Home / Outsourcing i usługi / Finansowy portret MŚP w II kwartale 2018

Finansowy portret MŚP w II kwartale 2018

Barometr EFL: dwa raz więcej średnich firm niż mikro sięga po leasing

Podstawowym źródłem finansowania firm z sektora MŚP w Polsce pozostają środki własne (90 proc. wskazań), ale biorąc pod uwagę zewnętrzne narzędzia, przedsiębiorcy najczęściej korzystają z leasingu (56 proc. wskazań) – wynika z „Barometru EFL”[1] na IV kwartał 2018 roku. Leasing jest najpopularniejszy w firmach z branży przemysłowej (67 proc.) oraz transportowej (66 proc.). Duże zainteresowanie leasingiem potwierdzają najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu, z których wynika, że wartość rynku leasingu w Polsce w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 58,2 mld zł i wzrosła o 18,7 proc. r/r. Na kolejnych miejscach znajduje się ubezpieczenie majątku firmy (48,7 proc.) oraz kredyt bankowy (46,2 proc.).

– Portfel narzędzi finansowych, po które sięgają mikro, małe i średnie firmy, od kilku lat nie zmienia się, widzimy jedynie rotację na poszczególnych miejscach. Cały czas najchętniej wybierana jest gotówka, która zainwestowana „pracuje” i przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Numerem jeden jeśli chodzi o instrumenty zewnętrzne jest leasing. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że świadomość zalet i korzyści wynikających z korzystania z tego narzędzia cały czas rośnie, co jest efektem ciężkiej pracy całej branży w zakresie edukacji rynku. Szczególnie cieszy, że leasing jest również najpopularniejszym narzędziem wśród najmniejszych firm, co do tej pory nie było takie oczywiste – podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL.

 

Po pierwsze, stałe TOP3 zewnętrznych narzędzi finansowych

Od początku realizacji badania „Barometr EFL”, czyli od stycznia 2015 roku, przedstawiciele sektora MŚP najczęściej finansują swoją działalność środkami własnymi. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w IV kwartale br. – aż 9 na 10 przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich kieszeni, żeby inwestować. Biorąc pod uwagę finansowanie zewnętrzne, na fotelu lidera znajduje się leasing, z którego korzysta 56 proc. MŚP. Co ciekawe, wciąż bardzo wysoko utrzymuje się ubezpieczenie majątku firmy – sięga po nie prawie 49 proc. przedsiębiorców. A warto dodać, że kwartał temu było najchętniej wykorzystywanym zewnętrznym instrumentem finansowym. Podium domyka kredyt bankowy (46 proc. wskazań). 

 

Po drugie, im większy tym częściej sięga po wsparcie

Po raz kolejny widać również tendencję, zgodnie z którą, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta zewnętrznych narzędzi finansowych, w tym z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 36 proc. zarządzających bazuje na tym produkcie, to wśród małych ten odsetek wynosi 63 proc., a wśród średnich podmiotów aż 73 proc. przedsiębiorców finansuje swoją działalność leasingiem. Podobne tendencje widać w korzystaniu z ubezpieczenia majątku, gdzie niemal dwa razy więcej średnich firm sięga po takie wsparcie niż w przypadku mikro firm (61 proc. vs. 32 proc.).

 

Po trzecie, produkujemy i transportujemy w leasingu

Z leasingiem za pan brat najbardziej żyją firmy przemysłowe, wśród których z tego narzędzia korzysta aż 67 proc. przedstawicieli. W ten sposób finansują maszyny i urządzenia do produkcji, które są wymieniane przez nich co kilka lat. Nieco mniej przedsiębiorstw, bo 66 proc., leasinguje inwestycje w transporcie, m.in. flotę pojazdów. Trzecią branżą, która najchętniej sięga po leasing jest budownictwo (63 proc. wskazań).

***

 

[1] Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 20-28 września 2018 r.