Home / Zarządzanie / Dwanaście czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy hybrydowej

Dwanaście czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy hybrydowej

Firma Poly (NYSE: POLY) opublikowała nowy raport „The Journey to Hybrid Working: Twelve Considerations”, we współpracy z platformą badań nad miejscem pracy WORKTECH Academy. W opracowaniu omówiono dwanaście kwestii, które firmy powinny wziąć pod uwagę przy przechodzeniu na pracę hybrydową. Dodatkowo poruszono w nim kwestię kluczowych wyzwań, przed którymi stoją pracodawcy dotyczących ludzi, technologii i przestrzeni.

Praca hybrydowa nie jest krótkotrwałym trendem, a stałą zmianą w modelu i definicji pracy. Jednak wiele organizacji ma trudności z wprowadzeniem jej w życie. W raporcie poddano analizie różnice pomiędzy obecnością w miejscu pracy – osobistą i wirtualną – oraz zbadano potrzebę zapewnienia równości spotkań niezależnie od tego, gdzie znajdują się pracownicy, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i technologii.  

Kluczowe obszary, które bada Akademia Poly i WORKTECH to:

  • Równoważenie kultury „always-on” i analiza poziomu przepracowania pracowników: Organizacje muszą jasno określić oczekiwania dotyczące etykiety w świecie, w którym czas i miejsce stają się coraz bardziej rozmyte
  • Zdefiniowanie na nowo zasad nieformalnej i formalnej współpracy dla hybrydowego personelu: Firmy powinny znać swoich pracowników, aby zrozumieć ich zachowania i preferencje
  • Ocena korzyści płynących ze spersonalizowanego i standardowego podejścia do pracy hybrydowej: Organizacje muszą zachować równowagę między podejściem nakazowym, a umożliwieniem pracownikom wyboru oraz personalizacji sposobu pracy i współpracy
  • Przejście od komfortu fizycznego do komfortu psychicznego: Hybrydowe środowiska pracy będą wymagały odpowiednich inwestycji technologicznych, aby pracownicy mieli poczucie celu i przynależności poza biurem
  • Tworzenie miejsc pracy, które są zróżnicowane i sprzyjają integracji: Równość doświadczeń będzie podstawą organizacji integracyjnych, które pozwolą każdemu czuć się zaangażowanym, niezależnie od lokalizacji i cech indywidualnych

Firma Poly współpracuje z zespołem badawczym Akademii WORKTECH. Celem tej kolaboracji jest stworzenie nowego sposobu myślenia, określenie głównych wyzwań i zbadanie pojawiających się możliwości związanych z pracą hybrydową. Raport identyfikuje kluczowe tematy, które zostaną omówione w kolejnych badaniach i analizach.

Aby organizacje mogły wykorzystać możliwości, jakie stwarza praca hybrydowa, muszą najpierw zrozumieć założenia tego modelu i rozpoznać pewne dychotomie. Nasz pierwszy raport przygotowany we współpracy z Poly przedstawia niektóre z kluczowych rozważań na temat pracy hybrydowej oraz programu dla pracowników, który pozwoli im w pełni stawić czoła elastycznej przyszłości pracy.

– komentuje Jeremy Myerson, Dyrektor w WORKTECH Academy.

Praca hybrydowa nadal będzie się rozwijać, ale zanim organizacje będą mogły uznać tę zmianę za sukces, muszą pokonać istotne przeszkody. Identyfikując 12 czynników istotnych przy pracy hybrydowej, firma Poly nakreśla niektóre z kluczowych tematów i wyzwań, z którymi organizacje, które planują wdrożyć to rozwiązanie, będą musiały się zmierzyć w przyszłości. Z naszego raportu wynika, że wśród badanych organizacji prawie połowa (48%) już przyjęła podejście hybrydowe. To samo badanie wykazało, że 37% decydentów uważa, że są przygotowani na pracę hybrydową w krótkim okresie, ale nie przemyśleli jeszcze swoich planów długoterminowych. Kluczem do dobrego wdrożenia tego modelu współpracy będzie zrozumienie, jak można najlepiej pracować, wykorzystać przestrzeń czy zainwestować pieniądze w technologie, które umożliwią bezproblemową współpracę. Zidentyfikowanie wyzwań i możliwości związanych z nowym modelem pracy już teraz, utoruje organizacjom drogę do opracowania skutecznych strategii pracy hybrydowej.

– dodaje John Goodwin, Senior Vice President of Public Affairs w firmie Poly.

Raport „The Journey to Hybrid Working: Twelve Considerations” przedstawia najnowsze badania i ankiety w obszarze pracy hybrydowej. Badanie przeprowadzono na zlecenie firmy Poly na grupie ponad 2500 decydentów z organizacji zatrudniających ponad 100 pracowników.

Raport dostępny jest na stronie: https://www.poly.com/content/dam/www/resources/white-papers/journey-to-hybrid-working-white-paper-en.pdf.