Home / Nowości produktowe / Elastyczne rozwiązanie do nagrywania rozmów telefonicznych.

Elastyczne rozwiązanie do nagrywania rozmów telefonicznych.

Nagrywanie i archiwizowanie rozmów telefonicznych jest często niezbędne w komunikacji korporacyjnej i w przypadku infrastruktur krytycznych – na przykład podczas negocjacji umów, w scenariuszach rozmów alarmowych w policji i w straży pożarnej.

innovaphone Recording umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych dla wszystkich sektorów biznesowych, w których wymagana jest dokumentacja rozmów. Rozwiązanie jest niezależne od typu urządzenia końcowego i może być aktywowane na stałe lub na żądanie w zależności od potrzeb.

Połączenia telefoniczne z pogróżkami odebrane przez policję kryminalną: To tylko jeden z wielu możliwych scenariuszy, który pokazuje jak ważne jest posiadanie wiarygodnego nagrania rozmowy, tak aby możliwe było jego odtwarzanie tyle razy, ile jest to konieczne.

Różne afery podsłuchowe w ostatnich latach pokazały, że nagrywanie rozmów telefonicznych może odbywać się w celach przestępczych. Znacznie częstszy jest jednak przypadek odwrotny, a mianowicie, że nagrywanie może być ważne, a nawet ratować życie.  innovaphone Recording to rozwiązanie łatwe do wdrożenia i intuicyjne w obsłudze. Szczególnie ostatni punkt jest szczególnie ważny, gdy w grę wchodzą sekundy.

– wyjaśnia Dagmar Geer, CEO innovaphone.

Nagrania rozmów są konwertowane na pliki WAV, a następnie mogą być odtwarzane, pobierane lub usuwane. Zastosowanie innovaphone Recording nie ogranicza się do infrastruktury krytycznej: nagrania rozmów są na przykład niezbędne w sektorze call center do zapewnienia jakości lub do negocjacji umów w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie innovaphone Recording jest niezwykle elastyczne i dlatego może znaleźć swoje zastosowanie w bardzo wielu branżach.  W zależności od konfiguracji rozmowy mogą być nagrywane na stałe lub na żądanie w razie potrzeby.

Nagrywanie rozmów jest niezależne od używanego urządzenia końcowego: Rozmowy telefoniczne można nagrywać za pomocą wszystkich telefonów IP, analogowych urządzeń końcowych, telefonów DECT i smartfonów. Tryb nagrywania można aktywować bezpośrednio na telefonach stacjonarnych i programowych (Softphone), a także na liniach centrali innovaphone PBX (lokalnie, w chmurze lub jako rozwiązanie IPVA). Możliwe są również nagrania grupowe, w których nagrywane są tylko rozmowy użytkowników zdefiniowanych w danej grupie.