Home / Technologie IT / Trzy drogi do tego, aby zdalna praca była szeroko dostępna i bezpieczna

Trzy drogi do tego, aby zdalna praca była szeroko dostępna i bezpieczna

Pandemia COVID-19 powoduje powszechne zakłócenia, w związku z czym rządy w wielu krajach zwróciły się do przedsiębiorców z prośbą o umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnie. Polskie firmy pozytywnie zareagowały na prośby i wiele przedsiębiorstw wdrożyło elastyczne formy pracy i pracę zdalną, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wśród swoich pracowników. 

Łatwość wdrożenia tego typu działań jest możliwa dzięki nowoczesnym rozwiązaniom jak choćby chmura obliczeniowa. To właśnie ona jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym efektywną pracę zdalną i gwarantującym jej sukces. Chmura umożliwia pracownikom współpracę, udostępnianie i dostęp do wszelkich plików i dokumentów w dowolnym miejscu i czasie. Według firmy Gartner, do 2022 r. nawet 60% organizacji będzie korzystać z oferty usług zarządzanych w chmurze oferowanych przez zewnętrznego dostawcę usług. Wymaga to jednak skupienia się na trzech kluczowych obszarach, które zapewnią przedsiębiorcom możliwość łatwego przestawienia się na pracę zdalną bez zakłóceń dla danych i z zachowaniem pełnego ich bezpieczeństwa.

Rozwój Cloud Data Managment

Łatwy dostęp do danych jest kluczem do zdalnej pracy, a Cloud Data Managment jest rozwiązaniem, które najlepiej wspiera tę formę wykonywania obowiązków służbowych. Przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych należy jednak bezwzględnie pamiętać o ochronie danych, zwłaszcza że w ostatnich latach byliśmy świadkami wielu naruszeń ich bezpieczeństwa. Po roku 2020 spodziewamy się wyraźnego zwiększenia mobilności i możliwości przenoszenia danych w ramach zarządzania danymi w chmurze (CDM), co jednocześnie musi się wiązać z wprowadzeniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Firmy chcą zwiększyć dostępność danych w zdalnym miejscu pracy, jednocześnie dużo uwagi poświęcając odpowiedniemu ich zabezpieczeniu – zarówno pod kątem ryzyka ich utraty, możliwości łatwego odtworzenia, jak również zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa. Prognozujemy, że znaczenie CDM wzrośnie już w przyszłym roku, gdy łatwe, dostępne i bezpieczne dane staną się niezbędne dla codziennego funkcjonowania firm.

Ciągłe tworzenie kopii zapasowych może przyspieszyć transformację

Przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość optymalnych sposobów obchodzenia się z danymi w chmurach i wykorzystywać lepsze narzędzia do tworzenia ich kopii zapasowych. Zgodnie z raportem Veeam 2019 Cloud Data Management już prawie jedna trzecia firm stale tworzy kopie zapasowe i replikuje aplikacje o wysokim priorytecie. Liczba ta będzie rosnąć, ponieważ coraz więcej firm dostrzega znaczenie łatwego odzyskiwania swoich krytycznych danych.

– Praca zdalna niesie ze sobą więcej zagrożeń dla danych, niż ta wykonywana w siedzibie przedsiębiorcy. Wymaga ona nie tylko odpowiedniego zabezpieczenia wykorzystywanego sprzętu przed dostępem nieuprawionych osób czy bezpiecznych łącz. To także dbałość o bezpieczeństwo firmowych danych i ochrona przed ich utratą. Nasze badania pokazały, że za utratę danych w zdecydowanej większości odpowiada błąd ludzki. Ktoś przypadkowo skasuje ważny folder, ktoś usunie bazę danych myśląc, że usuwa ją jedynie z własnego komputera – takich przypadków jest naprawdę sporo. Oznacza to wprost, że praca zdalna wymaga wdrożenia odpowiednich narzędzi, które dbają o bezpieczeństwo firmowych danych i potrafią je odtworzyć niemal natychmiast, niezależnie czy błąd popełnił pracownik, zawiódł sprzęt czy firma stała się celem ataku hackerskiego – komentuje Tomasz Krajewski, Technical Senior Director w Veeam Software.

W tym dziesięcioleciu wzrośnie również liczba platform i narzędzi, dzięki którym firmy będą mogły w sposób ciągły tworzyć kopie zapasowe swoich danych w wielu środowiskach i w ciągu kilku minut odzyskiwać je w całości. Te same narzędzia mogą również zapewnić przedsiębiorstwom szczegółową analizę zbiorów danych, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie transformacji cyfrowej i strategii rozwoju działalności gospodarczej.

Przyjęcie różnych sposobów automatyzacji

W związku z tym, że świat wciąż domaga się coraz większej wydajności pracy, będziemy świadkami zwiększonej automatyzacji w obszarach zadań i procesów w organizacjach wszędzie tam, gdzie da się zastąpić powtarzalne zadania wykonywane obecnie przez ludzi. Jednym z ważnych przykładów jest Infrastruktura Jako Kod (IaC). Automatyzacja infrastruktury, podobnie jak IaC, pozwala organizacjom na skonfigurowanie kompletnej infrastruktury za pomocą skryptu przy jednoczesnym odejściu od ręcznej konfiguracji.

Chociaż automatyzacja nie jest czymś, co jest nowe, to wkrótce okaże się, że ci, którzy już ją wdrożyli, przechodzą na kombinacje różnych jej typów, w tym IaC. Dzięki temu firmy mogą skupić się na ważniejszych projektach.

Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć globalnych kryzysów, katastrof naturalnych i problemów, które jak ten obecny rzutują na formę pracy w wielu krajach. Jednakże, odpowiednia technologia może nam pomóc w odpowiednim przygotowaniu firmy do działania w niestandardowych warunkach i otoczeniu biznesowym. Reakcja firm na COVID-19 stanowi doskonały przykład na to, jak przedsiębiorstwa mogą zachować ciągłość działania dzięki innowacjom technologicznym. Umożliwiając pracownikom pracę zdalną, minimalizują oni również zagrożenia dla zdrowia i uwalniają ich od ograniczeń lokalizacyjnych i czasowych.

Anthony Spiteri, Joseph Chan – Veeam Software