Home / Technologie IT / Profesjonalna i wielokanałowa obsługa klienta

Profesjonalna i wielokanałowa obsługa klienta

Gwarancją efektywnego działania każdego Contact Center są trzy zasadnicze elementy: system, ludzie oraz informacje. Nie można jednak zapominać, że optymalnie dobrana i dopasowana do potrzeb klienta technologia stanowi fundament nowoczesnego Contact Center.

Oprogramowanie Call Contact PanaPro to narzędzie stworzone przez Panasonic służące do wszechstronnego prowadzenia biznesu. Integruje wiele systemów teleinformatycznych, umożliwiając optymalizację zarządzania relacjami z dotychczasowymi klientami, a także efektywne pozyskiwanie
nowych. Platforma może współpracować z centralami telefonicznymi Panasonic z serii NSX, NS i TDE. Pozwala na komunikację z klientem zewnętrznym przez telefon, email, sms oraz web chat. W zależności od dobranych komponentów, system umożliwia rozwiązanie rozmaitych problemów, z jakimi borykają się grupy kontaktu z klientem.

Modułowa platforma PanaPro obejmuje między innymi – aplikację agenta, czyli podstawowe oprogramowanie zainstalowane na komputerze każdego
członka grupy Contact Center. Zapewnia ona takie funkcje, jak:
• Karta kontaktu, czyli wszelkie informacje o kliencie i o historii kontaktu z nim
• Informacje o zalogowaniu do grup
• Historia połączeń agenta
• Klawisze podglądów pozostałych członków grupy
• Informacja o liczbie połączeń oczekujących dla danej grupy
• Pole z informacją o osobie dzwoniącej

Kolejnym komponentem jest aplikacja supervisora instalowana na komputerze administratora grupy. Pozwala ona na podgląd w czasie rzeczywistym informacji dotyczących:
• Ruchu na wybranym numerze miejskim
• Liczby dostępnych agentów 

• Aktualnie prowadzonych rozmów
• Liczby zajętych kanałów
• Pomiaru skuteczności
• Licznika alarmów
• Obciążenia zarządzanych grup


Aplikacja supervisora pozwala również na zdalne dodawanie i usuwanie agentów z danej grupy w przypadku zdarzeń nietypowych.
Dopełnieniem jest moduł analizatora dostępny jako moduł www. Dostarcza on danych do analizy w postaci:
• Raportów ogólnych
• Raportów dla agentów
• Raportów graficznych
• Eksportu danych do pliku .csv
• Raportu z nagraniami rozmów agentów

Wszystkie opisane powyżej funkcje składają się na nowoczesny i profesjonalny dział kontaktu z klientem, który pozwala maksymalnie usprawnić jego obsługę. Jednocześnie dostarcza informacje umożliwiające optymalizację pracy Contact Center. A wszystko w oparciu o sprzęt najwyższej klasy firmy Panasonic.
Dzięki dostarczaniu kompleksowych informacji o ruchu w systemie, rozwiązanie Call Contact PanaPro gwarantuje błyskawiczne reagowanie na zwiększanie się lub zmniejszanie liczby przychodzących połączeń. Stanowi wsparcie w codziennych zadaniach zespołu i, co ważne, można je łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą i funkcjami. W ten sposób zapewnia szybki zwrot z inwestycji, oszczędność czasu i nakładu pracy.