Home / Office News / RÓŻNORODNOŚĆ ZAMIAST OKREŚLONEJ ŚCIEŻKI KARIERY

RÓŻNORODNOŚĆ ZAMIAST OKREŚLONEJ ŚCIEŻKI KARIERY

Dzięki rozwojowi nowych technologii medycznych, innowacyjnych metod diagnostycznych oraz poprawie kondycji zdrowotnej, żyjemy coraz dłużej. Dłużej też trwa nasza aktywność na rynku pracy. W konsekwencji zmienia się postrzeganie profesji –coraz więcej pracowników zamiast linearnego rozwoju w ramach określonej ścieżki, poszukuje różnorodności. W niedalekiej przyszłości specjaliści będą pracować w kilku miejscach jednocześnie albo często zmieniać wykonywany zawód, a pracodawcy będą musieli dostosować swoją strategię zatrudnienia do zmieniających się oczekiwań.

Obserwacje rynku pracy pokazują, że w przyszłości wybór profesji i miejsca zatrudnienia będzie dokonywany w sposób inny niż dotychczas. W ramach swojej kariery zawodowej będziemy kilkukrotnie rezygnować z pracy i świadomie decydować się na dłuższe przerwy w zatrudnieniu. Innym prawdopodobnym kierunkiem będzie wielokierunkowość w życiu zawodowym, a więc dobieranie charakteru wykonywanej pracy do indywidualnych zainteresowań i aktualnych potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy. Tradycyjne rozumienie życia zawodowego jako trzech etapów – nauki, pracy i emerytury – przestanie powszechnie obowiązywać. Może to stanowić duże wyzwanie dla firm.

Zamiast wskazywać kierunek rozwoju, pracodawcy będąmusieli objąć rolę doradcy wspierającego zatrudnionych w budowaniu bogategoportfolio zawodowych doświadczeń. – Pracownikomw rosnącym stopniu będzie zależało nie tyle na możliwości awansu w miejscuzatrudnienia, co na wykonywaniu zadań, które są spójne z ich zainteresowaniamii predyspozycjami – twierdzi Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. – Na znaczeniu zyska możliwość decydowania otym, kiedy i jak długo chcemy pracować. Pracownicy będą podejmować ryzyko ieksperymentować, a pracodawcom nie pozostanie nic innego jak indywidualnierozpatrywać ich potrzeby – dodaje.

WIELOETAPOWA KARIERA

Kilka ścieżek karier rozwijanych w ciągu życia już teraz nie jest zaskakujące, ponieważ nawet bardzo doświadczeni profesjonaliści chętniej rozpatrują zmianę zawodu lub obszaru specjalizacyjnego. Zauważają przy tym, że pozostawanie przez długie lata z jednym pracodawcą, na stanowisku niewymagającym dalszego rozwoju jest ryzykowne w obliczu zmieniającego się rynku pracy. Wiele wskazuje na to, że wraz z upływem czasu otwartość na zmiany w życiu zawodowym będzie rosła, a obecnie wykonywany zawód lub charakter zajmowanego stanowiska będziemy dopasowywać do aktualnych aspiracji oraz okoliczności życiowych.

Konieczność dostosowania się do zmieniających się trendówjest wyzwaniem zarówno dla zatrudnionych, jak i firm. Dla pracownikównajwiększe ryzyko niesie za sobą postępujący rozwój technologiczny, w wynikuktórego tradycyjne zawody zaczną znikać z rynku. Z kolei dla pracodawcówwieloetapowe kariery będą jednocześnie rozpatrywane w kategorii szans izagrożeń. Wiele organizacji doświadczyło już skutków odwrotu kandydatów odkoncepcji pracy na całe życie. Przekłada się to na zmiany w procesie rekrutacjii konieczność dopasowania strategii zatrudnienia do obecnych oczekiwańprofesjonalistów, którzy w zmianie upatrują szansy na rozwój.

NOWE OBLICZE PRACY ELASTYCZNEJ

Ewolucja sposobu postrzegania pracy znacząco wpłynęła na wzrost popularności podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych poza godzinami pracy etatowej, co nie zawsze jest podyktowane chęcią uzyskania większych przychodów. Coraz częściej zdarza się, że dodatkowe zlecenia są sposobem na rozwój pasji lub wykształcenie umiejętności związanych z innym obszarem zawodowym. Pracownicy poszukują w życiu zawodowym rozwiązania, które umożliwi im pogodzenie pracy zarobkowej z innymi, mniej lub bardziej biznesowymi projektami. To sygnał istotny dla bardziej konserwatywnych pracodawców, którzy wciąż nie podjęli prób dostosowania swojej polityki zatrudnienia do zmieniających się potrzeb zatrudnionych.

 Wiele umów zawieranych pomiędzy firmą a pracownikiem zawiera klauzule wykluczające lub ograniczające możliwości prowadzenia dodatkowej działalności biznesowej w okresie zatrudnienia. Zmiana postrzegania kariery najprawdopodobniej wymusi na pracodawcach pewne ustępstwa w tym zakresie. Firmy będą musiały dać swoim pracownikom więcej niezależności, ponieważ w przeciwnym razie będą ryzykować utratę talentów – komentuje Agnieszka Kolenda. Nie oznacza to jednak, że organizacje powinny po prostu zaakceptować fakt, że zatrudnieni w godzinach pracy wykonują dodatkowe zlecenia. – Pracownicy powinni wykonywać zadania, za które płaci im pracodawca. Jeśli jednak ich wyniki są dobre, to firma powinna być elastyczna i oferować rozwiązania, które umożliwią im prowadzenie dodatkowej działalności – dodaje.

ROZSĄDNA DAWKA KONTROLI

Należy jednak pamiętać, że organizacje dającezatrudnionym więcej swobody w przyjmowaniu dodatkowych zleceń, muszą równieżzadbać o zabezpieczenie swoich interesów. Jak pokazują badania Henley BusinessSchool, cytowane na łamach magazynu Hays Journal 16, obecnie w 49% firm nie sąwdrożone procedury regulujące kwestię dodatkowych działań zarobkowychpodejmowanych przez pracowników. Oficjalne procedury mogą jednak okazać sięniezbędne w sytuacji, gdy znaczny odsetek zatrudnionych pracuje elastycznie – wzmiennych godzinach lub zdalnie. Wtedy konieczne staje się wdrożenie zasad,które regulują kwestie takie jak wykorzystywanie firmowego sprzętu, zasobów idanych do realizacji dodatkowych zleceń. Pracodawcy powinni również zwracaćuwagę na to, czy postawa jednego pracownika nie wpływa na wyniki i moralezespołu.

KONIEC TRADYCYJNEJ PRACY

Wdrażanie zasad myślenia projektowego i rozwiązywania problemów w firmie może wydawać się trudne. Na Oczywistym wydaje się, że organizacje będą musiały dostosować swoją strategię zatrudnienia do zmieniających się oczekiwań pracowników i nowych rozwiązań na rynku pracy. Prognozy przewidują, że koncepcje powiązane z tradycyjnym rozumieniem zatrudnienia, takie jak urlop rodzicielski czy emerytura na zakończenie kariery, z czasem będą uzupełniane nowymi rozwiązaniami. Staże dla dojrzałych pracowników, procedury umożliwiające powrót na rynek pracy ekspertów, którzy świadomie zrezygnowali z zatrudnienia na pewien czas, czy też możliwość pracy zdalnej dla osób opiekujących się starszymi rodzicami staną się powszechne.

Wieloetapowa, różnorodna kariera w niedalekiej przyszłości stanie się standardem, co powinny uwzględnić w swoich działaniach organizacje, ustawodawcy i przedstawiciele szkolnictwa. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu prywatnym, zmieniać się będą również oczekiwania względem pracy zawodowej. Zamiast podążać jedną, spójną ścieżką rozwoju, profesjonaliści będą budować karierę opartą na licznych etapach, bazującą na różnorodnych umiejętnościach i narzędziach. Jeśli organizacje nie odpowiedzą na ten trend, to nie przygotują się na wymagania rynku pracy przyszłości.

Temat zmieniającego się postrzegania kariery jest szerzej omówiony na łamach Hays Journal 16 – magazynu dostarczającego spostrzeżeń oraz opinii dotyczących świata pracy. Publikacja w języku angielskim jest dostępna tutaj.