Home / Flota / Ile faktycznie kosztuje eksploatacja samochodu elektrycznego?
Badanie EV 1000 2023

Ile faktycznie kosztuje eksploatacja samochodu elektrycznego?

Średni koszt podróży elektrykiem w Polsce wynosi 23 zł na 100 km. Kierowcy, którzy ładują się tylko w domu (58%), płacą za energię od 12 do 15 złotych na 100 km. Przeciętnie, w ciągu roku użytkownicy samochodów elektrycznych pokonują średnio między 15 a 20 tys. km, czyli tyle samo co kierowcy samochodów konwencjonalnych – to wybrane wnioski wielkiego badania opinii użytkowników samochodów elektrycznych, przygotowanego przez EV Klub Polska, w ramach którego pozyskano dane od niemal 1000 realnych użytkowników EV.

W „Wielkim badaniu opinii użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce 2023 – EV1000”, udział wzięło 965 respondentów, którzy odpowiedzieli na 104 pytania. W trakcie 138 dni zebrano dane od właścicieli 66 różnych modeli samochodów, 30 marek i 15 ogólnodostępnych operatorów stacji ładowania. Łącznie analizie poddano 322 793 danych, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowej oceny na temat preferencji i nawyków użytkowników w kwestiach m.in. takich jak: użytkowanie EV na co dzień, ocena infrastruktury do ładowania, ocena marek, modeli, serwisów czy poziomu wiedzy sprzedawców poszczególnych marek.

Dane od respondentów ukazują nam kluczowe informacje na temat korzystania z pojazdów elektrycznych w Polsce. Poza faktem, że łącznie przejechano nimi ponad 36 milionów kilometrów, to zdecydowana większość użytkowników (60%) zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych, w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 500 tys. Swoje codzienne podróże odbywają po mieście (58%) ograniczając koszty nie tylko na ładowaniu w domu, ale też generując oszczędności na poziomie 89 zł dziennie parkując w strefie płatnego parkowania.

– mówi Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska.

Ile kosztuje ładowanie BEV w domu?

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu, to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, przynoszące duże korzyści finansowe użytkownikom EV. Koszt przejechania 100 km, może się jednak różnic w zależności od wybranej taryfy energetycznej, dlatego w ramach badania zapytano nie tylko o same koszty, ale również o taryfy, z których korzystają użytkownicy. W efekcie 46% respondentów korzysta z wariantu G11, 17% z G12, 23% z G12w, a 14% z innych taryf.

W związku z tegorocznym zamrożeniem cen oraz wprowadzanymi limitami zużycia energii, koszt przejechania 100 km w zależności od wybranej taryfy różni się o kilka złotych. W przypadku najbardziej popularnej taryfy (G11) jest to 14,94 zł. Z kolei dla G12 ten koszt to 14,57 zł. Najtańszymi opcjami jest posiadanie wariantu G12n oraz G12w, gdzie cena za pokonanie 100 km wynosi odpowiednio 12,39 zł i 13,83 zł. Uwzględniając stawki wszystkich użytkowników mających możliwość ładowania się w domu, średni koszt przejechania 100 km w takim przypadku wynosi 14,33 zł .

– wskazuje Łukasz Lewandowski.

Ile kosztuje ładowanie BEV w trasie?

W ciągu roku użytkownicy samochodów elektrycznych pokonują średnio między 15 a 20 tys. km. Przy czym 52% przebiegu stanowi jazda po mieście, a pozostałe 48% pokonywanych przez nich kilometrów jest poza obszarem miejskim. Jak wynika z zebranych danych, średni koszt przejechania 100 km przy uwzględnieniu szybkiego ładowania prądem stałym (DC), to 50,38 zł. Statystycznie z takich stacji użytkownicy w ciągu roku korzystają ok. 48 razy.

345 zł miesięcznie

W zależności od źródła uzupełniania energii koszty eksploatacji samochodu elektrycznego mogą się znacząco różnic. Jak wynika jednak z badania, po uwzględnianiu średniego miksu wykorzystania źródeł prądu przemiennego (AC) i stałego (DC) oraz faktycznych kosztów kWh ponoszonych przez użytkowników, pokonanie 100 km pojazdem elektrycznym w Polsce to koszt ok. 23 zł. Uwzględniając przy tym średnie miesięczne przebiegi, kierowcy EV wydają miesięcznie średnio 345 zł na zakup energii elektrycznej.  

IP
EVKP Badanie 2023 infografika

–Przy określeniu średnich kosztów ładowania kluczowe jest źródło energii, z którego korzystamy.  Badanie ujawniło, że 58% sesji ładowania odbywa się w domu, a kolejne 16% na trasie z użyciem prądu stałego. Dodatkowo, 9% sesji odbywa się w miejscu pracy, 8% w mieście z użyciem prądu przemiennego, 5% w mieście z użyciem prądu stałego, a 3% w innych lokalizacjach. Co ciekawe sesje ładowania AC na trasie stanowią 2% .

– wylicza Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Warto zaznaczyć, że 41% respondentów ładuje swoje pojazdy zaledwie 1-2 razy w tygodniu, 17% codziennie, a 26% 2-4 razy w tygodniu. Częste ładowanie to efekt pokonywanych dystansów. 18% respondentów wskazało, że dziennie przejeżdża między 51 a 75 km. 17% pytanych wskazało natomiast na przedziały 41-50 oraz 76-100 km.

Warto również podkreślić, że niemal co drugi właściciel samochodu elektrycznego, który ma możliwość ładowania w domu, korzysta z wallboxa (46%), co potwierdza rosnące zainteresowanie bardziej zaawansowanymi formami ładowania. Analizując lokalizację respondentów, badanie uwzględniło różnorodność ich miejsc zamieszkania – od mniejszych miejscowości do 20 tys. mieszkańców (29% respondentów) do dużych aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców (28% badanych).

Wspomniane dane i wiele innych cennych informacji na temat preferencji elektromobilnych kierowców zostaną przedstawione w pełnej wersji kompleksowego raportu „Wielkie badanie opinii użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce 2023 – EV1000″, którego premiera planowana jest na I kwartał 2024 roku. Partnerem strategicznym opracowania jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

www.EVklub.pl