Home / Technologie IT / Zestaw awaryjny innovaphone dla instytucji publicznych

Zestaw awaryjny innovaphone dla instytucji publicznych

Ciągłość komunikacji mimo przerw w dostawie prądu

Przedłużająca się przerwa w dostawie prądu ma niewątpliwie poważne konsekwencje dla funkcjonalności instytucji publicznych. Środki ostrożności można podjąć dzięki szczegółowym koncepcjom awaryjnym i infrastrukturze komunikacyjnej, która nadal funkcjonuje nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu. innovaphone AG, specjalista ds. rozwiązań do pracy, komunikacji i współpracy zespołowej w firmach, przedstawia nowy dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób instytucje publiczne – przede wszystkim obiekty  infrastruktury krytycznej (KRITIS) – zachowują zdolność do działania nawet w przypadku awarii zasilania.

Istnieje wiele przyczyn powszechnych przerw w dostawie prądu: Należą do nich m.in.  klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi lub powodzie, niezamierzone zakłócenia, na przykład spowodowane pracami inżynieryjnymi lub odłączeniem linii skutkującym przeciążeniem sieci, a także ukierunkowane cyberataki na sieć elektryczną. Chociaż eksperci uważają, że ryzyko awarii zasilania w Europie jest raczej niskie, miasta i gminy są zobowiązane do przygotowania odpowiednich planów na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej – w tym odpornych systemów łączności awaryjnej, które można wykorzystać do złagodzenia przynajmniej niektórych drastycznych konsekwencji awarii zasilania.

Nowy whitepaper innovaphone pokazuje, jakie wymagania muszą spełniać systemy komunikacyjne w przypadku sytuacji awaryjnej w sektorze KRITIS, tj. w instytucjach takich jak miasta, powiaty lub gminy, które mają istotne znaczenie dla społeczności państwowej w zakresie planowania kryzysowego. Wymagania te obejmują takie cechy jak mobilność, kompaktowy rozmiar systemu i niskie zużycie energii, a także możliwość utworzenia systemu redundantnego lub wysokiej dostępności systemu. Ponieważ innovaphone PBX może być zainstalowany całkowicie lokalnie i nie wymaga żadnych dodatkowych serwerów ani innych zewnętrznych komponentów z chmury, jest on również samowystarczalny w przypadku kryzysu. Gdy sprawy muszą toczyć się szybko, bardzo ważna jest również prosta instalacja i intuicyjna obsługa. Telefonia, wideokonferencje lub czat powinny być dostępne dla odpowiednich stron szybko i łatwo za pomocą zaledwie kilku kliknięć – a wszystko to w pełnej zgodności z RODO, ponieważ bezpieczeństwo powinno być również najwyższym priorytetem nawet podczas przerwy w dostawie prądu.

Nowy whitepaper: „Zestaw awaryjny innovaphone dla instytucji publicznych” można tutaj bezpłatnie pobrać.