Home / Zarządzanie / Przychodzi kandydat na spotkanie

Przychodzi kandydat na spotkanie

Rozmowy o pracę przyprawiają wiele osób o prawdziwy zawrót głowy. Głównym powodem jest nie tylko naturalny lęk przed nieznanym, ale także złe doświadczenia związane z dotychczasowymi procesami rekrutacji. Tymczasem to, jak przeprowadzany jest nabór na stanowisko, ma ogromne znaczenie nie tylko dla potencjalnych pracowników, ale również dla pracodawcy – znacząco wpływa na kształtowanie wizerunku całej firmy.

Po pierwsze: feedback

Z danych opublikowanych w raporcie „Rynek Pracy 360˚”[1], kultura prowadzenia rekrutacji wciąż pozostawia wiele do życzenia. Przykład? 35 proc. ankietowanych potwierdza, że nie otrzymuje odpowiedzi na temat przejścia do kolejnego etapu naboru czy informacji o podjętej decyzji w sprawie zatrudnienia. 23 proc. wskazuje też, że zakres obowiązków poznany podczas rozmowy często nie pokrywa się z danymi zawartymi w ogłoszeniu. Kandydatom brakuje jasnych komunikatów, przez co w efekcie rekrutacji zyskują niewiele ponad złe doświadczenia. Pracownicy działu kadr muszą zdawać sobie sprawę z tego, jaki wpływ ich lokalne działania mogą wywierać na globalny wizerunek firmy. Dobrze, aby rozmowy z kandydatami przeprowadzały osoby dobrze przygotowane, wyszkolone i profesjonalne, a sam proces rekrutacji przebiegał sprawnie i był transparentny. Firmy muszą włożyć również wysiłek w naukę przekazywania negatywnych wyników naboru – co prawda, odrzucając kandydaturę, przedsiębiorstwo nie zyskuje pracownika, dobrze jednak, aby tym samym nie straciło klienta.

Czas ma znaczenie

Nie tylko sposób komunikacji i okres oczekiwania na decyzję – dla kandydatów niebagatelne znaczenie ogrywa również to, jak długo trwa sam proces rekrutacji. Większość aplikantów preferuje sytuację, kiedy nabór składa się tylko z jednego lub z dwóch etapów – najczęściej rozmowy z przedstawicielem pracodawcy, po którym następuje dodatkowe spotkanie lub od razu decyzja dotycząca przyjęcia bądź odrzucenia kandydatury. – Prowadząc rekrutację należy zachować równowagę między interesem firmy a potrzebami kandydatów. O ile wieloetapowy proces naboru pozwala na dokładne sprawdzenie kompetencji potencjalnego pracownika, to dla osoby ubiegającej się o pracę może być uciążliwy bądź problematyczny, ponieważ często zależy mu na jak najszybszym podjęciu pracy – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Rady dla poszukujących

Przyczyna trudności nie zawsze leży jednak po stronie pracodawców, a czasami źródeł złych doświadczeń z rekrutacją należy doszukiwać się w… kandydatach. Specjaliści ds. HR podkreślają, że coraz częściej zdarza się, że aplikanci nie tylko nie czytają ogłoszeń, ale także swoje zgłoszenia wysyłają w sposób losowy bądź hurtowy. Podczas samej rozmowy, kłopotliwa dla kandydatów bywa również prezentacja swoich mocnych stron. Nawet najlepsze CV nie obroni się samo, dlatego tak ważne jest, aby aplikanci wkładali wysiłek w rzetelne przygotowanie się do spotkania. Istotna jest nauka mówienia o swoich dotychczasowych sukcesach, a także umiejętność odnoszenia ich do działalności firmy, do której aplikują.  

Z badań i obserwacji rynku jednoznacznie wynika, że najważniejsza w procesie poszukiwania pracownika okazuje się komunikacja. Pracodawcy, którzy dobrze przygotowują się do naboru: rozpoczynając od stworzenia atrakcyjnego i jasnego ogłoszenia, przez wszystkie etapy rekrutacji, aż po jej rozwiązanie, nie tylko zwiększają swoje szansę na zdobycie wartościowych pracowników, a także realnie wpływają na wizerunek całej firmy.


[1] https://grupaprogres.pl/wp-content/uploads/2019/10/Raport-Rynek-Pracy-360%C2%B0-1.pdf