Home / Zarządzanie / INTERIM MANAGER AGENT DO ZADAŃ SPECJALNYCH, KTÓREGO ATUTEM JEST WIEK

INTERIM MANAGER AGENT DO ZADAŃ SPECJALNYCH, KTÓREGO ATUTEM JEST WIEK

Kariery kierownicze przyjmują wiele form a doświadczeni managerowie dysponują szeregiem możliwości dotyczących wyboru dalszej drogi zawodowej. Jedną z nich jest praca Interim Managera, czyli specjalisty od tymczasowego zarządzania firmą, jej częścią czy wybranym projektem. Ta rola jest coraz częściej wybierana także przez Polaków. Najważniejszym zadaniem pracy na tym stanowisku jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.

 

Doświadczeni dyrektorzy dysponują szeregiem możliwości, gdy dokonują wyboru dalszej kariery zawodowej, począwszy od objęcia kolejnego stanowiska w pełnym wymiarze godzin, poprzez przejście na emeryturę, skupienie się na pracy w radzie nadzorczej lub formę zatrudnienia tymczasowego w roli interim managera. Globalna sieć Senior Management Worldwide (SMW), która specjalizuje się we współpracy z managerami wyższego szczebla pragnącymi pracować na zasadzie doraźnej, przeprowadziła badanie z udziałem 13.000 managerów z 27 krajów, którzy wybrali tę formę zatrudnienia – w tym także z Polski. Celem badania było określenie kim jest i czym się zajmuje interim manager.

 

W Polsce dość często rola interim managera jest błędnie rozumiana, np. bywa mylona z rolą project managera, konsultanta czy managera zatrudnionego na umowę czasową. Interim manager to osoba, która decyduje się na podjęcie powierzonego zadania i wykonania go w określonym czasie.
To wysokokwalifikowany agent do zadań specjalnych.
– mówi Piotr Goliński Partner Zarządzający CTER Sp.  z o.o. członka SMW w Polsce.

 

INTERIM MANAGER NAD WISŁĄ

W Polsce rynek interim managementu rozwija się od kilku lat. Według szacunków CTER obecnie działa w Polsce kilkuset. Ok. 200 z nich funkcjonuje na tym rynku już od kilku lat. Ta forma współpracy będzie coraz częściej wybierana przez pracodawców oraz pracowników. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony nasz rynek pracy coraz mocniej łączy się z rynkami pozostałych krajów – a więc polscy managerowie coraz częściej pracują poza granicami kraju, zaś z drugiej strony – z roku na rok rośnie liczba doświadczonych managerów gotowych podejmowania się zadań w formule interim.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ INTERIM MANAGEREM

Coraz większa liczba pracowników wyższego szczebla dostrzega zalety pracy w roli interim managera. Blisko 70% dyrektorów, którzy wzięli udział w badaniu SMW, to osoby pomiędzy 45 a 60 rokiem życia. To pokazuje, iż niezależność zawodowa nie jest celem wyłącznie dla emerytowanych dyrektorów, którzy nie są gotowi „nic nie robić” w pełnym wymiarze godzin. W Polsce więcej niż połowa badanych znajduje się w tym przedziale wiekowym, przy czym ponad ¼ to osoby pomiędzy 46 a 50. Rolę interim managerów coraz częściej pełnią panie – w Polsce odsetek kobiet w tej branży to 25% – tyle samo co w Szwecji, natomiast w Wielkiej Brytanii jest to ponad 30%.

 

Atutem interim managera jest jego doświadczenie, a co za tym idzie również i wiek, zazwyczaj powyżej 50 roku życia. Praca ta to zadanie dla osób dojrzałych z wieloletnim stażem, którzy swoje doświadczenie zdobywali w Polsce oraz poza jej granicami. – podsumowuje Joanna Czarnocka-Tworzyńska, Partner Zarządzająca firmy CTER.

 

Tendencje rynkowe powodują wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi, co widać w rosnącej liczbie osób zatrudnionych jako interim manager. Dobrze obrazuje to doświadczenie w pracy w tej formie zatrudnienia – ponad 1/3 to osoby max. od dwóch lat zarządzające tymczasowo. W Polsce ta tendencja jest nieco inna – większy odsetek osób zajmuje się tym już od ponad 4 lata. Oczywiście, nie należy tego mylić z doświadczeniem zawodowym tych pracowników – w tym wypadku mówimy o kilkunastoletniej praktyce, niejednokrotnie w różnych branżach przeważnie na stanowiskach kierowniczych.

 

W tej pracy prócz doświadczenia należy także pamiętać o wysokich predyspozycjach – tu liczy się silna i zrównoważona osobowość. Interim manager, ze względu na powierzone mu zadania, jest często narażony na silny stres i działa pod presją, nie tylko czasu ale również współpracowników. Trudno radzić sobie w tej roli bez gotowości i zdolności do pracy w co najmniej trudnych warunkach. – dodaje Piotr Goliński

 

Badanie SMW pokazuje także, iż interim manager to osoba ogromnie ceniąca sobie wolność oferowaną przez ten typ zatrudnienia. 57% respondentów angażuje się w tę rolę ponieważ zapewnia ona lepszą równowagę pomiędzy karierą a życiem prywatnym niż ich poprzednie stanowiska, oferując jednocześnie możliwość doboru typów wyzwań, jakie ich interesują.
STANOWISKO DLA INTERIM MANAGERA

Raport Senior Management Worldwide podkreśla zwiększające się zapotrzebowanie na tego typu usługi na poziomie prezesów zarządu oraz wyższej kadry dyrektorskiej. Ten wzrastający popyt znalazł odbicie w badaniu: ponad 53% badanych pracuje jako prezesi, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy generalni lub wiceprezesi. W następnej kolejności pojawiają się dwa stanowiska, oba na poziomie 24%: dyrektorzy niewykonawczy i managerowie liniowi.

Jeśli chodzi o dziedziny funkcjonowania najczęstszym obszarem tego typu umów są marketing i sprzedaż są, przy czym 31% respondentów pełni w tym zakresie role przywódcze, a kolejne 22% działa jako tymczasowi dyrektorzy finansowi. W badaniu reprezentowane były wszystkie branże gospodarki, ale cztery głównie korzystające z usług interim manager to: branża produkcyjna i inżynieryjna; sektor bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych; branża biotechnologiczna, farmaceutyczna i chemiczna oraz sektor dystrybucji artykułów konsumpcyjnych szybkozbywalnych.

 

PRACA – KIEDY, GDZIE I ZA ILE

Większość z pracowników zawiera kontrakty w niepełnym wymiarze godzin, zyskując elastyczność konieczną podczas realizowania zobowiązań na poziomie zarządów bądź usług doradczych. Klientom ta opcja oferuje możliwość osiągnięcia większej wartości w stosunku do ceny, czyli zatrudniania wysokokwalifikowanego specjalisty po rozsądnych kosztach. Średnia długość takiego kontraktu to rok, a 90% zatrudnionych na przestrzeni ostatnich trzech lat zrealizowała dwa lub trzy zlecenia. Chociaż istnieje znaczna rozpiętość stawek, ponad 63% respondentów zarabia od 800€- do 1.400€ dziennie.

67% „interimów” pracuje dla firm krajowych prowadzących działalność międzynarodową, podczas gdy pozostała część dla firm międzynarodowych funkcjonujących na lokalnym rynku.

 

ZATRUDNIENIE

Dla interim managers drogą wejścia na rynek jest korzystanie z osobistej sieci kontaktów (22%) lub operatorów świadczących takie usługi (10%). Jednakże, 58% respondentów nie korzysta tylko z jednego operatora a z kilku, przykładowo w Niemczech i Wielkiej Brytanii nawet 6 jednocześnie.

 

Międzynarodowe firmy radykalnie redukują koszty w zakresie zasobów zarządczych, co oznacza, że jednym z powszechnych obszarów wysokiego ryzyka staje się brak przywództwa. Te działania powodują, iż interim managers zyskują okazję podejmowania pracy dla nowych klientów. Kompetencje w zakresie przywództwa najwyższego szczebla oraz jego strategicznych zastosowań, potrzebnych organizacjom ze strony tych specjalistów, promują ich umiejętności, które wspomagają:

  • Inicjatywy wzrostu
  • Projekty w zakresie poprawy zarządzania/wzrostu rentowności
  • Integrację w zakresie fuzji i przejęć
  • Zarządzanie zmianą

 

75% interim managers stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymali taką samą lub wyższą liczbę zapytań ofertowych.

 

Pozostałe kluczowe fakty dotyczące składu tej grupy wynikające z badania to:

  • Średnia wieku wynosi 53 lata
  • Praca przez 200 lub mniej dni w roku
  • 66% ankietowanych była obecnie związana kontraktem
  • W przypadku 55% respondentów kontrakty te miały charakter C-level