Home / Zarządzanie / Niemal jedna piąta Polaków przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy.
czterodniowy tydzień pracy

Niemal jedna piąta Polaków przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy.

Nawet co trzeci respondent uważa, że zmniejszenie obecnego wymiaru tygodnia pracy o jeden dzień mogłoby zwiększyć liczbę zadań służbowych, które mamy do wykonania w trakcie doby. Polska platforma do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wyniki ankiety wskazują, że niemal jedna dziesiąta naszych rodaków uważa, że praca w krótszym wymiarze czasowym zmniejszyłaby poziom naszej satysfakcji.

Idea skrócenia czasu, w którym wykonujemy obowiązki służbowe, budzi w Polsce coraz większe emocje. Ze wstępnych analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowego wymiaru godzin z 40 do 35. Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapewnia, że w obu wariantach zachowalibyśmy obecny poziom wynagrodzeń. ClickMeeting, lider polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej, postanowił sprawdzić, jaką opinię na temat ewentualnych zmian mają Polacy.

Polacy za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy

ClickMeeting czterodniowy tydzień pracy ankieta wyniki

Polscy pracownicy wykazują się dużą otwartością na innowacje w zakresie organizacji czasu wykonywania obowiązków służbowych. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, wynika, że 66 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy, a 19 proc. osób jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. Z kolei 15 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. Respondenci wypowiedzieli się również na temat tego, jak praca przez 4 dni w tygodniu wpłynęłaby na nasz poziom satysfakcji. W tym przypadku nawet 65 proc. badanych sądzi, że uległaby ona poprawie, w opinii 16 proc. pozostałaby ona bez zmian, a 11 proc. osób nie ma zdania na ten temat. Jedynie 7 proc. respondentów uważa, że przy takich rozwiązaniach poziom naszej satysfakcji z pracy byłby mniejszy niż obecnie.

Nawet 70 proc. ankietowanych uważa, że pracujemy więcej niż Europejczycy

Ankietowani wyrazili również swoją opinię na temat tego, jak dużo Polacy pracują na tle mieszkańców innych krajów Europy. Nawet 70 proc. osób twierdzi, że pracujemy więcej, a 18 proc. sądzi, że tyle samo, co inni Europejczycy. Z kolei 8 proc. nie jest pewna swojej opinii, a zaledwie 5 proc. uważa, że jako naród pracujemy mniej niż inni. Czy 4-dniowy tydzień pracy wpłynąłby na poziom obciążenia obowiązkami zawodowymi? Najwięcej (53 proc.) ankietowanych sądzi, że przy takim rozwiązaniu liczba naszych zadań do wykonania w trakcie dnia pozostałaby bez zmian. Jednak 29 proc. uważa, że ich liczba by się zwiększyła. Zdaniem 12 proc. badanych moglibyśmy mieć mniej obowiązków służbowych, natomiast 6 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Pomocna w ograniczeniu ich ilości mogłaby być automatyzacja, która zdaniem 80 proc. badanych pomaga wykonywać zadania w firmach. Z kolei 4 proc. ankietowanych sądzi, że utrudnia ona pracę, a zdaniem 8 proc. nie ma ona wpływu na wykonywanie obowiązków. Opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

Nasze społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Z naszego najnowszego badania wynika, że niemal 70 proc. Polaków entuzjastycznie przyjmuje pomysł przejścia na 4-dniowy tydzień pracy. To odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia. To także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy. Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym, takim, jakie oferuje ClickMeeting, wkrótce może stać się to nową rzeczywistością. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do efektywniejszego zarządzania czasem i zadaniami, pracy zdalnej oraz hybrydowej pomaga również w zachowaniu work-life balance oraz realizacji obowiązków w ramach modelu workation. Efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca praca jest tuż za rogiem

– komentuje Paweł Łaniewski Content Marketing Expert – ClickMeeting

Work-life balance kluczem do wydajności pracowników

Nowe formy wykonywania obowiązków służbowych wymagają również odpowiedniej efektywności pracowników. W związku z tym ClickMeeting zapytał Polaków również o to jak ich zdaniem wykorzystujemy nowe technologie i cyfrowe narzędzia na tle innych państw w Europie. Najwięcej, czyli 33 proc. ankietowanych uważa, że korzystamy z nich rzadziej i mniej skutecznie, 30 proc. sądzi, że tak jak inni, 25 proc. twierdzi, że częściej i efektywniej, a 12 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Respondenci uważają również, że narzędzia ułatwiające work-life balance/workation mają pozytywny wpływ na naszą wydajność w pracy (66 proc.), jednocześnie jednak 20 proc. osób nie ma opinii na ten temat. Z kolei 11 proc. jest zdania, że nie wpływają one na efektywność, a 3 proc. uważa, że działają one na nią negatywnie.


Metodologia badania
Badanie przeprowadzono w marcu 2024 na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44  lata (44 procent) 45-59 lat (33 procent) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53  procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).