Home / Zarządzanie / W JAKICH SYTUACJACH WARTO KORZYSTAĆ Z PRACY TYMCZASOWEJ

W JAKICH SYTUACJACH WARTO KORZYSTAĆ Z PRACY TYMCZASOWEJ

Praca tymczasowa umożliwia elastyczne dopasowanie wielkość zatrudnienia do bieżących potrzeb biznesowych. Firmy widzą w niej szansę na optymalizację kosztów i zwiększenie swojej efektywności. Kiedy korzystanie z pracy tymczasowej rzeczywiście się opłaca?

Racjonalizacja zatrudnienia ma szczególne znaczenie dla firm wrażliwych na zmiany koniunktury. Praca tymczasowa jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, które umożliwia elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa, co przekłada się na podniesienie efektywności kosztowej i biznesowej. Gdy firma potrzebuje dodatkowego wsparcia, zwraca się o nie do agencji zatrudnienia, która rekrutuje i zatrudnia pracowników tymczasowych, a następnie oddelegowuje ich do pracy na rzecz swojego partnera biznesowego – pracodawcy-użytkownika.

Firma nie zatrudnia więc u siebie dodatkowych pracowników, a jedynie korzysta z doraźnego wsparcia pracowników tymczasowych. Oznacza to, że cała odpowiedzialność za rekrutację i obsługę administracyjną pracownika, czyli podpisywanie umów, naliczanie wynagrodzeń i urlopów, rozliczanie podatku dochodowego i składek ubezpieczeniowych, leży po stronie agencji zatrudnienia. To duże odciążanie dla organizacji, z którego opłaca się korzystać zwłaszcza w kilku szczególnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się im:

1.Wahania i sezonowość produkcji

Praca tymczasowa pozwala firmom sprostać większej aktywności biznesowej wynikającej z sezonowości produkcji lub wahań popytu. Dotyczy to między innymi firm z branży spożywczej i przemysłowej, w których występują piki produkcyjne, czy firm z branży logistycznej, gdzie sezonowo pojawia się większe zapotrzebowanie na pracowników do magazynowania i dystrybuowania towarów. W okresie zwiększonych zamówień, którym nie są w stanie sprostać etatowi pracownicy, firma może korzystać ze wsparcia pracowników tymczasowych. W ten sposób organizacja zyskuje szybko dostęp do dodatkowej kadry bez obciążania swojego zespołu, ponieważ to agencja zatrudnienia przejmuje odpowiedzialność za rekrutacje, zatrudnianie i obsługę kadrowo-płacową pracowników oraz związane z tym koszty. Takie firmy mogą utrzymywać wielkość zatrudnienia np. na poziomie 75% i na stałe zatrudniać pracowników do wykonywania bieżącej pracy. Pozostałe 25% kadry firmy mogą uzupełniać współpracując z agencją zatrudnienia i korzystając ze wsparcia pracowników tymczasowych tylko w okresach wzmożonej produkcji, gdy np. trzeba uruchomić dodatkową zmianę. W ten sposób firma może wyeliminować puste roboczogodziny w okresach przestojów i wysokie koszty nadgodzin generowane podczas wzmożonej produkcji.

2.Realizacja dodatkowych zamówień

Czasami zdarza się, że firma przyjmuje do realizacji dodatkowe zamówienie, które wymaga zaangażowania większej liczby pracowników. Gdy termin realizacji jest krótki, wsparcie dodatkowej kadry jest potrzebne praktycznie od zaraz. Wtedy rozwiązaniem jest korzystanie ze wsparcia agencji zatrudnienia, która nie ogranicza się do poszukiwania pracowników wyłącznie na lokalnym rynku pracy, ale też korzysta z regionalnych baz kandydatów. „Dzięki własnym źródłom pozyskiwania pracowników i możliwości dowożenia ich z odległych miejscowości na miejsce pracy, agencja zatrudnienia jest w stanie nawet na wyeksplorowanym rynku pracy w ciągu kilku dni zapewnić firmie kilkudziesięciu pracowników spełniających określone wymagania, np. posiadających aktualne badania lekarskie i książeczki SANEPID-u” – komentuje Marta Pilipowicz – Dyrektor Regionu z LeasingTeam. „Korzystanie ze wsparcia agencji zatrudnienia przy realizacji dodatkowych zamówień, daje firmie możliwość nie tylko zrealizowania sprzedaży, ale też pozyskania stałego kontrahenta, co długoterminowo zwiększa przychody przedsiębiorstwa” – dodaje Pilipowicz.

3.Okolicznościowe akcje promocyjne

Z doświadczenia LeasingTeam wynika, że praca tymczasowa sprawdza się również w przypadku okolicznościowych akcji promujących marki i produkty, np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Mikołajek, Dnia Dziecka, czy Sylwestra. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym producenci zabawek, żywności i artykułów kojarzonych ze świętami organizują liczne akcje promocyjne. To czas, gdy zapotrzebowanie na pracowników wsparcia sprzedaży jest największe w ciągu całego roku. Przodują w tym drogerie i hipermarkety. Współpracując z agencją zatrudnienia firma zyskuje możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnej z udziałem doświadczonego i przygotowanego zespołu pracowników (hostess, prezenterów, animatorów), a tym samym rzeczywistego podniesienia sprzedaży danego produktu. Dysponując bazą kandydatów agencja zatrudnienia jest w stanie szybko znaleźć odpowiednie osoby i skutecznie przeprowadzić proces rekrutacji. W ten sposób firma otrzymuje wsparcie pracowników tymczasowych na czas akcji promocyjnej, unikając przy tym wydatków związanych z procesem rekrutacji, zatrudnieniem i obsługą kadrowo-płacową pracowników.

4.Realizacja specjalnego projektu

Wbrew powszechnemu postrzeganiu praca tymczasowa nie dotyczy wyłącznie pracowników fizycznych i jest coraz popularniejsza również wśród pracowników umysłowych, w tym wykwalifikowanych specjalistów. Ta forma zatrudnienia służy już nie tylko do efektywnego radzenia sobie z wahaniami produkcji i odciążania stałych pracowników, ale też do realizacji specjalnych projektów, wymagających nietypowych kwalifikacji lub umiejętności, np. w firmach związanych z nowymi technologiami.

Gdy w firmie pojawia się potrzeba wejścia w nowy obszar działalności lub przetestowania nowych pomysłów, praca tymczasowa daje możliwość przeprowadzenia projektu pilotażowego, bez wysokich inwestycji finansowych. Z kolei dla pracowników to możliwość wyboru najciekawszych zleceń, które są dla nich okazją do rozwoju zawodowego. „Przedsiębiorstwa chętnie sięgają po usługę pracy tymczasowej, aby zbudować doświadczony i kompetentny zespół do realizacji projektów specjalnych. Pozwala im to zyskać wykwalifikowanych pracowników i zaoszczędzić przy tym swój czas i koszty związane ze znalezieniem pracownika i biurokracją towarzyszącą zatrudnieniu i obsłudze administracyjnej pracownika” – komentuje Marta Pilipowicz – Dyrektor Regionu z LeasingTeam. „Zdarza się też, że po realizacji projektu specjalnego, firma postanawia zatrudnić u siebie na stałe sprawdzonego pracownika tymczasowego. Dla firmy realizacja projektu z udziałem pracowników tymczasowych jest więc szansą na pozyskanie talentu, a dla pracownika na pokazanie się od jak najlepszej strony i zdobycie stałego zatrudnienia” – podkreśla Pilipowicz. Stosując pracę tymczasową firmy zyskują elastyczność, która pozwala im szybko reagować na zmieniające się wyzwania rynku, wykorzystywać pojawiające się szanse, efektywnie realizować swoje plany sprzedażowe oraz korzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanego personelu.

To rozwiązanie umożliwia firmie zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu efektywności biznesowej i budowanie silnej pozycji rynkowej. Z kolei pracownikom, którzy decydują się na tymczasowe zatrudnienie, umowa o pracę tymczasową, w przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych, zapewnia takie świadczenia, jak ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe oraz prawo do urlopu wypoczynkowego.