Home / Zarządzanie / Wolontariat wspiera rozwój pracownika. Pełny raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego

Wolontariat wspiera rozwój pracownika. Pełny raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego

Programy wolontariatu pracowniczego stanowią ważne narzędzie w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego miejsca pracy oraz służą rozwojowi kompetencji pracowników. To wnioski z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, które ukazało się z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, przypadającego 5 grudnia. Badanie przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Centrum Wolontariatu. Partnerami badania są Fundacja Orange oraz Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Pobierz pełny raport z badania >>

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Centrum Wolontariatu opublikowało pełny raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wyniki dowodzą istotnej roli wolontariatu pracowniczego w działaniach firm odpowiedzialnych społecznie, szczególnie jeśli chodzi o dobre praktyki z zakresu miejsca pracy. Kwestie związane ze strategią CSR, obok zagadnień propracowniczych, stanowią główne motywy wprowadzania wolontariatu pracowniczego.

Kwestią, której się co prawda spodziewaliśmy, ale która nas zaskoczyła swoją wielkością, jest dobitnie widoczne w badaniach zwrócenie wolontariatu do wewnątrz firmy. Wolontariat pracowniczy w znacznym stopniu jest traktowany jako działanie rozwijające pracowników, podnoszące ich kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej, wpływające na postrzeganie pracodawcy oraz ewaluowane w zakresie zadowolenia i rozwoju samego pracownika – mówi Karol Krzyczkowski, menedżer projektów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wolontariat pracowniczy wspiera kształtowanie pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych, do których należą między innymi: komunikowanie się, współpraca, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji.

– Pracownicy Citi oraz Citi Handlowy traktują wolontariat jako doskonałe narzędzie dla samorozwoju i podwyższania swoich kompetencji. Uczą się nowoczesnego zarządzania projektami, w stylu agile, bo w projektach wolontariackich nie ma z góry narzuconych ról, określonych zasobów, procedur, harmonogramów. W projekcie wolontariackim każdy może zostać liderem. I wreszcie doceniają wolontariat także dlatego, ponieważ daje im poczucie sprawstwa. Tego dobrego – kiedy możesz coś zmienić i widzisz społeczne korzyści swoich działańmówi Dorota Szostek-Rustecka Prezeska Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga, partnera badania.

Zaangażowanie wolontariuszy

W porównaniu z 2012 rokiem (II edycja badania) zauważalny jest wzrost aktywności wolontariuszy w obszarze ekologii i ochrony środowiska. W najnowszej edycji badania zagadnienia te należą do wiodących obszarów zaangażowania firm w ramach wolontariatu pracowniczego.

Wolontariat pracowniczy może być bardzo efektywną formą społecznego zaangażowania. Połączenie kompetencji firmy, jej pracowników i organizacji, które trafnie rozpoznają potrzeby konkretnych grup – to niemal gotowy przepis na udany projekt społeczny. Taki, który może realnie przyczynić się do rozwiązania wielu problemów – czy to w obszarze edukacji, pomocy socjalnej, czy ekologii. Dlatego cieszy mnie, że wolontariat pracowniczy jest coraz bardziej popularny wśród polskich firm – mówi Ewa Krupa, dyrektor komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej w Orange Polska, Prezes Fundacji Orange, partnera badania.

Kluczowa komunikacja

Komunikacja i promocja programu wolontariatu pracowniczego to według wskazań z badania najważniejszy czynnik decydujący o jego sukcesie. A każda z grup, w szczególności beneficjenci i pracownicy, wskazywała na potrzebę optymalizacji komunikacji, która wpływa na efektywność i rozwój programu wolontariatu pracowniczego.

III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego zostało zrealizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Wolontariatu. Wcześniejsze edycje ukazały się w latach 2008 i 2012. W III edycji po raz pierwszy zbadane zostały firmy średnie.

Wolontariat pracowniczy definiowany jest jako „działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonymi przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie.” (źródło: „Firma = Zaangażowanie”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009)

Organizatorzy badania: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Realizator badania: Puzzle Research

Partnerzy badania: Fundacja Orange, Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga