Home / Office Design / Indywidualizacja oświetlenia biurowego

Indywidualizacja oświetlenia biurowego

Badania pokazują, że dopasowane do indywidualnych preferencji pracowników oświetlenie miejsca pracy pozytywnie wpływa na efektywność wykonywanych zdań. Jak pogodzić to z faktem, że dla danego typu pracy biurowej norma zaleca konkretne wartości parametrów oświetleniowych?

Kanadyjskie badania wykazały, że w znacznym stopniu różnimy się pod względem indywidualnych preferencji względem światła w miejscu pracy. Większość osób przepytanych przez naukowców deklarowała, że najbardziej odpowiada im równomiernie oświetlone pomieszczenie (57,4 proc. respondentów), część z nich wolała pracować z oświetleniem miejscowym przy niższym poziomie natężenia oświetlenia ogólnego (17 proc.). Stosunkowo niewielkiej grupie najlepiej funkcjonowało się natomiast w ciemnym pomieszczeniu (7,5 proc.). Choć więc jasne powierzchnie i jednolite oświetlenie ogólne są preferowane, skłonność ta nie jest w pełni uniwersalna. Kiedy podczas holenderskiego eksperymentu umożliwiono badanym regulację natężenia oświetlenia na biurku, zakres ustawianych wartości był bardzo szeroki – od 296 do 1448 lx na poziomie płaszczyzny roboczej. Co więcej, był zmienny w czasie dla poszczególnych osób i zależał przede wszystkim od subiektywnego poziomu pobudzenia przed przystąpieniem do testu. Kanadyjscy naukowcy zapytali z kolei, jak ankietowani oceniają możliwość regulowania światła w miejscu pracy zgodnie z preferencjami. Czterech na pięciu respondentów chciałoby być w stanie ustawiać natężenie oświetlenia (81 proc.), 78,5 proc. – włączać i wyłączać w ciągu dnia, a 69,2 proc. – zmieniać kierunek padania światła. Jednak oświetlenie w większości współczesnych biur nie pozwala na tak indywidualne zarządzanie jego parametrami. Zazwyczaj dla wszystkich użytkowników przewidziane jest to samo oświetlenie ogólne – jak się okazuje – mogące nie trafiać w preferencje części osób przebywających w danym pomieszczeniu.
Przygotowując koncepcje oświetlenia dla przestrzeni biurowych do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na spełnieniu normatywnych parametrów. W większości przypadków zapewniane one były poprzez sufitowe oprawy oświetlenia ogólnego, czasem stosowano także oprawy zwieszane bezpośrednio nad stanowiska pracy. Instalacje tego typu zapewniały raczej zbliżone wartości oświetleniowe na wszystkich stanowiskach roboczych mówi Konrad Romanowicz, projektant oświetlenia TRILUX Polska. – Pomimo, że w biurach coraz częściej mamy do czynienia z inteligentnymi systemami sterowania oświetleniem, w większości przypadków skupiają się one na ogólnym zarządzaniu parametrami opraw w zależności od światła dziennego i obecności użytkowników. Coraz częściej możemy jednak spotkać systemy oparte na koncepcji HCL (Human Centric Lighting) czy oferujące możliwości spersonalizowania ustawień oświetlenia pod konkretnego pracownika – dodaje. Jakie rozwiązanie – oprócz zapewnienia parametrów normatywnych – gwarantuje zaspokojenie tak ważnej w świetle badań potrzeby indywidualizacji oświetlenia?

Oprawy biurkowe z oświetleniem bezpośrednim i pośrednim – idealny kompromis

Na targach Light+Building 2018 premierę miała oprawa Bicult LED. To unikalne rozwiązanie, optymalnie oświetlające zarówno miejsce pracy, jak i jego bezpośrednie otoczenie. Dzięki emitowanemu w górę nieolśniewającemu światłu pośredniemu nie ma konieczności stosowania dodatkowych opraw sufitowych. Te innowacyjne lampy biurkowe są w stanie zapewnić zgodne z normami oświetleniowymi parametry w miejscach pracy – mówi Konrad Romanowicz. – Użytkownik ma możliwość dostosowania oświetlenia do własnych preferencji. Za pomocą przycisków sterujących lub aplikacji można regulować wartość strumienia światła oraz jego temperaturę barwową, a światło bezpośrednie można optymalnie ukierunkować. Ponadto oprawa posiada wbudowany czujnik światła dziennego i obecności, a także potrafi z godnie z ideą HCL automatycznie dostosować parametry oświetleniowe do cyklu okołodobowego – tłumaczyprzedstawiciel TRILUX Polska. Wwiększych pomieszczeniach z wieloma biurkami pojedyncze oprawy Bicult LED w wersji SMART Connect można łączyć w grupy. Czujnik w oprawie rejestruje obecność osób i automatycznie dostosowuje światło pośrednie wszystkich zgrupowanych opraw, tak aby zapewnić zawsze optymalny poziom podstawowego oświetlenia w pomieszczeniu. Pracownicy mają także możliwość tworzenia indywidualnych profilów oświetlenia w aplikacji i aktywowanie ich w dowolnej oprawie biurkowej Bicult. Dzięki temu w przypadku zmiany stanowiska pracy nie trzeba za każdym razem od nowa konfigurować oprawy. Spersonalizowaną konfigurację można łatwo aktywować na smartfonie.

Dzięki odpowiednio dobranym zakresom regulacji, rozwiązanie pozwala pogodzić ze sobą spełnienie zaleceń normatywnych oraz indywidualnych oczekiwań użytkowników. Ze względu na zastosowanie nowatorskich technologii optycznych oraz wysokiej klasy materiałów, oprawa zapewnia doskonałą jakość światła, jednocześnie idealnie wkomponowując się w aranżację nowoczesnego biura. Świetnie sprawdzi się zatem w obszarach, gdzie wymaga się ponadprzeciętnego komfortu funkcjonowania w miejscu pracy.