Home / Office News / Nowe oblicze HR

Nowe oblicze HR

Wiedza i narzędzia kształtujące strategię przedsiębiorstwa

 

 

Nowe badania ukazują zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. Coraz więcej szefów działów personalnych korzysta z narzędzi informatycznych i nowoczesnego oprogramowania, m.in. do oceny pracowników, a także decyduje się na outsourcing części procesów, aby móc skoncentrować się na ważnych celach strategicznych przedsiębiorstwa. Takie wnioski płyną z Globalnego Barometru HR 2013, badania przeprowadzonego wśród ponad 4 300 szefów HR z całego świata przez firmę Michael Page, międzynarodowego lidera w dziedzinie rekrutacji oraz w doradztwie personalnym

 

Okazuje się, że oprócz dostarczania zarządowi danych na temat zasobów ludzkich, dział HR staje się centrum wiedzy łączącym czynnik ludzki z celami biznesowymi firmy i odpowiadającym na kluczowe pytania dotyczące rozwoju pracowników oraz zwiększenia ich zaangażowania i wydajności. Stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w tej sytuacji to klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wykorzystywane w codziennej pracy i wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyniki Globalnego Barometru HR 2013 pokazują, że aż 98 proc. szefów działów personalnych w Polsce (95 proc. na świecie) korzysta z systemów kadrowo-płacowych, 96 proc. (79 proc. na świecie) stosuje oprogramowanie wspierające zarządzanie personelem, a ponad 70 proc. przedsiębiorstw (ok. 60 proc. na świecie) wykorzystuje oprogramowanie do rekrutacji pracowników i oceny ich wyników pracy.

Najbardziej skłonne do wykorzystywania oprogramowania we wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi są przedsiębiorstwa z Ameryki Południowej. W Europie 86 proc. firm posługuje się narzędziami informatycznymi do zarządzania personelem, a w Azji siedem na dziesięć przedsiębiorstw (69 proc.) korzysta z narzędzi do oceny pracowników.

Wyniki badania pokazały również, że obszar zarządzania zasobami ludzkimi, poza pełnieniem obecnej funkcji bazy wiedzy w zakresie prawnym czy w kwestiach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, ma ogromny potencjał tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie. Aby go wykorzystać, szefowie HR muszą dostosować się do zmian i opracować system szkoleń dla zespołów zarządzających kadrami w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Jak wynika z raportu Michael Page, aż 81 proc. przedsiębiorstw w Polsce (83 proc. na świecie) korzysta z narzędzi do oceny kompetencji i wyników.

68 proc. firm (61 proc. na świecie) wykorzystuje tego rodzaju narzędzia do rozwoju zawodowego pracowników, a 43 proc. (48 proc. na świecie) do pozyskiwania talentów i rekrutacji. Blisko połowa firm w Polsce (39 proc. na świecie) korzysta również z narzędzi do oceny mobilności wewnętrznej. Warto zauważyć, że w Australii i Nowej Zelandii odsetek ten wynosi zaledwie 17 proc.

– Działy personalne stają się centrami wiedzy, które tworzą wartość dodaną, łącząc ludzi z celami firmy. Systemy informatyczne są kluczowym elementem tej zmiany, ponieważ dostarczają ogromną liczbę danych potrzebnych do wyciągania pomocnych wniosków – ocenia Paweł Wierzbicki, Executive Manager w Michael Page. – Dzięki tym narzędziom, liderzy działów HR mogą skoncentrować się na strategicznych potrzebach firmy: zarządzaniu zmianą, tworzeniu prognoz dotyczących zapotrzebowania w zakresie zasobów ludzkich oraz pilnowaniu, by firma i kierownicy wyższego szczebla byli na tyle elastyczni, by dostosować się do zmieniających się warunków pracy.

Barometr Michael Page pokazał również, że na świecie obserwuje się obecnie gwałtowny rozwój outsourcingu. Najbardziej skłonne do zlecania usług na zewnątrz są firmy w Ameryce Południowej, a najmniej w Australii i Nowej Zelandii. W Europie można zaobserwować różnice pomiędzy poszczególnymi krajami – outsourcing cieszy się większą popularnością w Belgii, Turcji, Portugalii i we Włoszech. Z kolei firmy we Francji, w Niemczech Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Rosji korzystają z niego stosunkowo rzadko. Co ciekawe, małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 1 do 99 pracowników, są bardziej skłonne do zlecenia usług na zewnątrz.

W Polsce najwięcej, bo ponad jedna trzecia przedsiębiorstw – 33 proc., (w porównaniu do 37 proc. na świecie) zleca na zewnątrz usługi w zakresie kadr i płac. 29 proc. korzysta z outsourcingu pracowników czasowych (postępuje tak 27 proc. firm na świecie i aż 51 proc. w Ameryce Południowej).

27 proc. przedsiębiorstw w kraju (tylko 18 proc. na świecie) korzysta z usług zewnętrznych firm szkoleniowych, 22 proc. (17 proc. na świecie) z outsourcingu informacji HR, a tylko 16 proc. (17 proc. na świecie) całkowicie zleca na zewnątrz pozyskiwanie talentów i rekrutację pracowników.

 

KOMENTARZ

Paweł Wierzbicki
Executive Manager, Michael Page

 

Dział HR koncentruje się coraz bardziej na zadaniach strategicznych. Funkcje administracyjne są przenoszone na zewnątrz, np. do centrów usług wspólnych, lub następuje ich automatyzacja, tak aby szef działu personalnego mógł skupić się na szukaniu odpowiedzi na strategiczne pytania. Nasze badanie sugeruje nawet, że duże znaczenie ma również rozwój i rekrutacja dyrektorów działów HR, pochodzących ze stanowisk operacyjnych – ludzi, którzy wiedzą, czym jest osiąganie wyników i całkowicie rozumieją specyfikę przedsiębiorstwa i branży.

Jednak bez względu na to, czy pracownicy działów HR mają za sobą doświadczenie operacyjne, czy też są ekspertami w dziedzinie zasobów ludzkich, w przyszłości będą bez wątpienia pełnili coraz bardziej strategiczne role i staną się fundamentalnymi partnerami w biznesie. Dlatego przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na rekrutacji i rozwoju osób, które potrafią myśleć w sposób strategiczny i swobodnie poruszać się na najwyższych szczeblach zarządzania.

 

 

Istotne wnioski:

·         Firmy azjatyckie są najmniej skłonne do korzystania z systemów informatycznych do zarządzania kadrami i płacami – odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących tego typu systemy wynosi w Azji 90 proc., podczas gdy w Ameryce Północnej i Australii – 99 proc.

·         Najmniej chętne do korzystania z oprogramowania do oceny pracowników są przedsiębiorstwa w Europie, gdzie z takiego narzędzia korzysta 42 proc. firm w porównaniu do 51 proc. na świecie.

·         Co siódma firma w Ameryce Południowej (14 proc.) zleca na zewnątrz zadania w zakresie organizowania imprez i komunikacji wewnętrznej (w skali globalnej robi to tylko 4 proc. przedsiębiorstw). Ponad jedna trzecia firm w tym regionie (34 proc.) korzysta z outsourcingu szkoleń – odsetek ten wynosi 18 proc. na świecie i 15 proc. w Azji i Ameryce Północnej.

·         Tylko 8 proc. przedsiębiorstw w Australii i Nowej Zelandii korzysta z outsourcingu informacji dotyczących zasobów ludzkich, w porównaniu do 17 proc. przedsiębiorstw na świecie i 20 proc. w Ameryce Południowej.