Home / Biura-biurowce / Biura w hybrydowym świecie

Biura w hybrydowym świecie

Innowacje, zrównoważony rozwój i hybrydowe biura przyszłości to obraz polskiego rynku powierzchni biurowych, jaki wyłania się z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023”. Pomimo wielu wyzwań rynek się rozwija, adaptując się do nowych realiów.

Polski rynek powierzchni biurowych jest jednym z najbardziej innowacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Wraz ze zmieniającą się post-pandemiczną rzeczywistością, pojawiły się czynniki, które wpływają na jego rozwój i wymuszają dostosowanie się do nowych warunków. Wojna w Ukrainie, która wybuchła w 2022 roku, miała duże znaczenie dla sytuacji gospodarczej w całym regionie, wprowadziła niepewność i utrudniła przepływ kapitału i handlu. Jednak mimo tych wyzwań, kondycja rynku powierzchni biurowych w Polsce jest pozytywna.

Wzrost i zmiany

Na koniec I półrocza 2023 r. łączne zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych na 9 głównych rynkach w kraju wyniosły 12,8 mln m2. Warszawa jest wciąż największym ośrodkiem biznesowym w kraju i przyciąga zarówno krajowe, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Wśród sektorów dominujących w strukturze umów najmu w I poł. 2023 r. wyróżniał się sektor usług dla biznesu. W strukturze ogólnopolskiego popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe dominowały nowe umowy, a udział renegocjacji i przedłużeń w wolumenie transakcji spadł.

W ostatnich latach obserwowano również rozwój innych aglomeracji oraz rynków rozwijających się w mniejszych miastach, takich jak Bydgoszcz, Rzeszów, Opole, Białystok, Radom czy Tarnów, które stają się atrakcyjnymi lokalizacjami dla firm poszukujących powierzchni biurowych.

Na koniec I połowy 2023 r. w budowie znajdowało się ok 850 tys. m2.

Praca hybrydowa i budowanie poczucia przynależności

Redefiniowanie modelu pracy i funkcji biurowych jest kolejnym istotnym aspektem, który wpływa na rynek powierzchni biurowych w Polsce. Wzrost popularności pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy sprawił, że wiele firm zaczęło na nowo projektować i aranżować swoje biura, przekształcać je w przestrzenie wspierające pracę hybrydową. Pracownicy oczekują bardziej zróżnicowanych przestrzeni, które umożliwiają zarówno pracę w biurze, jak i na odległość lub w trybie hybrydowym.

Dzisiejsze biuro jest odpowiedzią na jedno z najczęstszych wyzwań stojących przed firmami z sektora usług biznesowych: integrację pracowników i budowanie poczucia przynależności do zespołu, które jest kluczem do zaangażowania i efektywności .

– tłumaczy Dorota Osiecka, Partner w Colliers Define.

Inteligentne rozwiązania

Inflacja i rosnące koszty energii są kolejnymi czynnikami, które mają wpływ na rynek powierzchni biurowych w Polsce. Wzrost cen energii, w tym elektryczności i paliw, prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacji biurowców, dlatego wprowadzenie sztucznej inteligencji do zarządzania budynkami staje się coraz bardziej powszechnym trendem, umożliwiając optymalizację zużycia energii i zwiększenie efektywności. Systemy zarządzania AI pozwalają również na kontrolę jakości powietrza, a także dostosowanie oświetlenia i klimatyzacji do indywidualnych preferencji pracowników, co nie tylko podnosi komfort pracy, ale również pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

ESG – priorytetowa sprawa

Rośnie zainteresowanie inwestorów nieruchomościami spełniającymi regulacje ESG. To wpływa także na zmianę w zakresie zrównoważonego projektowania i budowania, potrzebę wprowadzenia nowych standardów certyfikacyjnych. Obok funkcjonujących już systemów zielonych certyfikacji LEED i BREEAM, popularność zyskują WELL i Fitwell. Popularność zdobywa także certyfikacja w systemie WiredScore i SmartScore. Pozwala ona na potwierdzenie kompleksowości inteligentnych systemów, ich bezpieczeństwa oraz elastyczności, czyli gotowości na przyszłe zmiany technologiczne w nieruchomości.

Polski rynek biurowy od kilku lat przechodzi fascynującą transformację. Firmy zaczynają czuć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i ekologiczne biura, które spełniają oczekiwania współczesnych pracowników .

mówi Agnieszka Orłowska, wiceprezeska ABSL ds. ESG.

Pomimo wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych oraz procesu transformacji technologicznej polski rynek nieruchomości biurowych pozostaje w dobrej kondycji. Poprawa koniunktury, niska stopa bezrobocia i rosnące zainteresowanie najemców ą pozytywnymi sygnałami, które wskazują na dalszy rozwój tego sektora w Polsce.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2023 (absl.pl)