Home / Slider News / Hybrydowy model pracy – co powinniśmy wiedzieć?
Hybrydowy model pracy

Hybrydowy model pracy – co powinniśmy wiedzieć?

Hybrydowy model pracy, który łączy pracę zdalną z pracą w biurze, staje się coraz bardziej popularny. Jak pokazują badania, wiele organizacji różnej wielkości i z różnych branż intensywnie eksperymentuje z hybrydowym modelem pracy.

Praca hybrydowa pozwala na większą elastyczność i umożliwia pracownikom dostosowanie harmonogramu pracy do swoich potrzeb. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrównoważyć pracę i życie prywatne, co wpływa na ich zadowolenie i motywację. Ponadto, hybrydowy model pracy może przynieść korzyści dla środowiska, ponieważ zmniejsza potrzebę dojazdów do pracy i związane z nimi emisje gazów cieplarnianych . W Polsce, raport Deloitte z 2022 roku pokazuje, że wiele organizacji z różnych branż intensywnie eksperymentuje z hybrydowym modelem pracy. W badaniu wzięło udział ponad 400 respondentów z różnych branż, zajmujących różne stanowiska w swoich organizacjach. Wyniki wskazują, że hybrydowy model pracy jest coraz bardziej popularny, a wiele organizacji wdrożyło już jasne zasady dotyczące pracy zdalnej/hybrydowej .

Jednakże, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie branże najszybciej przechodzą na hybrydowy model pracy? Ponieważ każda firma jest inna i co działa dla jednej, może nie działać dla innej. Kluczem jest eksperymentowanie i dostosowywanie się do potrzeb swojej organizacji

Firmy, które decydują się na ten model stają przed wyzwaniem, jak zorganizować pracę biura.

Oto kilka wskazówek, jak przystosować biuro do tego modelu:

 1. Elastyczne stanowiska pracy: W modelu hybrydowym nie wszyscy pracownicy są obecni w biurze jednocześnie. Dlatego warto zainwestować w elastyczne stanowiska pracy, które mogą być dostosowane do różnych potrzeb.
 2. Technologia: Inwestycje w odpowiednie narzędzia technologiczne są kluczowe. Pracownicy powinni mieć dostęp do szybkiego internetu, oprogramowania do wideokonferencji i innych narzędzi, które ułatwiają pracę zdalną.
 3. Komunikacja: Ważne jest, aby utrzymywać regularną komunikację z pracownikami, zarówno tych, którzy pracują zdalnie, jak i tych w biurze. Może to obejmować regularne spotkania, aktualizacje e-mailowe i inne formy komunikacji.
 4. Wsparcie dla pracowników: Pracownicy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia przy przejściu na model hybrydowy. Może to obejmować szkolenia z zakresu zarządzania czasem, wsparcie techniczne i inne zasoby.
 5. Kultura firmy: Przejście na model hybrydowy może wymagać zmian w kulturze firmy. Ważne jest, aby promować kulturę, która szanuje różnorodność stylów pracy i umożliwia pracownikom elastyczność.

Oto kilka aplikacji, które mogą pomóc w pracy hybrydowej:

 1. Microsoft Teams: Aplikacja do komunikacji i współpracy zespołowej, która umożliwia prowadzenie wideokonferencji, wymianę plików i wiele więcej. Dostępna na różne platformy, w tym na komputery, telefony i tablety.
 2. Zoom: Popularna aplikacja do wideokonferencji, która umożliwia prowadzenie spotkań online z wieloma osobami jednocześnie. Dostępna na różne platformy, w tym na komputery, telefony i tablety.
 3. Slack: Aplikacja do komunikacji zespołowej, która umożliwia prowadzenie rozmów tekstowych, wymianę plików i wiele więcej. Dostępna na różne platformy, w tym na komputery, telefony i tablety.
 4. Trello: Narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie tablic, list i kart, a także przypisywanie zadań do poszczególnych członków zespołu. Dostępne na różne platformy, w tym na komputery, telefony i tablety.
 5. Google Workspace: Zestaw narzędzi do pracy z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami i wiele więcej. Dostępne na różne platformy, w tym na komputery, telefony i tablety.

Praca hybrydowa to stosunkowo nowy model pracy, który wymaga dostosowania się do wielu przepisów prawnych. W Polsce, przepisy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej są regulowane przez Kodeks pracy. Pracodawcy i pracownicy powinni zwrócić uwagę na kilka kwestii, takich jak:

 1. Umowy: Pracodawcy powinni zawierać umowy z pracownikami, które określają warunki pracy zdalnej lub hybrydowej. Umowy te powinny określać m.in. zakres obowiązków, wynagrodzenie, czas pracy i inne ważne kwestie.
 2. Ochrona danych: Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych pracowników, którzy pracują zdalnie lub hybrydowo. Pracodawcy powinni stosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i korzystanie z bezpiecznych sieci.
 3. Czas pracy: Pracodawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy, które określają m.in. maksymalną liczbę godzin pracy dziennie i tygodniowo oraz minimalne przerwy między pracą.
 4. Bezpieczeństwo pracy: Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednie warunki pracy, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne pracowników. W przypadku pracy zdalnej lub hybrydowej, pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie narzędzia i szkolenia, które pomogą pracownikom pracować w bezpieczny sposób.
 5. Kontrola pracy: Pracodawcy mają prawo kontrolować pracę swoich pracowników, ale muszą to robić w sposób zgodny z przepisami prawa. Pracodawcy nie mogą naruszać prywatności pracowników, a kontrola pracy musi być uzasadniona i proporcjonalna.

Zalety i wady hybrydowego modelu pracy:

Zalety:

 1. Elastyczność: Hybrydowy model pracy umożliwia pracownikom dostosowanie harmonogramu pracy do swoich potrzeb, co wpływa na ich zadowolenie i motywację.
 2. Oszczędność czasu: Praca zdalna/hybrydowa może przynieść korzyści dla środowiska, ponieważ zmniejsza potrzebę dojazdów do pracy i związane z nimi emisje gazów cieplarnianych.
 3. Większa produktywność: Wiele badań pokazuje, że praca zdalna/hybrydowa może wpłynąć pozytywnie na produktywność pracowników.

Wady:

 1. Brak bezpośredniej interakcji: Praca zdalna/hybrydowa może prowadzić do izolacji i braku bezpośredniej interakcji z innymi pracownikami.
 2. Trudności w komunikacji: Praca zdalna/hybrydowa może utrudniać komunikację między pracownikami, co może prowadzić do nieporozumień i błędów.
 3. Problemy techniczne: Praca zdalna/hybrydowa wymaga odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, a także szybkiego i niezawodnego połączenia internetowego.