Home / Zarządzanie / GENERACJA PODŁĄCZONYCH PRACOWNICY, KTÓRZY ZAWSZE SĄ ONLINE

GENERACJA PODŁĄCZONYCH PRACOWNICY, KTÓRZY ZAWSZE SĄ ONLINE

Wyzwaniem towarzyszącym pracodawcom na polskim rynku pracy niezmiennie pozostaje niedobór odpowiednich kandydatów, spadek lojalności pracowników oraz wysokie i precyzyjne oczekiwania – zwłaszcza przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Eksperci rynku pracy zwracają jednak uwagę, że kluczowe jest nie tyle odpowiadanie na potrzeby przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, ale dopasowanie firm do cyfrowego świata i potrzeb pracowników przyzwyczajonych do korzystania z technologii na każdym kroku.

Na rynek pracy wkraczają osoby, którym niemal już od urodzenia towarzyszyły nowoczesne technologie. Ciągły dostęp do informacji, internet i media społecznościowe są dla nich naturalną, dobrze znaną rzeczywistością. Równocześnie przedstawiciele starszych pokoleń, których młodość przypadła na czasy bez stałej łączności, równie skutecznie korzystają z zasobów cyfrowego świata, intuicyjnie wykorzystując dostępne narzędzia komunikacyjne. W konsekwencji to nie data urodzenia, ale przyzwyczajenie do ciągłego dostępu do informacji, „podłączenie” do mediów i budowanie relacji on-line definiują dzisiejszych pracowników. Dla pracodawców cała generacja C (od ang. Connected – podłączony) jest wyzwaniem, ale też szansą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

PODŁĄCZENI W PRACY

Pracodawcy, którzy potrafią zrozumieć motywację pracowników wykorzystujących internetowe narzędzia komunikacyjne w wielu celach oraz w różnych okolicznościach, powinni uwzględnić ten element w swojej strategii zatrudnienia. Warunki pracy sprzyjające tej grupie profesjonalistów mogą ułatwić firmie pozyskanie cennych talentów i skorzystanie z ich potencjału – pomysłowości, innowacyjności oraz tendencji do szukania niestandardowych rozwiązań.

Pokolenie pracowników z powodzeniem łączących równoległe funkcjonowanie w świecie rzeczywistym i on-line, charakteryzuje się dużą kreatywnością. Można to zaobserwować przede wszystkim w sposobie, w jaki tworzą treści, wyrażają swoje opinie i rozwiązują problemy – twierdzi Paula Rejmer, ekspertka Hays Poland – Tak więc pracodawca, który stworzy w firmie płaszczyznę do otwartej komunikacji i odpowie na potrzeby pracowników związane z dostępnymi narzędziami komunikacyjnymi oraz większą niezależnością w wyborze sposobu wykonywania pracy, z ich strony może liczyć na szczere opinie, zaangażowanie i wyrażane wprost propozycje zmian ­– dodaje.

Warto również pamiętać, że generacja C to osoby, które zazwyczaj chcą rozwiązywać problemy. Przyzwyczajenie do ciągłych usprawnień powoduje, że napotykając na problem nie próbują go zaakceptować czy przyzwyczaić się do zaistniałych niedogodności, lecz starają się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Od firm taka postawa wymaga otwartości i umiejętności słuchania. Nie jest to proste, lecz wychodząc naprzeciw pracownikom, ich sugestiom i pomysłom, można zwiększyć poziom innowacji biznesu. Wielu „podłączonych” chętnie proponuje usprawnienia i nowe zastosowania dostępnych rozwiązań technologicznych – nie tylko w ramach swojej specjalizacji, ale w całej organizacji.

Poczucie, że świat jest na wyciągnięcie ręki, przekłada się na ich naturalne myślenie kategoriami transformacji cyfrowej. Pracodawcy, którzy mają świadomość, że dla generacji C sprzedaż to głównie e-commerce, dane są zawsze dostępne w chmurze, a wideokonferencje i komunikatory to codzienność, mają szansę wyprzedzić konkurencję w walce o najbardziej utalentowanych kandydatów.

SWOBODA CENNIEJSZA OD PIENIĘDZY

W wielu branżach i specjalizacjach firmy coraz silniej rywalizują o pracowników. Kadra zarządzająca i działy HR opracowują strategie zatrudnienia, uwzględniające zarówno konkurencyjny poziom wynagrodzenia, jak i interesującą ścieżkę kariery oraz pakiet odpowiednich świadczeń pozapłacowych. Mimo to bardzo trudno jest zainteresować kandydatów nawet konkurencyjnymi ofertami. Kluczem do sukcesu jest bowiem zaoferowanie kandydatom w odpowiedniej proporcji tego, czego naprawdę chcą i co najbardziej cenią. Warto przy tym pamiętać, że nie tyle przynależność pokoleniowa, co indywidualne cechy i przyzwyczajenia, definiują te potrzeby i oczekiwania.

Na co w szczególności zwraca uwagę generacja C? Największe znaczenie ma poczucie sensu wykonywanej pracy oraz swoboda w działaniu, pozwalająca choćby na proponowanie rozwiązań wykraczających poza swój obszar specjalizacji. Mile widziane są więc elastyczne godziny pracy, zadaniowy czas pracy, rozliczanie ze zrealizowanych zadań. Generacja C głośno mówi, że rozwój technologii komunikacyjnych sprawia, że konieczność codziennego przychodzenia do biura to przeżytek, ponieważ pracować można z każdego miejsca świata.

– Oczywiście nie każda firma jest gotowa, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby generacji „podłączonych” – podkreśla Paula Rejmer z Hays Poland. – Chcąc pozyskiwać najlepszych kandydatów na dzisiejszym rynku pracy, koniecznością staje się jednak wprowadzanie zmian, które to zadanie ułatwią – od wyglądu biura, poprzez strukturę, po indywidualne podejście do każdego pracownika – dodaje ekspertka Hays Poland.

CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ

Digitalizacja dotyka dziś każdą organizację – niezależnie od branży i specjalizacji – i oprócz wpływu na codzienne życie oznacza też coraz większe, realne korzyści dla biznesu.  Przekłada się m.in. na nowych klientów i ich oczekiwania, nowoczesne technologie wykorzystywane na co dzień oraz nowe sposoby prowadzenia biznesu. Dlatego też przedstawiciele przystosowanego do cyfrowej rzeczywistości generacji C są kluczem do sukcesu. Wbrew stereotypom nie są to leniwi, nielojalni pracownicy z dużymi oczekiwaniami i roszczeniami wobec pracodawcy, ale pracownicy, dla których komfort pracy nie powinien być mniejszy od tego, który tworzą sobie i cenią w życiu prywatnym.

Potencjał „podłączonej” generacji jest ogromny, a w dobie postępującej cyfryzacji – będzie coraz ważniejszy dla realizacji strategii firm. Chcąc stworzyć miejsce pracy, które pracownicy docenią i z którym zwiążą się na dłużej, trzeba jednak odpowiedzieć na specyficzne potrzeby i zrozumieć motywację kandydatów. – Wynagrodzenie nadal będzie ważne, ale generacja C przypisuje większe znaczenie możliwości realizacji pasji, zachowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz poczuciu spełnienia i satysfakcji. To właśnie z tych powodów mogą związać się z danym pracodawcą, oczekując przy tym docenienia i indywidualnego traktowania – tłumaczy Paula Rejmer z Hays Poland.