Home / Office News / Miejsce Pracy Przyszłości

Miejsce Pracy Przyszłości

Millenialsi i Pokolenie Z szukają przede wszystkim szansy na rozwój kariery, elastycznych godzin pracy, możliwości podróżowania oraz inspirujących celów zawodowych.

Najnowsze dane zebrane od 1000 przebadanych osób w wieku od 18 do 41 lat pokazują nowe trendy wśród osób poszukujących pracy:

86% ankietowanych potwierdziło, że w post-pandemicznym okresie, ważne jest dla nich, aby pracować dla firmy z inspirującymi celami

82% badanych zwraca uwagę na to czy pracodawca prowadził rzetelną politykę na rzecz promowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w miejscu pracy

79% respondentów twierdzi, że interakcje społeczne w pracy są dla nich jednym z decydujących elementów

• Możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej (86%) i szansa na wyższe zarobki (95%) okazały się być najważniejszymi czynnikami dla poszukujących pracy

• Post-pandemiczne dane pokazują, że dla Millenialsów i Pokolenia Z nauka nowego języka (57%) oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych (27%) są najistotniejszymi benefitami w nowej pracy

70% badanych chciałoby mieć możliwość podróżowania w ramach pracy

• Przebadani mężczyźni (29%) są dwa razy bardziej chętni do rozważenia rozpoczęcia kariery w roli housekeeper niż kobiety (14%)

Według najnowszych danych, Millenialsi i przedstawiciele Pokolenia Z w Polsce, podczas poszukiwania idealnego miejsca pracy, cenią najbardziej jej elastyczne godziny, możliwości podróżowania, szansę na dalszy rozwój zawodowy oraz rozwiniętą politykę wsparcia i promocji dbania o zdrowie psychiczne pracowników. Badania zostały przeprowadzone wśród Millenialsów (26 lat – 41 lat) i przedstawicieli Pokolenia Z (18 lat – 25 lat) na zlecenie marki Hilton (NYSE: HLT).

Z sondażu wynika, że wymarzona praca powinna oferować możliwość poznawania nowych osób, testowania się w różnych rolach oraz gwarantować balans między życiem zawodowym a prywatnym. Dodatkowo, aż 69% ankietowanych pomiędzy 18 i 41 rokiem życia potwierdziło znaczenie polityki firmy w kwestiach społecznych i środowiskowych, przy wyborze nowego miejsca pracy.

Badanie wykazało, że rozwijanie inkluzywności i różnorodności w miejscu pracy jest znaczące dla 69% Millenialnów i przedstawicieli Pokolenia Z. Respondenci sądzą, że w realiach post-pandemicznych relacje międzyludzkie są ważniejsze niż kiedykolwiek – aż 79% uważa pozytywne interakcje społeczne w miejscu pracy za kluczowe. 65% przebadanych osób przyznało, że zmieniło lub rozważało zmianę pracy w ciągu ostatniego roku, w tym wiele z nich z powodów związanych z obawami o zdrowie psychiczne lub dobre samopoczucie (18%). Co więcej, kobiety dwa razy częściej brały pod uwagę rezygnację z pracy przez brak wsparcia pracodawcy w kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego.

Dodatkowe czynniki grające znaczącą rolę w poszukiwaniu idealnego stanowiska obejmowały: możliwości rozwoju kariery (86%), elastyczne warunki pracy (81%) oraz nagradzanie przez pracodawcę dobrych wyników pracownika (80%). Co więcej, aż 82% badanych uważa, że pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na politykę firmy w kwestiach społecznych. Zebrane dane wykazały również, że osoby w wieku 18 – 41 lat przywiązują wagę do możliwości budowania swojej kariery w jednej organizacji (83%) zamiast rozwijania jej poprzez częste zmiany miejsca pracy (11%), z nieznacznym procentem niezdecydowanych.

Warto zauważyć, że prawie co drugi Millenials i przedstawiciel Pokolenia Z rozważał karierę w branży hotelarskiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w szczególności ze względu na możliwość pracy z osobami z różnych środowisk (33%), szansę na zdobycie nowych umiejętności (27%), częste podróże (26%) i różnorodność pracy (25%).

Badania pokazały, że tradycyjne zawody, takie jak budowniczy (7%), nauczyciel (9%) lub pilot (10%) już nie przyciągają młodych ludzi tak jak rozpoczęcie kariery influencera (19%).


Metodologia

OnePoll przebadał 1000 respondentów w Polsce w okresie od 5 maja do 12 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone online przy użyciu członków panelu, którzy zapisali się do wzięcia udziału badaniu. Respondenci byli w wieku od 18 do 41 lat i zostali namierzani przy użyciu ankiety przesiewowej zapewniając odpowiednią demografie badania.


Hilton zajął 11 miejsce w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2022 wydanym przez Great Place to Work® w kategorii małych i średnich firm.