Home / Office News / Praca tymczasowa na różnych szczeblach

Praca tymczasowa na różnych szczeblach

Model zatrudniania w Polsce ewoluuje w stronę coraz większej elastyczności, a także coraz częstszego przekazywania funkcji HR-owych wyspecjalizowanym agencjom doradztwa personalnego. Wzrasta popyt pracodawców na pracę tymczasową. Forma ta dotyczy też coraz bardziej różnorodnej grupy, pośród której zwiększa się odsetek pracowników średniego szczebla

Konieczność ograniczania kosztów, a także trudności w długofalowym planowaniu polityki personalnej przedsiębiorstw, powodują wzrost znaczenia elastycznych form zatrudnienia,
w tym pracy tymczasowej. Stereotypowo ta forma zatrudnienia wciąż bardziej kojarzona jest ze stanowiskami  niższego szczebla.

 

Sezonowe „kołnierzyki”

Tymczasem w praktyce nie dotyczy ona już tylko sektora pracowników fizycznych, ale coraz częściej stosowana jest również przy stanowiskach biurowych. Wśród pracowników wyższego szczebla ten model zatrudnienia jest najmniej popularny, co nie oznacza, że nie występuje. Obecnie szacuje się, że procentowy udział pracowników na stanowiskach biurowych pośród pracowników zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej znajduje się na poziomie 30 proc. i stale rośnie.

–  Obserwujemy ciekawy trend wzrostu zapotrzebowania na pracę tymczasową w przypadku tzw. „białych kołnierzyków”, których udział w grupie zatrudnionych w tym modelu zwiększa się o ok. 15 proc. rok do roku – komentuje Marek Strojkowski, kierownik w agencji zatrudnienia Manpower. – Zjawisko to występuje głównie w dużych aglomeracjach i dotyczy stanowisk w obszarze obsługi klienta, księgowości oraz kadr. Poszukuje się do nich osób z wyższym wykształceniem, wysokimi kwalifikacjami, znajomością języków obcych, a także bogatym doświadczeniem. Często też zatrudnienie na zasadach umowy o pracę tymczasową
jest w przypadku tych pracowników szansą na wykazanie się przed pracodawcą i tym samym związanie z nim na stałe.     

 

Szansa dla pracownika

Dla pracowników praca tymczasowa jest możliwością zyskania różnorodnych doświadczeń zawodowych.  Ta forma zatrudnienia może być łatwiejszą drogą do zdobycia cennego doświadczenia, przebranżowienia się,  a także rozpoczęcia kariery zawodowej w określonej firmie.

Stanowi też szansę na podjęcie zajęcia dodatkowego lub takiego, które można wykonywać w niepełnym wymiarze godzin. Dla kandydatów z dłuższą przerwą w pracy, jakimi są np. kobiety po urlopach wychowawczych lub osoby pozostające dłuższy czas bez pracy, może stać się drogą powrotu do życia zawodowego. Studentom daje natomiast możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Pracownikom zatrudnienie w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej[1] gwarantuje odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. Okres zatrudnienia jest wliczany do stażu pracy pracownika tymczasowego. Za każde 30 dni trwania umowy przysługują mu dwa dni urlopu wypoczynkowego. Czas zatrudnienia pracownika w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej może być bardzo różny, a jego regulowana prawnie długość wynosi maksymalnie 18 miesięcy.

 

Nie tylko usługi

Zapotrzebowanie na pracę tymczasową zgłaszają zwykle firmy usługowe, które przy okazji wprowadzania nowego produktu na rynek, nowej strategii sprzedażowej muszą w krótkim czasie zbudować zespół zaangażowany w projekt, którym będzie można elastycznie zarządzać w zależności od potrzeb.

Jest ona doskonałym narzędziem do optymalizacji procesów, koncentracji na undamentalnej działalności. Może zapewnić klientom elastyczność zwiększania lub zmniejszania poziomu zatrudnienia w zależności od potrzeb w danej chwili.

Dzięki takiej elastyczności pracodawcy zyskują na znacznej optymalizacji procesów przy jednoczesnym wzroście efektywności.

 

 

Praca tymczasowa może być łatwiejszą drogą do zdobycia cennego doświadczenia, przebranżowienia się, a także rozpoczęcia kariery zawodowej w określonej firmie.

 [1]              Ustawa z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959).