Home / Wydarzenia / Czy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to trudny proces?
Business concept with copy space. Office desk table with pen focus and analysis chart, computer, notebook, cup of coffee on desk.Vintage tone Retro filter, selective focus.

Czy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to trudny proces?

Coraz większa liczba pracodawców, firm i przedsiębiorstw przyjmuje w swoje szeregi osoby z niepełnosprawnością, które są przydzielane do różnorodnych stanowisk. Tendencja związana z angażowaniem osób z niepełnosprawnością do życia zawodowego z roku na rok wzrasta. Dzieje się tak między innymi dzięki rosnącej pracodawców, że osoby z niepełnosprawnościami są równie wartościowymi pracownikami, co osoby pełnosprawne.

Poziom wykształcenia, kursy, praktyki, jakie zdobywają osoby z niepełnosprawnością, są na coraz wyższym poziomie, dzięki czemu stawiają ich na równi z innymi. Wielu pracodawców, nie mając na co dzień do czynienia z pracownikami niepełnosprawnymi, zastanawia się nad różnymi przepisami, prawami i obowiązkami, jakie będą ich dotyczyły, gdy zatrudnią taką osobę.

Jakie korzyści finansowe pracodawca uzyskuje, zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością?

Poza liczną formą dofinansowań, pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może zniwelować bądź całkowicie obniżyć wpłaty obowiązkowe do PFRON, które są dość wysokie. Można sobie obliczyć, jak duże wynikają z tego korzyści.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób a jednocześnie zatrudnienie w Firmie pracowników z niepełnosprawnością jest równe bądź większe niż 6%, jest całkowicie zwolniony od wpłat na PFRON.

Organizacją, która pomaga w wypełnianiu dokumentów oraz wylicza wszystkie potrzebne koszty, w tym przedstawia najlepsze rozwiązanie dla danej firmy, jest BPO Network. To jednostka, która od lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i realizuje w praktyce najwyższe standardy etyczne.

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracownika wspomagającego?

Każdy pracodawca, zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością, widząc, że ten ma problem z pewnymi czynnościami, może zatrudnić pracownika wspomagającego, a koszty, które zostaną poniesione w ten właśnie sposób, zostaną zwrócone pracodawcy.

Warto również zaznaczyć, że nie tylko korzyści materialne są istotną sprawą w odniesieniu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Otóż według wielu najnowszych badań, między innymi takich, jakie przeprowadził zespół konsultantów zespołu Employer Branding HRK, pracodawcy i firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako troskliwe i te, które oferują stabilne zatrudnienie, co przekłada się na wzrost empatii, lojalności, integracji zespołu oraz zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy. Dodatkowo wśród klientów widać tendencję do większej chęci kupowania produktów bądź korzystania z usług właśnie w tych firmach, które są odpowiedzialne społecznie. Dla przykładu:

W centrum telefonicznym Ikea w Niemczech zauważono, że niewidomi lepiej niż pełnosprawni pamiętają szczegółowe informacje i potrafią udzielić ich „od ręki”, natomiast w firmie Carrefour Polska głuchoniemi kasjerzy często osiągają wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  bardzo chętnie się angażują w wykonywanie obowiązków, których, ze względu na powtarzalność, nie chcą wykonywać pełnosprawni.

– informuje Joanna Kotzian, menedżer zespołu Employer Branding HRK.

Co poza aspektem finansowym zyskuje Pracodawca, zatrudniając osobę z niepełnosprawnością?

■ Pracownika godnego zaufania

■ Pracownika odpowiedniego na dane stanowisko

■ Pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami

■ Często pracownika ze zwiększoną odpornością na stres

■ Pracownika odważnego, który nawet w obliczu powszechnych chorób nie będzie rezygnował z pracy ani odizolowywał się od środowiska.

Dodatkowe korzyści z obecności pracowników z niepełnosprawnością w firmie:

■ Zwiększona lojalność pracowników (pełno i niepełnosprawnych)

■ Zwiększona integracja wśród współpracowników

■ Wzrost empatii w firmie

■ Zwiększone zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy.

■ Możliwość pozyskania nowych klientów z różnych grup społecznych

■ Możliwość pozyskania grupy kandydatów z rynku pracy na przyszłe stanowiska

■ Ogólne polepszenie wizerunku firmy

■ Większa atrakcyjność firmy jako godnej współpracy

■ Wzrost zainteresowania inwestorów

■ Wzrost konkurencyjności

■ Poprawa w stosunkach z lokalnymi samorządami, podmiotami państwowymi

Podsumowując temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zdecydowanie widać, że każdy pracodawca może w dużym stopniu na tym skorzystać, zarówno finansowo jak wizerunkowo. Trzeba zacząć postrzegać pracowników z niepełnosprawnością w sposób całkowicie normalny. W Polsce w dalszym ciągu wskaźnik zatrudnienia wyżej wymienionej grupy jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Spośród 3,5 milionowego społeczeństwa osób z niepełnosprawnościami pracuje mniej niż 0,5 miliona. W dalszym ciągu – choć to się zmienia – pracodawcy postrzegają osoby z niepełnosprawnością jako „gorszy sort”. Wiąże się to z różnymi negatywnymi stereotypami, które w polskim społeczeństwie są od dziesiątek lat. W Polsce mamy specjalistów od spraw zatrudniania osób z niepełnosprawnością, między innymi takich jak Joanna Olszewska CEO BPO Network, Agnieszka Grochala, Monika Jura, Iwona Lewandowska, które są pracownikami BPO Network. Każda z nich jest osobą z niepełnosprawnością. Funkcjonując przez wiele lat w środowisku osób z niepełnosprawnością, do perfekcji opanowały zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i chętnie udzielą wsparcia w tej dziedzinie.

Czasy się zmieniają, jak również podejście do wielu zagadnień, w tym do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Trzeba iść z duchem czasów, być otwartym na to, co nowe, co nieznane i to co wydaje się gorsze, słabsze często właśnie bywa filarem, opoką, podstawą.

 – mówi Joanna Olszewska CEO BPO Network.   Mamy w Polsce wiele wartościowych osób, które tylko czekają aby dostać szansę na godną pracę