Home / Office News / Blaski i cienie home office

Blaski i cienie home office

Praca zdalna do niedawna stanowiła przywilej jedynie dla freelancerów. Dzięki rozwojowi technologii, pozwalających na wykonywanie wielu obowiązków zawodowych bez konieczności wychodzenia z domu oraz w odpowiedzi na potrzeby współczesnych pokoleń pracowników, pracodawcy coraz częściej umożliwiają zatrudnionym pracę w systemie home office.

Jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą ten nowy trend?  

Pokolenie a potrzeby

Jak pokazują badania Kantar TNS, 95 proc. osób posiadających doświadczenie w pracy zdalnej ocenia ją pozytywnie. Ponadto, pracownicy, którzy mają możliwość wykonywania obowiązków zawodowych w domu częściej deklarują, że są zadowoleni ze swojej profesji (90%) niż osoby, które takiej możliwości nie mają (78%)[1]. Przedstawiciele pokolenia Millenialsów i wchodzącej na rynek pracy Generacji Z cenią sobie przede wszystkim mobilność i elastyczność, nie tylko w sferze prywatnej, ale również w zawodowej. Pracę zdalną w dowolnym miejscu na świecie umożliwia im stały dostęp do internetu i funkcjonalne urządzenia mobilne, z którymi się nie rozstają. Wspomniany tryb daje im także ogromną swobodę, co przekłada się na większą kreatywność, jak również oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczonych na dojazd. Home office to sposób na walkę z rutyną. Brak ściśle określonych godzin pozytywnie wpływa na efektywność, przez co pracownik działa sprawniej, lepiej gospodarując swoim czasem. Co ważne, praca zdalna jest także coraz częściej rozliczana biorąc pod uwagę wyniki pracownika, co pozytywnie wpływa m.in. na satysfakcję zatrudnionego.

Jednak nie dla wszystkich

Home office, mimo całego wachlarza zalet, posiada także wady. Praca w tym systemie będzie nieodpowiednia, a często także uciążliwa, dla osób komunikatywnych i towarzyskich, które przebywając poza biurem nie będą miały możliwości integracji z pozostałymi pracownikami. Trudno również o całkowite zaangażowanie się w życie firmy, które jest istotne dla osób ceniących bezpośredni kontakt z pracodawcą. Przedsiębiorstwa natomiast, mogą odczuwać brak poczucia kontroli zatrudnionych osób, co naturalnie przekłada się na niski poziom zaufania między obiema stronami.

Utrudnienia w komunikacji i ustaleniu wyników

Największą barierą we wdrożeniu pracy zdalnej jest zmiana systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiąże się z nią nie tylko konieczność uregulowania zasad „bezpieczeństwa i higieny” home office, ale również istnienie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i ocenie rezultatów. Kluczowe wyzwania leżą również w obszarze komunikacji. Zarządzanie zespołem bez możliwości stałego śledzenia postępów realizacji zadań, przekazywanie bieżących informacji, budowanie relacji w przypadku braku bezpośrednich kontaktów ograniczają często efektywność i motywację pracownika. – Wprowadzenie home office nie jest łatwe organizacyjnie, ale zdecydowanie warte poświęconej uwagi. Trzeba dostosować do tego m.in. metody ewidencjonowania czasu pracy, czy organizację przepływu informacji. Warto mieć na uwadze fakt, że zgodnie z prognozami PWC, do 2020 r. połowę siły roboczej na świecie będą stanowili millenialsi. Możemy zatem przypuszczać, że trend pracy zdalnej będzie się upowszechniał – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Zbilansowany home office

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie tak zwanego mieszanego stylu pracy, w którym część zadań realizowana jest przez pracowników w biurze, a część w domu. Wdrożenie takiego systemu okazuje się wygodne, zarówno dla zatrudnionych, jak i dla pracodawców. Według badania Kantar, 24 proc. pracowników raz na jakiś czas pracuje zdalnie. Korzystają z tej możliwości, podczas złego samopoczucia, gdy wolą zostać w domu lub w okresach okołoświątecznych.

Badania, jak również obserwacja rynku pracy pokazują, że firmy powinny poczynić odpowiednie kroki do umożliwienia systemu home office zatrudnionym przez siebie osobom. Warto pamiętać, że elastyczność jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych cech u pracodawców.  Możliwość pracy zdalnej wprowadzona jako stały system wykonywania obowiązków zawodowych, z pewnością zostanie doceniona wśród pracowników.


[1] http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf