Home / Zarządzanie / Nieznajomość potrzeb i typów osobowości pracowników grozi utratą najlepszych talentów

Nieznajomość potrzeb i typów osobowości pracowników grozi utratą najlepszych talentów

Pracownik, który wybiera zdalny model pracy (Remote Collaborator), spędza obecnie o 21% mniej czasu w biurze  (21% w 2022 vs 42% do czasów przed wybuchem pandemii COVID) – wynika z badania „Designing experiences by workstyle”.

W czasach rosnącej popularności modelu hybrydowego oraz chęci zorganizowania powrotu pracowników do siedziby firmy kluczowa staje się kwestia dostosowania przestrzeni biurowych i zapewnienia odpowiedniego wyposażenia dostępnego do użytku wszystkich pracowników. Zaspokojenie potrzeb zatrudnionych, w zależności od preferowanego modelu współpracy, czy cech charakteru pozwala na zwiększenie ich wydajności i satysfakcji przy wykonywaniu służbowych obowiązków z siedziby firmy. Jednym z podstawowych rozwiązań, które może zmniejszyć ryzyko frustracji pracowników pojawiających się okazjonalnie w biurze, jest stworzenie systemu do rezerwacji miejsc pracy – biurek, pokoi do rozmów czy większych sal konferencyjnych – szczególnie biorąc pod uwagę, że zaledwie 40% pracowników preferujących model zdalny ma przypisane stałe miejsca w siedzibie firmy, według wyników na podstawie badania firmy Poly „Designing experiences by workstyle”.

Identyfikacja typów osobowości kluczem do satysfakcji pracowników

Ponad połowa (60%) pracowników biorących udział w badaniu Gallupa „State of the Global Workplace: 2022” nie czuje się emocjonalnie zaangażowanych i związanych z pracą. Takie statystyki mogą być zadziwiające, biorąc pod uwagę fakt, iż przeciętnie spędzamy przynajmniej ⅓ dnia, wykonując obowiązki służbowe. W dużej mierze to, jak czujemy się w pracy, związane jest z typem osobowości i tym, jak miejsce pracy dostosowane jest do wymagań zespołu. Niektóre sprawy, zadania czy rozmowy wymagają nieco więcej prywatności, dlatego przestrzenie do indywidualnej pracy i pokoje skupienia są kluczowymi miejscami w hybrydowym świecie pracy. Sytuacje, w których wymagana jest lub będzie obecność w biurze każdego z archetypów osobowości może okazać się wyzwaniem i spojrzeniem na pracę z siedziby firmy z zupełnie nowej perspektywy niż dotychczas, dlatego dostosowanie przestrzeni pod różne wymagania jest niezbędne, aby zachować cenne talenty w firmie. Dzięki zidentyfikowaniu ich typów osobowości, cech, problemów i intensywności komunikacji organizacje mogą być lepiej przygotowane do ich wymagań także dotyczących urządzeń i technologii.

Oczekiwania pracowników a rzeczywiste przełożenie na jakość pracy

W raporcie Poly „Designing experiences by workstyle” aż 79% pracowników stwierdziło, że oczekuje od pracodawcy zapewnienia odpowiednich rozwiązań technologicznych w różnych lokalizacjach, niezależnie od tego, jaki model pracy preferują. Zatrudnieni powinni mieć możliwość korzystania z urządzeń ułatwiających ich pracę, zarówno w biurze domowym, jak i w siedzibie firmy.  „Hybryda” powinna być płynna i wydajna, w związku z tym pracownicy potrzebują spójności w różnych przestrzeniach, aby zminimalizować możliwe punkty tarcia przy zmianie modelu pracy, co potwierdza aż 56% ankietowanych. W takim trybie są skłonni pracować, chociażby pracownicy zdalni, czy elastyczni (Flex Worker) – mogą zaczynać dzień w domu i przenosić się do biura na drugą część dnia w celu wykonania kluczowych czynności. Umożliwienie pracownikom elastycznego podejścia do obowiązków służbowych może mieć duże przełożenie na jakość wykonywanej pracy. Przejawia się to chociażby ze względu na porę dnia, otaczające warunki czy dostosowanie zadań do prywatnego grafiku, zapewniając przy tym większy komfort psychiczny i pełne skupienie na poleceniach przełożonego lub zespołu. Najczęstszymi użytkownikami przestrzeni umożliwiających lepsze skupienie są pracownicy zdalni, wśród których prym wiodą zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych (16%). Połączeni menedżerowie (Connected Executives) pracują zazwyczaj w 3-4 lokalizacjach i nigdy nie przebywają zbyt długo w jednym miejscu lub przestrzeni. Połowa z nich wykonuje obowiązki służbowe w otwartych przestrzeniach, jednak ich styl pracy charakteryzuje się również najwyższym odsetkiem prywatnych biur i sal konferencyjnych, mimo że spędzają w siedzibie firmy najmniej czasu.

Należy zwrócić uwagę, że w zespołach są również pracownicy, którzy ze względu na ciągłe przemieszczanie się, potrzebują cichych przestrzeni na prywatne rozmowy i skupienie w różnych lokalizacjach. Do tego, pomocne mogą się okazać urządzenia przenośne, z funkcją ANC, które bez względu na miejsce pozwalają w pełni skoncentrować się na wykonywanej pracy. Ten typ osobowości biurowej może również docenić zestawy głośnomówiące z serii Sync, które pozwolą na dużo bardziej elastyczną pracę ze względu na klarowny dźwięk, funkcję wyciszanie odgłosów z tła czy bezpośrednie łączenie z aplikacjami do przeprowadzania audiokonferencji przy użyciu jednego urządzenia.

– komentuje Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w firmie Poly.

Różnice między typami osobowości pracowników mogą na pierwszy rzut oka nie wydawać się zbyt znaczące, jednak są szalenie istotne. Każdy członek zespołu ma indywidualne potrzeby i preferencje co do wykonywania swoich obowiązków oraz trybu współpracy. Określenie podstawowych potrzeb technologicznych pozwoli pracodawcom na zachowanie odpowiedniego balansu i wsparcia członków zespołów podzielonych między siedzibę firmy a każdą inną dowolną lokalizację, co z pewnością pozytywnie wpłynie na budowanie kultury organizacji oraz zatrzymanie talentów.