Home / Zarządzanie / OD 7 KWIETNIA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACY ZDALNEJ

OD 7 KWIETNIA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACY ZDALNEJ

Rok 2023 przynosi ze sobą wiele zmian w prawie pracy. Dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, rząd wprowadza nowelizację ustawy, począwszy od wzrostu stawek minimalnych, kwestii urlopowych, kontroli trzeźwości pracownika, aż po uregulowaną w prawie pracę zdalną. Z czym dokładnie wiąże się regulamin pracy zdalnej i czy każdy pracodawca musi go wprowadzić? Co czeka pracowników i pracodawców w najbliższej przyszłości?

Praca zdalna, ukształtowana w głównej mierze przez czas pandemii, staje się coraz bardziej popularna. W związku z tym, że wielu pracodawców decyduje się na taki tryb zatrudnienia swoich pracowników, wymaga ona uregulowania prawnego i wprowadzenia nowych przepisów zapewniających bezpieczeństwo i ochronę praw zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Niewątpliwie, jest to atrakcyjna forma pracy dla obu stron. Pracownik zyskuje oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy oraz komfort w wykonywaniu pracy, zaś pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zapewnieniem przestrzeni biurowej. Charakter pracy zdalnej wiąże się z wprowadzeniem konkretnych procedur i zasad w miejscu pracy oraz wymaga obopólnej zgody określającej warunki zatrudnienia pracownika.

Z dniem 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Dotychczas panujące zasady opierały się na wprowadzonej podczas pandemii specustawie covidowej. Od kwietnia regulacje te ulegną zmianie, a przepisy będą oficjalnie znajdowały się w Kodeksie Pracy. Nowelizacja ustawy ma na celu uregulowanie kwestii zatrudniania pracowników w trybie pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej. Wprowadza wiele zmian dotyczących czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technicznych stojących po stronie pracodawcy.

– Zatrudnianie pracownika w trybie pracy zdalnej wiąże się z wprowadzeniem regulaminu pracy zdalnej przez zakład pracy. Wszystkie regulacje zawarte w regulaminie danej firmy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zawartymi w nowelizacji ustawy. Regulamin pracy zdalnej, co do zasady powinien określać generalne warunki wykonywania pracy zdalnej, obowiązki i prawa obydwu stron oraz narzędzia pracy zapewnione przez pracodawcę. Każda firma umożliwiająca pracę zdalną, musi zapewnić materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy. Co więcej, pracodawca musi liczyć się z pokrywaniem kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, w formie ekwiwalentu bądź ryczałtu. Jako, że praca zdalna nie ma charakteru powszechnego i nie na każdym stanowisku można wykonywać pracę na odległość, ustanowienie regulaminu pracy zdalnej nie jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy. Stanowi jedynie obowiązek dla firmy, chcącej zatrudniać pracowników w formie zdalnej lub hybrydowej.

tłumaczy ekspert z zakresu prawa pracy Wioletta Miros z Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka.

Nowe regulacje pracy zdalnej to krok w kierunku nowoczesnego i elastycznego rynku pracy. Poza ogólnymi przepisami regulującymi formę pracy na odległość, ustawa wprowadza również tzw. okazjonalną pracę zdalną.

Zgodnie z art. 6733 Kodeksu Pracy § 1 „Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.” Przepis ten wskazuje, że każdy pracownik ma prawo do wnioskowania o pracę zdalną. W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej, pracodawca nie ma obowiązku zapewnić narzędzi pracy ani zwracać kosztów energii elektrycznej. Jest to dodatkowe udogodnienie dla osób zatrudnionych na zwykłych zasadach. Trzeba pamiętać, że pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia wniosku i nie uzasadniać podjęcia swojej decyzji. Możliwość pracy zdalnej w każdym przypadku powinna odbywać się za porozumieniem stron. Nowelizacja ustawy to jedynie prawne uregulowanie i zdefiniowanie notabene nowej formy pracy, umożliwiające dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb pracownika oraz pracodawcy.

zaznacza ekspertka Wioletta Miros.