Home / Dokumenty w firmie / Cyberbezpieczeństwo obowiązkową strategią ochrony firmy i pracowników

Cyberbezpieczeństwo obowiązkową strategią ochrony firmy i pracowników

Jedną z wielu zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w sposobie zarządzania firmą jest znaczne przyspieszenie procesu digitalizacji. Konieczność rozwoju biznesu wymusiła na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych dróg i sposobów dotarcia do klienta, rozbudowy struktur i dynamicznego budowania poziomu konkurencyjności. Warto jednak zwrócić uwagę, że im więcej technologii jest wykorzystywanych, tym większą wagę powinno się przywiązywać do cyberbezpieczeństwa.

Niemal 80% ankietowanych z badania „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2022” twierdzi, że zabezpieczenie informatyczne jest ważne dla każdej firmy. Pomimo tego prawie połowa z nich (44%) przyznaje, że organizacja nie korzysta z usług specjalistów w tym zakresie.

Coraz to nowe metody pozyskiwania danych wrażliwych przez cyberprzestępców mają ogromny wpływ na rynek. Dbałość o prawidłowy przepływ informacji powinien być najwyższym priorytetem firmy. W związku z tym usługi związane z cyberbezpieczeństwem stają się kluczowe z punktu widzenia każdego nowoczesnego biznesu, a wiele z nich szuka zintegrowanych rozwiązań, które mogą zapewnić ochronę przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych.

Ogromną rolę w tej kwestii odgrywają m.in. drukarki, przez których programy przechodzi dziennie mnóstwo istotnych danych – takich, które nie powinny dostać się w posiadanie osób trzecich.

Jest to o tyle istotne, że są one często zapomnianym elementem w systemie zabezpieczeń, przez co stają się łatwą „furtką” do pozyskania informacji. Ponad połowa (55%) ankietowanych z badania nt. cyberbezpieczeństwa deklaruje, że ich firma do zabezpieczenia swoich danych na urządzeniach mobilnych najczęściej wykorzystuje hasła dostępu. Tego typu rozwiązanie i szereg innych funkcji można zastosować także w urządzeniach drukujących firmy Brother. Są to m.in. funkcja Secure Print+, która pozwala na wydanie wydruku tylko po wpisaniu kodu PIN lub przeciągnięciu karty przez technologię NFC, gdy użytkownik znajduje się fizycznie przy urządzeniu. Poza tym administrator może zdefiniować losy nieodebranych dokumentów przesłanych do drukarki – zlecić ich usuwanie po upływie określonego czasu, np. 24 godziny, aby zminimalizować ryzyko w przypadku ewentualnej pomyłki.

Przejście na hybrydowy lub całkowicie zdalny model pracy spowodował, że organizacje musiały poczynić znacznie większe inwestycje w odpowiednią infrastrukturę IT i adekwatne zabezpieczenia systemów oraz urządzeń. Cyfrowa odporność ma na celu zachowanie ciągłości i utrzymania wysokiej jakości usług w perspektywie niebezpieczeństw napływających ze wszystkich stron na technologie informacyjne i telekomunikacyjne organizacji. Jednocześnie bardzo ważną kwestią staje się prawidłowe poinstruowanie, a także wyszkolenie wszystkich pracowników podejmujących wykonywanie służbowych obowiązków na odległość.

Korzystanie z firmowego sprzętu do prywatnych czynności niesie ze sobą ryzyko zawirusowania lub nawet nieumyślnego udostępnienia poufnych informacji. Niestety niemal wszyscy pracownicy (97%) przyznają się do takich działań, co zwraca większą uwagę na to, jak istotna jest kwestia nieustannego kontrolowania i aktualizowania zagadnień cyberbezpieczeństwa.

Katarzyna Idzkiewicz Senior Marketing Coordinator w Brother Polska