Home / Office News / Kobiety potrzebują równości szans i równości płac

Kobiety potrzebują równości szans i równości płac

W dzisiejszych czasach, choć żyjemy w XXI wieku, kobiety na całym świecie walczą o swoje prawa i równość szans, szczególnie w kwestii wynagrodzenia za pracę. Wciąż bowiem istnieje szereg barier, które utrudniają kobietom osiąganie sukcesów zawodowych i finansowych, a jednym z najważniejszych problemów jest nierówność płacowa, co następnie ma wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Okazuje się, że kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem po przejściu na emeryturę.

Kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni za wykonanie tej samej pracy. Według raportu Komisji Europejskiej, w Polsce różnica w zarobkach między płciami wynosi około 11%. Nierówności płacowej towarzyszą także inne problemy, takie jak brak możliwości awansu zawodowego, dyskryminacja czy ograniczone szanse na podjęcie kariery w wybranych branżach.

Również kobiety na emeryturze są zagrożone ubóstwem bardziej niż mężczyźni. Kobiety częściej niż mężczyźni opiekują się dziećmi, rodzicami i innymi członkami rodziny, co wpływa na ich karierę i dochody. Różnica w wieku emerytalnym między płciami (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) również wpływa na emerytury kobiet, które są zwykle niższe niż emerytury mężczyzn. Statystycznie panie żyją dłużej niż panowie, co również wpływa na ich status na emeryturze.

Jak temu zapobiec?

Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu nierówności płacowej jest zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zagadnienia. Warto edukować pracowników, pracodawców i społeczeństwo na temat korzyści płynących z równości szans i równości płac.

W związku z tym, że kobiety statystycznie otrzymują niższe wynagrodzenia i spędzają mniejszą liczbę godzin w pracy, a to przekłada się na niższe świadczenia emerytalne, warto zacząć oszczędzać pieniądze na emeryturę jak najwcześniej. W dobie wysokiej inflacji oszczędzanie może być tym bardziej trudne. Jednak wymaga jedynie odpowiedniej strategii i planowania. Nawet małe kwoty regularnie odłożone na specjalne konto emerytalne mogą w przyszłości stanowić znaczną sumę, a nie będą tak odczuwalne dla naszego portfela. Warto również pamiętać o różnych formach oszczędzania, takich jak fundusze emerytalne, ubezpieczenia na życie i lokaty długoterminowe. Niezależnie od tego, jaka metoda oszczędzania zostanie wybrana, warto zwrócić uwagę na koszty i oprocentowanie, aby osiągnąć cel. Warto podkreślić, by dbać całościowo o swoje bezpieczeństwo finansowe i podchodźmy do tego strategicznie. Analizujmy trendy rynkowe, podnośmy swoje kompetencje, aby w razie potrzeby móc szybko zareagować na zmiany.

mówi Marta Kobińska, dyrektor finansowa Bravecare oraz autorka bloga o finansach „Bezpieczna Finansowo”,

Kolejnym krokiem jest zapewnienie kobietom równych szans na podjęcie kariery zawodowej. Należy eliminować bariery, które utrudniają im awans zawodowy i ograniczają ich możliwości rozwoju. W tym celu konieczne jest promowanie polityk równościowych oraz inwestowanie w szkolenia i edukację.

Tak naprawę już od najmłodszych lat powinniśmy przekazywać wiedzę naszym dzieciom, zarówno rodzice w domu, jak i nauczyciele w szkole, czym jest pieniądz i jak jego wartość może się zmieniać w zależności od warunków gospodarczych. Dzięki takiej wiedzy młode osoby będą umiały gospodarować swoimi finansami, a przede wszystkim będą potrafiły analizować i wyciągać wnioski.

– dodaje ekspertka.

W obliczu międzynarodowego Dnia Kobiet warto podkreślić, że kobiety nadal doświadczają nierówności w wielu sferach życia, w tym w miejscu pracy. Dlatego ważne jest, aby podjąć działania, które pomogą zniwelować te różnice i zapewnić kobietom równe szanse na rynku pracy.