Home / Office News / Zaproszenie na webinar „Analityka danych w sektorze publicznym”o

Zaproszenie na webinar „Analityka danych w sektorze publicznym”o

Obecnie nie tylko w sektorze prywatnym, ale także publicznym trudno sobie wyobrazić zarządzanie, planowanie czy podejmowanie optymalnych decyzji bez dostępu do danych. Zarządzający, posiadając wiarygodne i szczegółowe dane, mając do wyboru kilka wariantów, mogą przewidzieć konsekwencje każdego z nich, i przez to są w stanie zawsze dokonać trafnego wyboru.

Zobacz, jakie możliwości w zakresie gromadzenia i analizy danych oferuje narzędzie analityczne Comarch Business Intelligence przeznaczone dla instytucji i agend rządowych, organów nadzoru, przedsiębiorstw miejskich i jednostek samorządowych.

Podczas webinaru, który odbędzie się 8 czerwca 2022, eksperci Comarch podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w implementacji projektów klasy Business Intelligence w sektorze publicznym.

Opowiedzą o rozwiązaniu Comarch Business Intelligence, opartym o stos technologiczny i rozwiązania firmy IBM, który stanowi podstawę do budowy nowoczesnych hurtowni danych nastawionych na przetwarzanie ogromnych wolumenów informacji. Nie zabraknie także wątku związanego z pracą z Klientami sektora publicznego, dla których sprawdzone rozwiązania analityczne nierzadko są kluczem do profesjonalnego wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.

Comarch od 18 lat dostarcza firmom i instytucjom systemy Business Intelleigence, zapewniające wsparcie w podejmowaniu decyzji. Dzięki pozyskanym danym zarządzający mogą mieć nie tylko pełny wgląd w sytuację instytucji, którą kierują, ale także efektywniej planować i zarządzać bieżącymi zadaniami. Comarch tworzy oprogramowanie Business Intelligence, będące zarówno integralną częścią systemów ERP, jak i również dedykowane projekty klasy Enterprise na całym świecie.

Program webinaru:

  • 11:00-11:10

Rola analityki danych – właściwa informacja w świecie przepełnionym informacjami.

  • 11:10-11:20

Specyfika projektów budowy hurtowni danych w sektorze public.

  • 11:20-11:30

Stos technologiczny – wykorzystywane oprogramowanie (baza danych, ETL, wizualizacja).

  • 11:30-11:30

Oferta Comarch BI dla Klientów Instytucjonalnych.

Webinar poprowadzi Robert Żuber Product Manager Comarch BI Point, konsultant odpowiedzialny za rozwiązania analityczne wykorzystujące hurtownie danych oraz oprogramowania Business Intelligence. Człowiek nie tylko zaangażowany w rozwój produktu, opracowywanie nowych funkcjonalności biznesowych, ale także odpowiedzialny za szkolenia merytoryczne oraz wdrażanie usprawnień w zakresie UI/UX.

Zapraszamy wszystkich, którzy, na co dzień zarządzają instytucjami w sektorze publicznym. Jeśli chcesz podejmować optymalne decyzje dzięki danym, poznać rozwiązania analityczne Comarch Business Intelligence przeznaczone dla instytucji i agend rządowych, organów nadzoru, przedsiębiorstw miejskich i jednostek samorządowych – zapisz się już dziś.

Link: https://events.comarch.com/erp/analityka-danych-w-sektorze-publicznym/