Home / Zarządzanie / Jak praca hybrydowa zmieniła postrzeganie siedziby firmy?

Jak praca hybrydowa zmieniła postrzeganie siedziby firmy?

Aż 78% respondentów badania Poly „Recruit, Retain and Grow” uważa, że zatrudnieni powinni mieć prawo do ubiegania się o elastyczny czas pracy. Powrót do biura w pandemicznej rzeczywistości z pewnością może wywoływać skrajne emocje wśród pracowników, dlatego obecnie większość organizacji oferuje pracownikom wykonywanie obowiązków służbowych w modelu hybrydowym.

Zarówno zwolennicy pracy stacjonarnej, jak i jej przeciwnicy muszą odnaleźć się w nowych realiach. Warto zauważyć, że przedefiniowanie pojęcia pracy i zapewnienie większej elastyczności pracownikom wymaga również wdrożenia zmian w strukturach firmy oraz dopasowanie biur do potrzeb pracowników. Tym bardziej że według 63% respondentów badania Poly, to technologia i doświadczenia są aktualnie najlepszymi „wizytówkami” firmy, a nie jej siedziba.

Wobec planowanego rozluźnienia obostrzeń sanitarnych coraz więcej organizacji będzie decydować się na częściowy powrót pracowników do biura. Pomimo to, sytuacja pandemiczna w dalszym ciągu jest wyzwaniem, więc ciężko określić, kiedy to nastąpi. Według badania Poly „Recruit, Retain and Grow” przeprowadzonego na rynkach europejskim, w tym w Polsce i państwach Bliskiego Wschodu, wynika że pracodawcy oczekują pracy stacjonarnej średnio przez 2,8 dnia w tygodniu, z czego najczęściej wskazywanym dniem jest środa. Zwolennicy tej formy wykonywania służbowych obowiązków twierdzą, że pandemia i związany z nią wzrost liczby osób pracujących z domu miał ogromny wpływ na ich funkcjonowanie. Zmianie uległ również poziom współpracy oraz nawiązywania relacji służbowych, a utrzymywanie kultury pracy stało się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Z pewnością ograniczenie bezpośredniego kontaktu w relacjach pracownik-pracownik lub pracownik-klient miało wpływ na budowanie długotrwałych oraz silnych relacji. Oczywiście poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego i wykorzystanie dostępnych narzędzi, współpraca i komunikacja jest znacznie łatwiejsza. Poniekąd, pandemia wymusiła otwarcie się pracodawców na zrozumienie nowych potrzeb zatrudnionych. Możliwości pracy w czasie rzeczywistym i inwestycje w innowacyjne rozwiązania, rzutują na stale wzrastające zaangażowanie oraz wydajność w pracy bez względu na lokalizacje pracowników. Od czasu wybuchu pandemii, uwaga pracodawców zmieniła się z perspektywy krótkoterminowej na myślenie o przyszłości pracy oraz zachowaniu ciągłości działania. Większość organizacji oferuje pracownikom hybrydowe formy pracy, co ma wpływ na zrównoważenie potrzeb jednostki i organizacji, aby pomóc w zatrzymaniu oraz przyciągnięciu talentów.

Po niemal dwóch latach pracy w nowym modelu tylko 47% organizacji twierdzi, że jest „w pełni gotowa” na przyszłość pracy hybrydowej, z czego 37% jest przygotowanych tylko w perspektywie krótkoterminowej. W związku z tym, pracodawcy z niecierpliwością czekają na całkowity powrót wszystkich zespołów do siedziby firmy. Aż ⅕ (20%) respondentów z Europy i regionu Bliskiego Wschodu deklaruje, że planuje przenieść się do większego biura, aby mieć przestrzeń na przeprojektowanie siedziby firmy pod kątem nowych rozwiązań, technologii i sposobów pracy. Inni z kolei, preferujący hybrydowy lub całkowicie zdalny tryb pracy podejmują się zmniejszenia wynajmowanych przestrzeni biurowych czy wprowadzenie systemu tzw. hot desków.

Jednak, aby powrót do dawnego modelu pracy był możliwy, firmy są zobowiązane do wprowadzenia nowych zasad współpracy oraz dostosowania przestrzeni. Zaniedbanie kwestii samopoczucia pracowników i niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może stać się podłożem nieporozumień i powodem niechęci przychodzenia do siedziby firmy. Niezbędne jest więc uwzględnienie zagrożenia zachorowania w zakresie organizacji stanowisk pracy i stosowania różnych środków ochrony, aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa w pracy. Powrót do biur z pewnością nastąpi w perspektywie kolejnych miesięcy, jednak w dużym stopniu zależy to od specyfiki biznesu. Największy wpływ na konkretne decyzje będą mieli pracownicy oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wsparcia i dopasowanie zaplecza technologicznego w siedzibie firmy.