Home / Nowości produktowe / Tworzymy kopie zapasowe

Tworzymy kopie zapasowe

Coraz większa ilość firmowych danych oraz zapotrzebowanie na stałą dostępność do informacji generują nowe wyzwania i potrzeby. Dla przedsiębiorstw niezbędne stają się niezawodne systemy backupu, które pozwalają im na sprawne kopiowanie oraz, w przypadku awarii, szybkie odzyskanie danych

OFFICE SERVICES 2

Według badania „2012 State of Information Report”, przeprowadzonego przez firmę Symantec, obecnie na firmowych serwerach znajduje się ponad 2.2 Zetabajta danych. W małych i średnich przedsiębiorstwach przyrost informacji utrzymuje się na poziomie 178 proc. w skali roku. Sprawia to, że polityka zarządzania danymi staje się bardziej złożona, a także rośnie ryzyko ich utraty. Właśnie dlatego tak ważne jest tworzenie kopii zapasowych.

 

Dane warte backupu

Każda firma, która decyduje się na backup, powinna dokonać analizy swoich informacji cyfrowych i zdecydować, bez których nie będzie w stanie pracować, a także utrata jakich danych może wiązać się z konsekwencjami finansowymi lub sankcjami prawnymi.

W sytuacji, kiedy większość przedsiębiorstw ma ograniczone budżety, racjonalność to podstawowe kryterium wyboru danych, które powinny mieć swoją kopię zapasową. Dzięki temu można ograniczyć niepotrzebne inwestycje w dodatkową przestrzeń dyskową.

 

Wybór modelu

Ważną decyzją jest to, jaki typ backupu będzie dla firmy najbardziej korzystny. Tworzenie kopii zapasowych powinno być kompleksowe, zautomatyzowane i bezproblemowe. Każda awaria to dodatkowe koszty związane z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną celem jej usunięcia.

Przede wszystkim poszczególne kryteria uzależnione są jednak od rodzaju kopiowanych danych, ich ilości oraz ważności dla funkcjonowania firmy. Backup dla małych i średnich przedsiębiorstw powinien być wieloetapowy i składać się z kopii zapasowej oraz jej drugiej kopii, stanowiącej archiwum, przechowywanej w najlepszym przypadku poza siedzibą firmy.

Coraz tańsze nośniki dyskowe zapewniają także większą wydajność i elastyczność, niż napędy taśmowe. Właśnie dlatego zarówno dla kopii zapasowych, jak i w dłuższej perspektywie czasowej archiwizacji, najkorzystniejszym wyborem wydają się być właśnie dyski twarde.

 

Backup na własną rękę

Firmy, które decydują się na samodzielne tworzenie kopii zapasowych, powinny wybrać również odpowiednie oprogramowanie.

Większość przedsiębiorstw zakłada rozwój swojej działalności, co przekłada się na wzrost ilość danych do backupu oraz wydatków na kolejne zasoby dyskowe. Warto więc pomyśleć o rozwiązaniu z wbudowanym mechanizmem deduplikacji, który łatwo uruchomić w momencie dużego przyrostu danych. Pozwala to ograniczyć wymagania pamięciowe nawet o 90 proc., eliminując lub przynajmniej odsuwając w czasie konieczność zakupu kolejnych macierzy dyskowych.

Szczególnie małe firmy powinny wybierać rozwiązania proste w użytkowaniu, ale oferujące wiele opcji, np. przy wyborze formy odtwarzania danych po awarii. Takie technologie, jak przywrócenie całego serwera w jednym kroku, pomagają przy szybkim odzyskaniu zdolności operacyjnej w krytycznym dla firmy momencie. Istotnym kryterium jest również kompatybilność rozwiązania do backupu z posiadanym przez przedsiębiorstwo środowiskiem.

Na rynku występują rozwiązania przeznaczone dla bardzo dużych infrastruktur, ale także takie, które pozwalają dobrze chronić już tylko jeden serwer. Warto więc wybrać producenta, który posiada rozwiązania dedykowane np. dla rynku MŚP.

Backup w chmurze

Małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy o rozproszonej strukturze, powinny rozważyć model backupu on-line, nazywany również backupem w chmurze obliczeniowej. Takie rozwiązanie stanowi realną oszczędność – umożliwia tworzenie kopii zapasowej bez zakupu własnych serwerów i urządzeń pamięci masowej.

Wiele firm obawia się przesyłania informacji poufnych, danych osobowych czy finansowych. Proces ten jest jednak regulowany przez normy Unii Europejskiej, a także polskie prawo. Bez ich spełnienia dostawcy nie mogliby wprowadzić na rynek rozwiązań backupu w chmurze.

Oczywiście wybierając rozwiązanie warto sprawdzić, w jaki sposób producent zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na swoich serwerach, a także w trakcie ich transferu przez Internet.

Najlepszym obecnie rozwiązaniem jest szyfrowanie informacji wysyłanych przez internet do centrum danych usługodawcy. Bez klucza deszyfrującego, który posiada jedynie klient, nawet dostawca usługi nie może odczytać informacji, a tym samym nie ma świadomości, co znajduje się na jego serwerach.

 

Bezpieczny outsourcing

Jak wynika z badania firmy Symantec „2012 State of Information Report” firmowe dane stanowią 40 proc. całkowitej wartości podmiotów z sektora MŚP. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wybierając dostawcę usługi przedsiębiorstwo miało pewność, że kopie zapasowe zostaną wykonane prawidłowo, a cyfrowe informacje będę przekazywane i przechowywane w sposób bezpieczny.

W wyborze odpowiedniego partnera biznesowego pomagają referencje. Najczęściej można je znaleźć na stronach internetowych usługodawców. Istnieje również możliwość zwrócenia się do potencjalnego wykonawcy o dostarczenie takich dokumentów.

Firmy zajmujące się administrowaniem systemami backupu powinny móc poświadczyć swoje kompetencje poprzez odpowiednie certyfikaty, doświadczenie i zdane egzaminy dostarczane przez samych producentów. Warto także zadbać o podpisanie umowy (tzw. Service Level Agreement, SLA), która jasno określa wszelkie procedury i zasady bezpieczeństwa – podkreśla Jerzy Janowski, Senior Systems Engineer w Symantec Poland.