co wydawało się zupełnie nierealne jeszcze 2-3 lata temu, teraz stało się faktem. Firmy nie mogą funkcjonować jak dawniej, muszą przystosować się do nowych realiów

– mówi Robert Tomaszewski, Business Development Director  z Altkom Akademii. 
  • Pandemia, wojna w Ukrainie, zagrożenia, w tym cybernetyczne wymuszają zmiany w wewnętrznej polityce firm;
  • Praca zdalna i hybrydowa to „nowa normalność”;
  • Cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja to wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć firmom w 2023 r;
  • Na rynek pracy wkracza pokolenie Z, a to oznacza nowy model zarządzania pracownikami.

Jak wynika z raportu Altkom Akademii „Rynek szkoleniowy w czasach niepewności” pandemia COVID-19 wymusiła na wielu organizacjach zmianę sposobu pracy. Najbardziej widocznym jej skutkiem było przejście na formę zdalną. Dla wielu pracowników oznaczało to dużą zmianę w sposobie komunikowania się z zespołem, zarządzania nim, a także wiązało się z potrzebą wykorzystywania narzędzi, które do tej pory były używane w znikomym zakresie, jak np. komunikatory internetowe.

Praca zdalna i cyberbezpieczeństwo

Jeszcze rok temu wydawało się, że praca zdalna będzie rozwiązaniem tymczasowym. Teraz już wiemy, że w 2023 r. zmienią się przepisy i ten tryb pracy zostanie uregulowany w Kodeksie pracy. W związku z tym obserwujemy rosnącą potrzebę szkoleń związanych z zarządzaniem zespołem online, zespołem rozproszonym, ale też cyberbezpieczeństwem.

– mówi Robert Tomaszewski z Altkom Akademii. 

Wzrost zagrożeń cybernetycznych spowodowała najpierw pandemia (systemy i procedury firmowe nie były gotowe na taką skalę pracy zdalnej) oraz wojna w Ukrainie (większa liczba ataków hakerów).

Najbardziej zagrożone na ataki są małe i średnie firmy, które mają olbrzymie braki w zabezpieczeniach przed cyberatakami. Mimo że większe przedsiębiorstwa są zazwyczaj w pełni świadome zagrożenia przed hakerami, to również tam zdarzają się niedociągnięcia i błędy.

– mówi Dominik Węglarz, ekspert z Altkom Akademii.

Pokolenie Z i work-life balance

Firmy stoją też koniecznością kompleksowych zmian, jakie wymuszają na nich potrzeby pracowników. Według danych GUS już za dwa lata ponad 27 proc. z nich będzie należeć do pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1997 r. Odrzucają oni wywodzącą się jeszcze z lat 90. ideę kultu pracy. Łatwiej rezygnują z pracy, gdy im nie odpowiada. Wychodzą z założenia, że praca ma dawać im nie tylko pieniądze, ale też zawodową satysfakcję. Dla Zetek ważny jest work-life balance i dbałość o zdrowie psychiczne. 

Jak pracować z pokoleniem Z?

Dzisiejsi liderzy powinni przede wszystkim nastawić się na partnerskie relacje z pracownikami. Chodzi przede wszystkim o zrozumienie ich potrzeb, rozeznanie w ich mocnych stronach, docenianie ich zaangażowania. 

Na pozór wydaje się to proste, ale nawet menedżerowie z lat 2000. mogą mieć z tym problem. Powierzenie im zarządzania zespołem ludzi o zupełnie innych postawach i wartościach może być dla nich dużym wyzwaniem, dlatego na naszych szkoleniach uczymy dobierania właściwych metod zarządzania różnorodnym zespołem

dodaje Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademii.

Czterodniowy dzień pracy i cyfryzacja

Prognozuje się zresztą, że work-life balance może być jednym z najważniejszych trendów 2023 r. Jak wynika z raportu Altkom Akademii przedstawiciele poszczególnych firm częściej zauważają, że konieczne jest zwiększenie nacisku na szkolenia miękkie, w tym radzenie sobie ze stresem, zarządzanie trudnymi emocjami, zdrowie psychiczne. To wpisuje się w kolejną ideę, o której mówi się coraz głośniej, a mianowicie 4-dniowy tydzień pracy. Wiele krajów testuje bądź już testowało to rozwiązanie, m.in. Holandia, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. Testy wykazały bardzo wysoki wzrost produktywności pracowników oraz spadek ich poziomu stresu i wypalenia zawodowego. Dochody firm nie spadły, a wręcz wzrosły. Wpływ na gospodarkę był więc pozytywny.

W nowym sposobie zarządzania jedną z najważniejszych kompetencji menedżera jest empatia. Jest mentorem, ale takim, który sam również uczy się od pracowników. Przede wszystkim wie, jakie są ich potrzeby, by pracowali efektywnie. Dlatego idea 4-dniowego tygodnia pracy jest jak najbardziej realna do wdrożenia w przyszłości

– mówi Natalia Gozdowska z Altkom Akademii.

Wyzwaniem dla firm w nadchodzącym 2023 roku będzie też cyfryzacja. Nawet jeśli większość z organizacji zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzania rozwiązań cyfrowych, to brakuje specjalistów, którzy mogliby je wdrożyć w życie. W Polsce niedobór pracowników IT wynosi ok. 25 tys. Przyrost ich liczby jest zbyt wolny w stosunku do tempa rozwoju gospodarki, co w średnim i długim okresie może być hamulcem rozwojowym naszego kraju. Rozwiązaniem może być podnoszenie kwalifikacji z zakresu IT w istniejących zespołach poprzez szkolenia. Jest to dodatkowy atut dla pracodawcy – pracownicy chętnie zostają w organizacji, która może zbudować im ciekawą ścieżkę kariery zawodowej.

W załączniku znajdą Państwo raport Altkom Akademii „Rynek szkoleniowy w czasach niepewności”.