Home / Zarządzanie / TRENDY PŁACOWE 2016 NA STANOWISKACH SPECJALISTYCZNYCH

TRENDY PŁACOWE 2016 NA STANOWISKACH SPECJALISTYCZNYCH

2016 rok przyniesie wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń profesjonalistów w branżach SSC, IT, budowlanej oraz produkcyjnej. Eksperci Randstad przygotowali analizę dynamiki zmian i trendów płacowych w tych sektorach.

Analizy i badania ekspertów pokazują, że rok 2016 będzie dla rynku pracy okresem dynamicznego rozwoju. Warto już teraz zastanowić się, czy przygotowane strategie personalne będą adekwatne do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw oraz czy spotkają się z uznaniem obecnych i przyszłych pracowników.

Centra usług wspólnych

Obszar obsługi procesów i usług biznesowych (SSC/BPO) to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w Polsce. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, plasując się w czołówce światowej pod względem wielkości rynku usług dla biznesu. Co więcej, każdego roku obserwujemy około 20% wzrost tego sektorze. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zanotowano podwojenie zatrudnienia w SSC/BPO, a liczba zatrudnionych w tym obszarze sięgnie w 2016 roku 170 tysięcy osób. „Centra usług wspólnych będą powstawać już nie tylko w głównych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach, które coraz skuteczniej promują oferowane przez siebie możliwości i zabiegają o nowe inwestycje. Rozwijać się też będą firmy już działające na polskim rynku. Nasi profesjonaliści zdobyli zaufanie i międzynarodową renomę, dlatego przenoszone są do Polski coraz bardziej zaawansowane procesy, często tzw. end to end.” – wyjaśnia Leszek Kurycyn, Randstad Professionals Operations Director.

Rynek SSC/BPO będzie nadal bardzo dobrym miejscem dla osób rozpoczynających karierę zawodową. Średnia wieku osób zatrudnionych w tym obszarze wynosi 30-35 lat. Jednocześnie sektor będzie potrzebował coraz więcej ekspertów i będzie coraz częściej sięgał po pracowników, którzy z sektorem SSC/BPO do tej pory nie byli bezpośrednio związani. Jedną z najistotniejszych kompetencji, którą powinny rozwijać osoby chcące swoją przyszłość zawodową związać z tym sektorem jest znajomość języków obcych. Jak wyjaśnia Katarzyna Potrzuska, Randstad Finance Team Leader: „Centra działają na skalę międzynarodową. Szacuje się, że średnia liczba języków używanych w jednym centrum to 8, ale są i takie miejsca, gdzie używa się 40 języków. Stąd znajomość języka angielskiego jest konieczna, a w bardzo wielu przypadkach wymagana jest również znajomość drugiego języka obcego.” Zatrudniając nowych pracowników, centra usług wspólnych będą miały spory wpływ na tradycyjne działy finansowe w firmach spoza branży SSC/ BPO. W obu przypadkach spowoduje to wzrost wynagrodzeń i zrodzi konieczność zadbania o obszar działań employer branding, zarówno by przyciągnąć potencjalnych kandydatów, ale też zatrzymać obecnych, utalentowanych pracowników.

Sektor produkcyjny

W sektorze produkcyjnym, w 2016 roku będziemy mieć do czynienia z tzw. rynkiem kandydata. Do najbardziej poszukiwanych specjalistów należeć będą inżynierowie projektu specjalizujący się w nowych uruchomieniach i inwestycjach technicznych oraz technicy w obszarze utrzymania ruchu i serwisu. Ponadto, z uwagi na utrzymujący się trend ciągłej optymalizacji, nadal pojawiać się również będzie zapotrzebowanie na inżynierów czy specjalistów doskonalenia procesów. Marta Zielińska, Randstad Engineering Team Manager dodaje: „Przewidujemy kontynuację trendu inwestowania w Polsce w sektor R&D oraz rozwój laboratoriów; nadal poszukiwani będą również technolodzy, konstruktorzy, a także inżynierowie NPI. Z uwagi na ogromne zainteresowanie pracodawców kandydatami na tego typu stanowiska, można się spodziewać, że będą oni proponować coraz atrakcyjniejsze wynagrodzenia i warunki zatrudnienia.”

Branża budowlana

Rozwój sektora budowlanego w 2016 roku będzie związany z nową perspektywą UE. Wartość projektów infrastrukturalnych w branży kolejowej, drogowej i energetycznej zaplanowanych na najbliższe lata przekroczy 200 mld złotych. Znacząco wpłynie to na rynek pracy, szczególnie pod kątem zapotrzebowania na kadry inżynierskie i kadry wyższego szczebla. „Najbardziej poszukiwani będą specjaliści z dużym doświadczeniem w zarządzaniu kontraktami, budowami i robotami, a także elektromonterzy z obszaru wysokich napięć, majstrowie i brygadziści w branży kolejowej i drogowej. Nadal wzrost będzie notował sektor budownictwa komercyjnego i użytkowego: centra handlowe, hotele, biurowce. W tym przypadku szczególnie poszukiwani będą kierownicy kontraktów z doświadczeniem w danej branży.” – wylicza Marta Zielińska. – „Skala tego niedoboru będzie jednym z największych wyzwań dla pracodawców.”

IT

Rok 2015 kończmy z kolejnym pobitym rekordem wzrostu branży IT. Naszymi atutami są: konkurencyjna wysokość wynagrodzeń, duży potencjał ilości kandydatów i wysokie kompetencje techniczne. Jacek Witkowski, senior IT talent hunter & national manager Technologies wskazuje: „Zagraniczne koncerny inwestują w nearshoring w Polsce, gdyż nasi specjaliści IT są cenieni za rzetelność, zadaniowe podejście, wysokie kompetencje i skuteczność w realizacji projektów w obszarze wsparcia użytkowników, utrzymania oprogramowania oraz badań i rozwoju. Jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów są DevOps, czyli osoby łączące w swoich kompetencjach sumienność i odpowiedzialność przy utrzymaniu oprogramowania wraz z dużymi kompetencjami rozwojowymi.” Leszek Kurycyn podsumowuje: „Branża IT od wielu lat rozwija się niezwykle dynamicznie i ten trend się w 2016 nie zmieni. Specjaliści z tego obszaru są niezmiennie poszukiwani i wciąż jest ich za mało w stosunku do potrzeb rynku. Należy się spodziewać powiększającej się wśród pracodawców konkurencji o kandydatów posiadających unikalne kompetencje, co w rezultacie może przyczynić się do wzrostu wynagrodzeń.

Randstad Polska Sp. z o. o. (część holenderskiego Randstad Holding nv.) jest jedną z największych na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oferującą rozwiązania w zakresie:

• doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekrutacji i zarządzania dużymi grupami pracowników tymczasowych w siedzibie klienta (inhouse service)

• rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, informatyki, produkcji i łańcucha dostaw

• długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez oddelegowanie ich do pracy w siedzibie Klienta zachowującego kontrolę nad personelem

• outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO)

• Assessment i Development Center oraz projektów outplacementowych

• administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową Randstad działa poprzez sieć ponad 100 biur regionalnych, zlokalizowanych w głównych miastach Polski.

Ponad 800 pracowników firmy obsługuje ponad 1600 Klientów, do których oddelegowuje codziennie średnio 26 000 pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych rocznie realizowanych jest ponad 1700 projektów. Wysoką jakość usług firmy potwierdza pierwszy uzyskany w branży certyfikat ISO 9001:2008. Więcej informacji o firmie na stronie: www.randstad.pl