Home / Zarządzanie / Praca tymczasowa z perspektywy pracownika

Praca tymczasowa z perspektywy pracownika

Możliwość zdobywania rozmaitych doświadczeń na różnych stanowiskach i w wielu branżach, elastyczne godziny pracy, a przy tym dostęp do świadczeń – płatnego urlopu czy ubezpieczenia zdrowotnego.

Takie możliwości daje praca tymczasowa. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia, na czym polega i jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom.Umowa o pracę tymczasową, ze względu na elastyczność jaką daje zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia w Polsce. Obecnie, odsetek pracowników zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej w naszym kraju wynosi 1,30%[1]. Zgodnie z ustawą z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, podmiotami, które jako jedyne mogą zatrudniać w oparciu o ten rodzaj umowy, są agencje zatrudnienia. Według Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w Polsce jest ich 7 744.[2] Co miesiąc, w całym kraju, poszukują tysięcy kandydatów do wykonywania pracy, w tym również tymczasowej. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia na czym polega praca tymczasowa, jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom i jak zostać pracownikiem tymczasowym.

 

Czym jest praca tymczasowa

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: pracownik tymczasowy, agencja zatrudnienia i pracodawca użytkownik.  Agencje zatrudnienia działają w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, która reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zasady ich kierowania do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Agencja zatrudnienia zatrudnia pracownika, a następnie deleguje go do wykonywania pracy u swojego klienta, czyli pracodawcy użytkownika. Pod jego kierownictwem pracownik wykonuje swoje obowiązki. Z kolei agencja zatrudnienia, formalnie będąca pracodawcą, zajmuje się całą obsługą kadrowo-płacową związaną z zatrudnieniem, czyli naliczaniem i wypłatą wynagrodzenia, rozliczaniem urlopów, odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.

 

Pracodawcy często korzystają z usługi pracy tymczasowej, gdy okresowo potrzebują zwiększyć zatrudnienie np. ze względu na zbliżające się święta lub prace sezonowe, kiedy potrzebują osób na zastępstwo lub do wykonywania prac dodatkowych, których nie byliby w stanie wykonać pracownicy etatowi  – komentuje Marta Zbądzka, Kierownik Projektu w LeasingTeam

[1] Źródło: Economic Report 2016 Edition, Ciett, 2016 r.

 

[2] Źródło: http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka, data: 02.03.2017