Home / Zarządzanie / 2014: Najważniejsze trendy w rozwoju pracowników

2014: Najważniejsze trendy w rozwoju pracowników

Co czeka firmy doradczo-szkoleniowe w 2014 r.? Jak na sytuację w branży wpłynie zmiana perspektywy unijnego finansowania? Jakie obszary rozwojowe będą zyskiwać na popularności? Na te pytania odpowiedzieli eksperci House of Skills w specjalnie przygotowanym raporcie.

 

Punktem wyjścia do stworzenia raportu były dane uzyskane z zestawienia gospodarczych megatrendów na rynkach międzynarodowych, strategicznych dokumentów regulujących zobowiązania Polski i Unii Europejskiej oraz analiza sytuacji biznesowej wybranych firm i branż. W raporcie wykorzystano również porównania wyników organizacji wybierających zróżnicowane strategie zarządzania kapitałem ludzkim oraz szereg badań branżowych.

– Prace zespołu pozwoliły wyodrębnić 10 trendów, które będą miały największe znaczenie dla funkcjonowania podmiotów świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w roku 2014 – komentuje Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills. – W raporcie poruszamy zarówno kwestie zmian wynikających z przejścia w nową perspektywę finansowania, jak i zagadnienia popularyzacji określonych form i obszarów działań rozwojowych w najbliższej przyszłości.

Autorzy zestawienia przewidują między innymi zaostrzenie konkurencji i konsolidację rynku, które będą konsekwencją zmiany perspektywy finansowania z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz wzrostu znaczenia efektywności współpracy między przedstawicielami różnych działów, eksperci House of Skills prognozują również rosnącą popularność takich form, jak m-learning, e-learning 2.0, czy nauka przez doświadczenie.

Lista trendów, które będą mieć najsilniejszy wpływ na branżę, przedstawia się następująco:

  • Kluczowa rola Rejestru Usług Rozwojowych oraz nowej perspektywy finansowej EFS w procesie inwestowania w kapitał ludzki.
  • Konsolidacja głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę rozwoju rynku.
  • Joy of missing out, czyli wzrost popularności szkoleń sprzyjających autorefleksji.
  • Zmiana paradygmatu przywództwa i podział odpowiedzialności między wszystkimi poziomami organizacji.
  • Rosnące znaczenie pracy zespołowej.
  • Poszukiwanie talentów i wzmocnienie roli wielopokoleniowych zespołów.
  • Wzrost zaangażowania pracowników w życie organizacji.
  • Experiential learning, czyli emocjonalny marker pamięci jako nowe konsultantów pracy nad rozwojem.
  • Wyparcie tradycyjnych metod rozwojowych przez technologie mobilne i systemy gamifikacyjne.
  • Postępująca digitalizacja i nowe rozwiązania e-learningowe, czyli koniec ery webinariów.

Szczegółowe opisy trendów znajdują się w raporcie „10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2014 według House of Skills”.