Home / Zarządzanie / Powrót do biura po domowej izolacji

Powrót do biura po domowej izolacji

Pandemia koronawirusa zrewolucjonizowała sposób pracy w wielu firmach zmuszając pracowników do pracy poza biurem. Systematyczny powrót do miejsc pracy to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ponieważ cały czas musimy mieć w świadomości wiszące w powietrzu zagrożenie wirusem.

Dostosowanie firmy do obecnej sytuacji i tym samym zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników to jedno z kluczowych wyzwań jakie czeka na menadżerów. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą dostosować miejsce pracy do nowych realiów.

Zapewnij odpowiednie środki bezpieczeństwa

W obliczu wirusa istotne jest szczególne zadbanie o środki bezpieczeństwa w miejscach pracy, konieczna będzie wzmożona dezynfekcja przestrzeni wspólnych oraz powierzchni z którymi często pracownicy mają kontakt jak klamki, przyciski w windzie, poręcze czy też kuchenne uchwyty. Warto ograniczyć dostęp osób z zewnątrz w tym gości, kontrahentów czy dostawców do pomieszczeń wspólnych i części biura, w której pracuje zespół, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia się wirusa. Wskazane jest również zadbanie o odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach oraz wentylację. Warto też zachęcać pracowników do zostawiania odzieży wierzchniej w określonych miejscach oraz nierozpoczynania pracy bez dokładnego umycia rąk. Należy również dostarczyć pracownikom płyn do dezynfekcji, który pozwoli im odkazić dłonie w dowolnym momencie.

Zadbaj o ograniczenie kontaktu i zachowanie dystansu

Zachowanie odpowiedniej odległości jest bardzo ważne – również w warunkach biurowych. Należy zmniejszyć ilość osób w pomieszczeniach i przy biurkach, tak aby zachować odpowiednią odległość Warto również zadbać o zachowanie dystansu zarówno w przestrzeni wspólnej, jak i przy urządzeniach biurowych. Rezygnacja z jednego biurowego urządzenia wielofunkcyjnego na rzecz małych kompaktowych drukarek pozwoli wyeliminować kolejki przy drukarce, a co za tym idzie uszanować społeczny dystans. Większa ilość urządzeń kompaktowych A4 oznacza również możliwość wypożyczenia sprzętu w razie potrzeby przy pracy zdalnej przez pracowników

Anna Zdybicka, Administration Manager w firmie Brother.

Waga elastycznej pracy

Funkcjonowanie w czasie pandemii i związane z tym ograniczenia to wyzwanie dla wszystkich – ograniczenie pracy rozmaitych placówek, restrykcje panujące w przestrzeni publicznej oraz niepewność, nie nastrajają pozytywnie. Właśnie dlatego należałoby umożliwić pracownikom elastyczny grafik. Jeżeli nie musi on wykonywać swoich obowiązków na terenie biura, warto dać mu wybór, czy woli pracować w siedzibie firmy, czy jednak będzie czuł się bardziej komfortowo, pracując z domu lub też wykonując swoje obowiązki w takich godzinach, które umożliwią uniknięcie tłoku w komunikacji miejskiej. Dodatkowo najlepiej powrót do stacjonarnej pracy zorganizować w taki sposób, aby pracownicy czuli się bezpiecznie, np. proponując początkowo pracę w biurze przez jeden lub dwa dni w tygodniu.

Powrót do biura to duże wyzwanie nie tylko dla pracodawców, ale również dla pracowników, ponieważ panująca sytuacja jest obciążeniem dla wszystkich, a dynamiczne zmiany tego nie ułatwiają. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego szczególnie ważna jest elastyczność i zapewnienie poczucia komfortu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom

dodaje Anna Zdybicka, Administration Manager w Brother.