Home / Office News / HP przedstawia kolejne zobowiązania na rzecz środowiska oraz integracji społecznej w tegorocznym Sustainable Impact Report

HP przedstawia kolejne zobowiązania na rzecz środowiska oraz integracji społecznej w tegorocznym Sustainable Impact Report

Jak informuje amerykański producent, wdrożenie programów opartych na idei zrównoważonego rozwoju przyczyniło się do osiągnięcia ponad 900 mln dol. przychodów (wzrost o 35 proc. rok do roku)

Firma HP Inc. opublikowała raport 2018 Sustainable Impact, w którym wskazała cel na rok 2025, jakim jest zwiększenie do 35 proc. udziału materiałów wtórnych w produkcji rozwiązań PC oraz urządzeń drukujących.[1] Raport dokumentuje postępy HP oraz biznesowe korzyści wynikające z wdrażania programów wspierających oraz chroniących planetę, ludzi i społeczności lokalne.

Przedsiębiorstwa mają do odegrania niezwykle ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych. Mamy tego świadomość, dlatego nieustannie analizujemy potrzeby zmieniającego się świata – powiedział Dion Weisler, Prezes i Dyrektor Generalny HP Inc.Marki, które wyznaczają cele i symbolizują  coś więcej, niż produkt, który sprzedają, stanowią wartość dodaną dla Klientów, kontrahentów oraz ogółu społeczeństwa. Razem z naszymi Partnerami będziemy kontynuować naszą drogę i wciąż poszukiwać sposobów na przekształcenie wyzwań w szansy.

Ograniczanie ilości odpadów

Powtórne wykorzystywanie tworzyw sztucznych to część wieloletniej tradycji firmy. W 2018 r. HP użyło 21 250 ton plastiku z recyklingu w procesach produkcyjnych:

  • ponad 8 000 ton przy wytwarzaniu komputerów (wzrost o 3,5 proc. w porównaniu z 2017 r.),
  • ponad 4 700 ton w wytwarzaniu urządzeń drukujących (wzrost o 280 proc. w porównaniu z 2017 r.),
  • ponad 8 000 ton do w przypadku oryginalnych wkładów HP z atramentem i tonerem.

Postęp technologiczny wymaga od nas, abyśmy w każdym aspekcie naszej działalności, poszukiwali nowych sposobów na polepszanie warunków życia ludzi i społeczeństw – powiedział Marcin Olszewski, Dyrektor Zarządzający, HP Inc Polska W HP wytwarzamy trwałe, wysokiej klasy produkty z wykorzystaniem materiałów wtórnych. W ten sposób realizujemy inicjatywę będącą częścią szerszej transformacji naszego biznesu i promowania bardziej efektywnej, niskoemisyjnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Kropla drąży skałę – głęboko wierzymy w to, że nawet małe działania mogą coś zmienić.

W ramach tego zobowiązania HP wspiera inicjatywy zapobiegające zaśmiecaniu dróg wodnych i oceanów plastikowymi odpadami. Firma odzyskała już około 700 000 kilogramów tworzyw sztucznych (odpowiednik ponad 25 milionów butelek), które zmierzały do oceanów, wykorzystując te materiały w swoich urządzeniach i wkładach do drukarek. W tym roku na rynek trafił EliteDisplay E273d – pierwszy na świecie monitor produkowany z plastiku odzyskanego z oceanów.[2] Wraz z partnerami, takimi jak NextWave Plastics, HP zamierza zwiększyć wykorzystanie materiałów wtórnych, tworząc pierwszą na świecie sieć łańcuchów dostaw „oceanicznego” plastiku.

We współpracy z dr Jenną Jambeck i dr Chrisem Cuomo z Uniwersytetu Georgii HP sponsoruje przełomowe badania  nad kluczową rolą kobiet w recyklingu oraz zarządzaniu odpadami. Wyniki tych analiz mają być podstawą przyszłych projektów i zobowiązań, w tym nieformalnej zbiórki odpadów, tworzenia łańcuchów dostaw oceanicznego plastiku oraz wspierania równouprawnienia. Wyniki badań mają zostać opublikowane na początku 2020 roku.

Robiąc więcej, szkodząc mniej

Niedawno firma HP ogłosiła ekologiczne partnerstwo z ELLE Magazine, wykorzystując swoje kompetencje w dziedzinie druku na żądanie do produkcji pierwszego na świecie ekologicznego magazynu modowego, którego okładka jest wykonana w 100 proc., a wewnętrzne strony w 30 proc., z surowców wtórnych.

HP nawiązało również współpracę ze SmileDirectClub – pionierem telestomatologii i światowym liderem w dziedzinie terapii z wykorzystaniem przezroczystych nakładek ortodontycznych. SmileDirectClub w szybkim tempie rozwija produkcję dzięki zastosowaniu HP Jet Fusion 3D oraz Multi Jet Fusion – firma jest obecnie największym w Stanach Zjednoczonych producentem części drukowanych przy pomocy tego urządzenia. W ramach rozszerzonego partnerstwa, firmy HP i SmileDirectClub, ogłosiły także  nowy program recyklingu, w którym nadmiarowy materiał 3D i przetworzone plastikowe wyciski są poddawane recyklingowi i przerabiane na pelety do tradycyjnego formowania wtryskowego.

Wyznaczanie nowych standardów różnorodności i integracji

HP kładzie duży nacisk na wspieranie różnorodności i integracji – firma posiada najbardziej zróżnicowaną Radę Dyrektorów wśród wszystkich przedsiębiorstw technologicznych w Stanach Zjednoczonych. HP pracuje również nad rozwijaniem talentów swoich pracowników. W 2018 r., 59 proc. nowo zatrudnionych, wywodziło się z tradycyjnie słabiej reprezentowanych grup. Zobowiązanie to dotyczy także współpracy z dostawcami. W 2018 r. firma HP przeznaczyła 423 mln dol. na rzecz małych przedsiębiorstw[3] oraz 219 mln dol. na rzecz firm, których właścicielami są kobiety i przedstawiciele mniejszości.[4] [5]

Budowanie silnych społeczności na całym świecie

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka, a HP wierzy, że technologia może wyrównywać szanse, pomagając ograniczyć różnice dochodowe i dotrzeć do słabiej reprezentowanych lub zmarginalizowanych grup. W 2017 r. firma pomogła ponad 21 milionom studentów oraz uczącym się dorosłym, przybliżając się do realizacji jednego ze swoich celów, jakim jest zapewnienie lepszych warunków edukacji dla 100 milionom osób do 2025 roku.

Poprzez wolontariat, działalność charytatywną oraz programy HP Foundation, firma chcę zapoczątkowywać pozytywne zmiany w społecznościach, w których jej pracownicy żyją i pracują. W porównaniu z 2017 r. liczba godzin spędzanych na wolontariacie zwiększyła się o 62 proc. – 6400 pracowników w 48 krajach, poświęciło na ten cel około 140 000 godzin o wartości 4,3 mln dol..[6] Ponadto firma przekazała 23,21 mln dol. lokalnym społecznościom w postaci wsparcia HP Foundation i wolontariatu pracowniczego. W latach 2016-2025 zamierza ofiarować dodatkowo 100 mln dol. na ten cel.[7]

Więcej informacji

Więcej na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie HP Sustainable Impact oraz w raporcie 2018 Sustainable Impact Report.


[1] Wtórne tworzywa sztuczne (Recycled content plastic, RCP) jako procent wszystkich tworzyw sztucznych używanych we wszystkich systemach osobistych, urządzeniach drukujących oraz wkładach do drukarek HP wysłanych do dystrybutorów w roku, którego dotyczy raport. Z ogólnego wolumenu wyłączone są produkty licencjonowane i sprzętowe akcesoria posprzedażowe. RCP obejmuje pokonsumenckie tworzywa sztuczne, plastik przetwarzany w pętli zamkniętej oraz tworzywa zbierane z rzek i zbiorników wodnych. Plastik używany w systemach osobistych spełnia kryteria ekologicznego certyfikatu EPEAT®. Obowiązują odpowiednie ograniczenia użycia oraz dystrybucji materiałów przeznaczonych do recyklingu i (lub) wtórnie przetworzonych surowców.

[2] Zawiera 5 proc. żywicy wytwarzanej z oceanicznego plastiku, co odpowiada ponad trzem plastikowym butelkom na wodę o pojemności 0,5 litra w każdym monitorze.

[3] Dane za 12 miesięcy zakończone 30 września podanego roku. Dane za 2016 r. dotyczą zakupów w Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Kanadzie, Europie i Azji od firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i obejmują miesiąc wydatków poprzedzający wydzielenie Hewlett-Packard Company 1 listopada 2015 r. Dane za 2017 i 2018 r. dotyczą zakupów w w Stanach Zjednoczonych i Portoryko od firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

[4] Właściciele firm dostawczych są klasyfikowani jako przedstawiciele mniejszości albo kobiety, nie jako jedni i drugie. Kategorie te obejmują firmy każdej wielkości.

[5] Dane za 12 miesięcy zakończone 30 września podanego roku. Dane za 2016 r. dotyczą zakupów w Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Kanadzie, Europie i Azji od firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i obejmują miesiąc wydatków poprzedzający wydzielenie Hewlett-Packard Company 1 listopada 2015 r. Dane za 2017 i 2018 r. dotyczą zakupów w w Stanach Zjednoczonych i Portoryko od firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

[6] Godzinna stawka zależna od typu wolontariatu: 150 dol. za godzinę w przypadku dyrektorów, specjalistów, pracy pro bono i opartej na umiejętnościach; $24,69 za godzinę w przypadku pracy fizycznej i nieokreślonej, skorygowano o różnice siły nabywczej w poszczególnych krajach z wykorzystaniem danych Banku Światowego.

[7] Obejmuje wycenę godzin pracowniczego wolontariatu, datki pracowników, uzupełnianie darowizn przez HP Foundation oraz dotacje HP Foundation.