Home / Flota / Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty w ramach OC?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty w ramach OC?

 

Ubezpieczenie OC jest polisą, której obowiązek wykupienia nakłada polskie prawo. Istotą jest przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej w razie uszkodzenia pojazdu lub uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego przez osobę kierującą ubezpieczonym samochodem. Istnieją jednak przypadki, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie w ramach OC samochodu zostaje wypłacone wówczas, gdy dojdzie do zdarzeń określonych w podpisanej umowie. W razie kolizji czy wypadku wystarczy spisać oświadczenie sprawcy, a następnie przekazać pismo do firmy ubezpieczeniowej. Nie zawsze jednak można liczyć na wypłatę odszkodowania, co oznacza konieczność poniesienia kosztów przez sprawcę.

Przypadki, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia

Najczęściej odmowa wypłaty odszkodowania dotyczy przypadków, w których doszło do niewypełnienia zobowiązań przez ubezpieczonego. Zwykle mowa o nieopłaceniu składki w terminie (przyczyną może być choćby jednodniowe opóźnienie), podawanie fałszywych danych, zatajenie informacji.

Ponadto ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania w ramach OC samochodu, gdy szkoda została spowodowana umyślnie, w ogóle nie wystąpiła lub nie zostały dopełnione warunki formalne w związku z zaistniałą szkodą.

Uważaj na regres

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma ubezpieczeniowa ma prawo do przeprowadzenia regresu – nawet wtedy, gdy doszło już do wypłaty odszkodowania. Dotyczy to najczęściej sytuacji, w których:

l szkoda została spowodowana przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

l szkoda została wyrządzona przez osobę, która weszła w posiadanie samochodu na drodze przestępstwa,

l sprawca nie posiada wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu,

l sprawca zbiegł z miejsca kolizji/wypadku.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na regres, wówczas ubezpieczenie OC samochodu staje się niejako nieważne. Oznacza to, że kierowca z własnej kieszeni musi ponieść koszty odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

Ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania

Wykupując OC samochodu, należy także mieć świadomość, że ubezpieczyciel może także obniżyć wysokość odszkodowania. Zwykle dotyczy to sytuacji, w których częściową winę za szkodę ponosi osoba poszkodowana. Obniżenie wysokości odszkodowania przez ubezpieczyciela możliwe jest wyłącznie na drodze sądowej. Biorąc jednak pod uwagę dokonane do tej pory wyroki, sądy bardzo często przychylają się do wniosku firm ubezpieczeniowych.