Home / Biura-biurowce / Kolejna inwestycja SwedeCenter z certyfikacją LEED
Business Garden Wrocław

Kolejna inwestycja SwedeCenter z certyfikacją LEED

Projekt Business Garden Wrocław otrzymał precertyfikację LEED Gold. Jest to drugi kompleks biurowy dewelopera po Business Garden Poznań, który odebrał taki certyfikat.

Zgodnie z założeniami LEED, kluczowe rozwiązania w budynkach wrocławskiego parku biznesowego mają stworzyć komfortowe i przyjemne środowisko pracy dla użytkowników oraz zapewnić optymalizację kosztów w okresie utrzymania, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko.

Podstawowe założenia zrównoważonego budownictwa dla projektu Business Garden Wrocław zakładają osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności energetycznej, m.in. dzięki zastosowaniu urządzeń z czujkami ruchu, detektorami akustycznymi i programatorami czasu oraz wykorzystanie materiałów regionalnych, po części uzyskanych z surowców przetworzonych, oraz materiałów o niskim współczynniku VOC (organiczne substancje lotne).

Business Garden będzie także charakteryzować się wysokim udziałem terenów zielonych. Na obszarze kompleksu powstanie wewnętrzny ogród, który stworzą rośliny charakterystyczne dla lokalnych ekosystemów z wyraźną przewagą gatunków roślinności trawiastej odpornych na suszę. Pokrycie zielenią połaci dachowych, oprócz zwiększenia ilości powierzchni biologicznie czynnej, pozwoli na jednoczesne ograniczenie efektu wyspy cieplnej oraz spowolni odpływ wód deszczowych. Na terenie ogrodu nie planuje się instalacji stałego systemu irygacji. Woda opadowa będzie zbierana w specjalnych zbiornikach i wykorzystywana do podlewania roślin.

Business Garden Wrocław to jeden z trzech parków biznesowych w Polsce realizowanych przez SwedeCenter pod marką Business Garden. Docelowo projekt będzie składać się z ośmiu budynków biurowych, hotelu z centrum konferencyjnym, które wraz z otaczającym ogrodem zostaną zlokalizowane na działce o powierzchni ponad 7 hektarów. Park biznesowy dostarczy łącznie 110 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej i usługowej. Zakres pierwszego etapu obejmuje realizację dwóch biurowców i hotelu. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2014 roku.

Inwestorem i deweloperem projektu jest spółka SwedeCenter, należącą do Grupy Inter IKEA, która w przyszłości będzie także zarządzać nowo wybudowanym kompleksem. Projekt architektoniczny kompleksu Business Garden Wrocław został wykonany przez APA Wojciechowski.