Home / Office News / 61 proc. Polaków nie wie, czym jest workation, a 23 proc. nie widzi potrzeby wprowadzenia work-life balance w pracy

61 proc. Polaków nie wie, czym jest workation, a 23 proc. nie widzi potrzeby wprowadzenia work-life balance w pracy

Według najnowszych danych na temat łączenia pracy z wypoczynkiem i dbaniem o swój dobrostan 19 proc. Polaków zauważyło, że ich pracodawca dokonał zmian w kontekście work-life balance w zakresie wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2023 r. w Kodeksie Pracy, a aż 43 proc. nie wie, czy miało to miejsce. Z badania przeprowadzonego przez polską platformę do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting wynika również, że 14 proc. ankietowanych zna pojęcie workation, a 19 proc. chciałoby skorzystać z takiej możliwości.

Większość Polaków nie wie, czym jest workation

Wyniki najnowszego badania wskazują, że większość pracowników nie jest świadoma istnienia workation, czyli łączenia pracy z podróżowaniem. Znaczna część ankietowanych – 61 proc. – nie wie, czym ono jest, 25 proc. nie jest pewne, a zaznajomionych z tym pojęciem jest jedynie 14 proc. badanych. Jednocześnie taka forma pracy cieszy się niewielkim zainteresowaniem, mimo że daje możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca – nawet  za granicą. 70 proc. ankietowanych nie rozważało jeszcze tego, czy chcieliby korzystać z workation, 39 proc. twierdzi, że do tej pory nikt z ich firmy nie pracował w takiej formie, a tylko 9 proc. uczestników badania wyraziło chęć skorzystania z tej opcji w przyszłości, jeżeli będą mieć taką możliwość.

Polski work-life balance nadal wyzwaniem

Tegoroczna nowelizacja kodeksu pracyspowodowała wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz możliwość zwolnienia od wykonywania obowiązków z powodu siły wyższej. W kontekście zmian work-life balance 26 proc. badanych chce, aby ich pracodawca, jeśli jeszcze tego nie zrobił, zapewnił im większą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Co ciekawe, 23 proc. respondentów nie czuje potrzeby poprawy w tym zakresie. Według ankietowanych zmian w obszarze work-life balance w firmach dokonało 19 proc. pracodawców. Jednocześnie aż 42 proc. nie wie, czy takie zmiany zostały wprowadzone, a tylko 11 proc. twierdzi, że ich firma dbała o praktyki work-life balance już wcześniej.

Workation to świetny sposób na czerpanie korzyści zarówno z pracy, jak i z podróży. Z kolei elastyczność pracy oraz work-life balance są niezwykle istotnymi elementami dla efektywnej współpracy na linii pracownik – pracodawca. Wyniki badania pokazują, że najwyraźniej trend, który łączy pracę i podróżowanie, nie przebił się jeszcze w Polsce do szerszej świadomości. Tymczasem umiejętne korzystanie z elastycznych form pracy może przekładać się na wzrost produktywności pracownika oraz poziomu satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Oczywiście, aby było to możliwe, należy korzystać z odpowiednich narzędzi do pracy zdalnej. Tworzymy ClickMeeting z myślą między innymi o takich zastosowaniach. Nasza platforma daje możliwośćorganizacji szkoleń, webinarów oraz interaktywnych spotkań online, które są podstawą nowoczesnego środowiska pracy i pozwalają łączyć się ze sobą zasadniczo z dowolnego miejsca na świecie.

– komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Ograniczona akceptacja dla workation

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, 55 proc. ankietowanych nie wie, czy osoby zatrudnione z nimi skorzystały z workation, a 10 proc. nie zamierza wybrać takiej opcji, nawet jeżeli pracodawca zaoferuje im taką możliwość. Równocześnie zaledwie 6 proc. deklaruje, że osoby w ich firmach pracowały w ramach workation.


Metodologia badania
Badanie przeprowadzono na grupie 500 osób. Ankietowani to osoby zatrudnione na umowach o pracę. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 procent) oraz powyżej 55 roku życia (39 procent). 52 procent wszystkich osób to kobiety, a 48 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (39 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).