Home / Office News / Jakie produkty finansowe gwarantują bezpieczeństwo?

Jakie produkty finansowe gwarantują bezpieczeństwo?

W czasach zwiększonego ryzyka na rynkach finansowych ważne jest zabezpieczanie się przed stratami. Na rynku istnieją produkty finansowe, które charakteryzują się bezpieczeństwem i zapewniają niewielkie zyski. Produkty te są z reguły oferowane przez banki, jednak również rynek kapitałowy oferuje dostęp do bezpiecznych aktywów. Przyjrzymy się, jak zainwestować oszczędności w bezpieczny sposób.

Produkty bankowe to jeden z najlepszych sposób na bezpieczne zainwestowanie oszczędności. Banki oferują depozyty bankowe, które są oprocentowane i charakteryzują się praktycznie zerowym ryzykiem. Do najczęściej wybieranych depozytów bankowych należy zaliczyć lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe. Oba te produkty posiadają oprocentowanie i są objęte gwarancjami bankowymi.

Konto oszczędnościowe to oprocentowany depozyt, który nie posiada z góry określonego terminu zapadalności. Wpłacając oszczędności na taki rachunek, możemy w każdym momencie wycofać środki pieniężne. Co prawda, w przypadku większość ofert, liczba darmowych przelewów jest ograniczona, to jednak konto jest o wiele bardziej płynnym aktywem finansowym niż lokata terminowa.

Lokata to depozyt z oprocentowaniem, zakładany na określony czas. Termin zapadalności, w przypadku lokaty, może wynosić od jednego dnia do kilku lat. Przez czas trwania umowy o lokatę nie można korzystać ze środków pieniężnych. Wcześniejsze wycofanie oszczędności z lokaty będzie oznaczać utratę naliczonych odsetek. Pomimo niedogodności związanych z zamrożeniem kapitału, lokaty terminowe cieszą się największą popularnością. Przynoszą również większe zyski niż konta oszczędnościowe.

Przedstawione powyżej produkty finansowe to oferowane przez banki depozyty, posiadające oprocentowanie i objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprócz tego, również rynek kapitałowy oferuje możliwości bezpiecznego zainwestowania oszczędności. Do jednych z najbezpieczniejszych aktywów należą obligacje skarbowe.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez państwo i przez nie gwarantowane. W Polsce to Skarb Państwa emituje obligacje. Tego typu aktywa finansowe charakteryzują się bezpieczeństwem i również przynoszą zyski. Stopa zwrotu z takiej inwestycji nie jest wysoka – porównywalna do zysku z produktów bankowych. Obligacje posiadają zróżnicowane oprocentowanie, zależne od terminu zapadalności. Ich oprocentowanie waha się w okolicach kilku procent. Obecnie dwuletnie obligacje posiadają stałe oprocentowanie wynoszące 2% w skali roku. Dłuższe terminy zapadalności posiadają zmienne oprocentowanie.

Wymienione produkty finansowe są jednymi z najbezpieczniejszych form przechowywania oszczędności. Alternatywą dla obligacji mogą być fundusze pieniężne inwestujące w podobne aktywa. Takie fundusze inwestycyjne również gwarantują bezpieczeństwo oraz przynoszą niewielkie zyski. Jednak przede wszystkim zapewniają to, że na takiej inwestycji nie stracimy. Fundusz może być dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy dodatkowo zdywersyfikować ryzyko i zoptymalizować zyski. Jeśli jednak nie posiadamy zbyt dużo kapitału – to lokata bankowa bądź obligacje skarbowe będą najwygodniejszym rozwiązaniem na bezpieczne zainwestowanie oszczędności.

Jeśli planujesz otworzenie lokaty lub konta oszczędnościowego pomocny może okazać się ten ranking lokat bankowych.